Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Široký výber fondov podľa vašej investičnej stratégie

Nízka minimálna investícia

Peniaze máte kedykoľvek k dispozícii

Navyše získate

Investíciou do fondov Eurizon Capital SA. zhodnocujete svoje peniaze na svetových finančných trhoch - stačí ak si vyberiete fond, ktorý najviac vyhovuje vašej investičnej stratégii.

len 500 EUR 0 % už od 2 %
minimálna investícia do fondov Eurizon Capital  výstupné poplatky vstupné poplatky (bližšie info v cenníku)

 

Oznámenie podielnikom fondu "Eurizon Fund"

Vyberