• Žiadny návrh

Kto sme

O banke

O banke

VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, splátkový predaj, poradenstvo, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie, lízing či faktoring.

Prostredníctvom dcérskych a pridružených spoločností ponúka služby v oblasti investícií (Eurizon AM Slovakia), či dôchodkového sporenia (VÚB Generali). Banka je tiež sprostredkovateľom širokej ponuky poistných produktov.

Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 123 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov a jednu firemnú pobočku v Prahe.

Orgány banky

Orgány banky

Jozef Kausich

Predseda predstavenstva

Generálny riaditeľ VÚB

Jozef Kausich je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva VÚB banky od 1. marca 2023.

Predtým pôsobil päť rokov ako predseda predstavenstva v slovinskej Banka Intesa Sanpaolo. Pred odchodom do Slovinska bol 12 rokov členom predstavenstva a vrchným riaditeľom korporátneho bankovníctva VÚB banky. Okrem toho bol aj členom dozornej rady v dcérskych spoločnostiach VÚB banky, VÚB Leasing a VÚB Factoring.

Jozef Kausich vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a postupne pracoval vo viacerých finančných inštitúciách. V Bank Austria – Creditanstalt Slovakia a.s. sa ako zástupca vedúceho oddelenia veľkých zákazníkov začal zameriavať na firemné bankovníctvo a následne v HVB Bank Slovakia a.s. sa stal riaditeľom odboru firemných klientov.

Gabriele Pace

Člen predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa VÚB

Gabriele Pace sa 1.6.2023 stal členom predstavenstva a tiež zástupcom generálneho riaditeľa VÚB banky. Vo svojej pozícii zodpovedá predovšetkým za kontrolné a podporné útvary banky. Vo VÚB banke pôsobí od začiatku roka 2023, doteraz zastával pozíciu poradcu Management boardu. Pred príchodom na Slovensko viedol ISP International Value Services v Chorvátsku, ktorý je inovatívnym a medzinárodným IT poskytovateľom služieb pre digitálnu transformáciu bankovníctva. Predtým pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa v Banca Intesa Beograd v Srbsku. Od roku 2004 pôsobil v Privredna banka Zagreb v Chorvátsku, kde bol členom predstavenstva banky. V bankovej skupine Intesa Sanpaolo pracuje od roku 1987, v ktorej začínal ako IT analytik v New Yorku.

Andrej Viceník

Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Firemné bankovníctvo

Andrej Viceník pracuje vo VÚB od roku 2006. Do roku 2010 zastával pozíciu riaditeľa odboru Firemná klientela a až do novembra 2017 riadil odbor Malé a stredné podniky.

Od decembra 2017 pôsobí ako člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku firemné bankovníctvo a predseda dozornej rady VÚB Leasing, a. s. Predtým pôsobil v riadiacich pozíciách Českej poisťovne, Zurich pisťovne ako aj HVB Bank Slovakia. Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vzdelanie si tiež rozšíril ukončením executive MBA, ktorý získal na Webster University.

Peter Magala

Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Riadenie rizík

Vo februári 2012 menovala Dozorná rada VÚB Petra Magalu do funkcie člena Predstavenstva a výkonného riaditeľa úseku Riadenie rizík. 

Po absolvovaní Fakulty národného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, začal budovať svoju kariéru v spoločnosti Deloitte & Touche v Bratislave, kde na pozícii audítor senior pracoval v oblasti Medzinárodných účtovných štandardov a zákonom stanovených auditov, projektov due diligence a iných špecifických projektov zameraných najmä na bankových klientov.

Peter Magala získal ďalšie bankové skúsenosti ako vzťahový manažér vo finančnej inštitúcii Citibank v Bratislave, kde pracoval v rokoch 2002 – 2004. Jeho kľúčoví klienti boli z oblasti spotrebného financovania a poisťovníctva. Od roku 2004 pokračoval vo svojej bankovej kariére v Tatrabanke / Raiffeisen International, najmä v segmente medzinárodných IT projektov v Maribore (Slovinsko) ako obchodný analytik senior zodpovedný za oblasť účtovníctva.

V roku 2006 začal Peter Magala pracovať pre VUB. Najskôr ako vedúci oddelenia Kontrola firemných úverov na odbore Vnútorný audit a od roku 2007 ako riaditeľ odboru Vnútorná kontrola a vnútorný audit banky zodpovedný za vnútorný audit celej Skupiny VUB.

Peter Magala získal medzinárodne uznávanú kvalifikáciu v oblasti riadenia rizika – manažér finančného rizika (FRM), a je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (FCCA).

Martin Techman

Člen predstavenstva

Vrchný riaditeľ úseku Retailové bankovníctvo

Členom predstavenstva VÚB banky a vrchným riaditeľom úseku retailového bankovníctva sa 1. marca 2015 stal Martin Techman. Do VÚB prišiel z Českej sporiteľne, kde pôsobil ako riaditeľ distribučnej siete.

Martin Techman je vo VÚB zodpovedný za riadenie pobočkovej siete a vzťahov s klientmi, za bankové produkty pre fyzické osoby a drobných podnikateľov, za platobné karty a tiež za oblasť privátneho bankovníctva.

Oblasti finančných služieb a bankovníctvu sa venuje od roku 1994. Začal v spoločnosti Multiservis, ktorú neskôr získal GE Capital. Tam prešiel viacerými kľúčovými pozíciami ako manažér spotrebného financovania, vedúci rozvoja produktov, vedúci produktov tretích strán a manažér predaja hypotekárnych úverov. V rokoch 2004 až 2005 bol riaditeľom vývoja a správy produktov vo VÚB banke, kde zodpovedal za riadenie retailových produktov, siete hypotekárnych stredísk a za externý predaj. Od roku 2005 pôsobil v Českej sporiteľni na pozícii riaditeľa úseku rozvoja obchodu a od roku 2011 riadil sieť pobočiek na území Českej republiky.

Martin Techman získal titul MBA na Nottingham Trent University v oblasti manažérskych štúdií a riadiacich pracovníkov „Senior Executive“. 

Darina Kmeťová

Členka predstavenstva

Členkou predstavenstva VÚB banky a vrchnou riaditeľkou úseku financie, plánovanie a kontroling sa 7. apríla 2022 stala Darina Kmeťová.

Darina Kmeťová nastúpila do VÚB banky v októbri 2019 na pozíciu riaditeľky oddelenia plánovania a kontroly. Predtým pôsobila ako líderka financií a kontrolingu v rôznych odvetviach (automobilový priemysel, médiá, marketing či bankovníctvo) zahraničných spoločností. Má dlhoročné skúsenosti na seniorských finančných pozíciách, v oblasti kontrolingu a tiež na manažérskych pozíciách s medzinárodným pokrytím. Vyštudovala Dane a daňové poradenstvo na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.

Dozorná rada

Členovia dozornej rady VÚB, a.s.

 • Ignacio Jaquotot – predseda
 • Elena Kohútiková – podpredsedníčka
 • Luca Leoncini Bartoli
 • Marco Fabris
 • Christian Schaack
 • Draginja Duric
 • Peter Gutten – zástupca zamestnancov
 • Dana Kondrótová – zástupca zamestnancov
 • Andrea Fumačová – zástupca zamestnancov

Banka v číslach

Banka v číslach

1,2 mil.

KLIENTOV

3 655

ZAMESTNANCOV

19,3 %

TRHOVÝ PODIEL

128

POBOČIEK

32

FIREMNÝCH POBOČIEK

11

HYPOTEKÁRNYCH CENTIER

9

MAGNIFICA CENTIER

Rating

Rating

VÚB banka, Marec 2023  
Dlhodobé vklady A2
Krátkodobé vklady P-1
  negatívny výhľad

 

Logo banky

Logo banky

Logo VÚB banky vychádza z prvkov použitých v logu materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo. Zjednocujúcim motívom všetkých dcérskych spoločností je oranžový štvorec s tromi oblúkmi predstavujúcimi symbol rímskeho akvaduktu.

Akvadukt je stavba, ktorá prináša ľuďom vodu, technický pokrok, život a prosperitu; no symbolizuje aj spojenie medzi ľuďmi a kultúrami. Akvadukt v logu v prenesenom význame predstavuje väzbu v skupine Intesa Sanpaolo, zodpovednosť za rozvoj spoločnosti a budovanie vzťahov medzi jednotlivými bankami v skupine.

Názov „VÚB BANKA“ je písaný písmom Trajan pomenovaným podľa rímskych znakov na Trajánovom stĺpe stojacom na Rímskom fóre. Tmavozelená farba v logu vyjadruje pocit dôvernosti a bezpečia.

Štyri základné farby:

 • oranžová: farba rámu; predstavuje slnko, energiu
 • žltá: farba horizontálnej línie; predstavuje zem, piesok a prácu
 • modrá: farba prvého oblúka; odtiene modrej predstavujú vzduch, vodu, more
 • zelená: farba loga a druhého oblúka; odtiene zelenej predstavujú rastliny, rast a prírodu
Misia a hodnoty

Misia a hodnoty

Vízia

Chceme byť najlepšou bankou na Slovensku v spokojnosti klientov a naďalej byť excelentní v dosahovaní ziskovosti a prevádzkovej efektivity.

Misia

Vedomí si hodnoty našich aktivít a služieb, ktoré prinášame spoločnosti na základe jej potrieb a na základe dôvery a rešpektu voči všetkým klientom, zamestnancom a akcionárom, sa usilujeme vytvoriť pocit spolupatričnosti medzi našimi zamestnancami a komunitou a na trhu súťažiť so zmyslom pre fair play a podporovať udržateľný rast a výsledky.

Poslanie

Naším poslaním je poskytovať kvalitné bankové a finančné služby klientom a neustále sa zlepšovať vo všetkých oblastiach našej činnosti.

Hodnoty značky VÚB

Hodnoty značky VÚB

Jednoduchosť

Chceme ponúkať produkty a služby, ktoré sú jednoduché a ľudia im rozumejú. Vieme sa prispôsobiť a pružne reagovať.

Užitočnosť

Našim cieľom je riešiť konkrétne problémy ľudí, snažíme sa prinášať relevantné riešenia. Za inováciami, ktoré prinášame, hľadáme pridanú hodnotu pre našich klientov.

Ľudskosť

Myslíme na potreby klientov aj zamestnancov a chceme s nimi budovať dlhodobé vzťahy. Nie sme ľudia, ktorí sa stali bankármi, ale bankári, ktorí zostali ľuďmi.

Humor

Veríme, že všetko ide lepšie s úsmevom a preto sa snažíme o to, aby aj naši klienti mali pri každej návšteve VÚB banky dôvod na úsmev.

Hodnoty skupiny Intesa Sanpaolo

Hodnoty skupiny Intesa Sanpaolo

Konáme fér

Naše ciele sledujeme čestne, poctivo a zodpovedne, pričom v plnej miere rešpektujeme pravidlá a profesionálnu etiku, ako aj ducha podpísaných zmlúv.

Zlepšujeme kvalitu

Kladieme si za cieľ neustále zlepšovanie, prezieravosť, pripravenosť k výzvam a presadzujeme kreativitu pri inováciách. Zároveň uznávame a odmeňujeme zásluhy.

Konáme transparentne

Zaväzujeme sa, že naše aktivity, reklama a zmluvy budú vychádzať z transparentnosti tak, aby všetky zúčastnené strany mohli robiť nezávislé a fundované rozhodnutia.

Rešpektujeme odlišnosti

Hodláme spájať veľké prevádzky s hlbokými miestnymi koreňmi a byť bankou so širokou víziou bez toho, aby sme stratili z dohľadu jednotlivcov.

Podporujeme rovnosť

Zaväzujeme sa, že z nášho konania vylúčime akúkoľvek diskrimináciu a budeme rešpektovať rozdiely na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, vierovyznania, politického názoru, účasti v odboroch, sexuálnej orientácie, jazykových schopností alebo postihnutia.

Počúvame pozorne

V našej práci sa riadime hodnotou každého jednotlivca. Používame pozorné načúvanie a dialóg ako hlavné nástroje neustáleho zlepšovania nášho vzťahu so všetkými zúčastnenými stranami.

Konáme zodpovedne

Snažíme sa o čo najlepšie a najefektívnejšie využívanie zdrojov, vyhýbame sa nadmernej tvorbe odpadu a okázalosti a uprednostňujeme voľby, ktoré majú na zreteli udržateľný rozvoj.

Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

Do boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a boja proti financovaniu terorizmu sa zapájame najmä kvôli hrozbe, ktorú predstavujú pre celú spoločnosť.

V snahe predchádzať týmto negatívnym javom sme vytvorili prísne interné pravidlá. Pri tvorbe našich pravidiel vychádzame zo slovenskej legislatívy a legislatívy EÚ, medzinárodných odporúčaní FATF, odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad a Wolfsbergských zásad.

Základné opatrenia a činnosti zamerané na prechádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu sú zakotvené v dokumente VUB AML Guidelines.

Viac informácií nájdete na stránke Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu.

Ochrana investora

Ochrana investora

V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb zo strany VÚB. V zmysle ust. § 73p ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Banka, ktorá pri poskytovaní investičných služieb klientom vykonáva pokyny klientov, povinná raz ročne vypracovať a zverejniť  pre každý druh finančných nástrojov súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, kde sa vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku, ako aj údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov. Uvedené informácie nájdete v dokumente s názvom Informácia o piatich najlepších miestach výkonu.

Všetky ďalšie informácie nájde na stránke Ochrana investora.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vieme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité a rovnako si ho vážime a ochraňujeme aj my.

S Vašimi osobnými údajmi a údajmi, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, preto nakladáme s najväčšou obozretnosťou v súlade s právnymi predpismi a s Vaším vedomím.

Na tomto mieste Vám v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako "GDPR") poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Viac informácií nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.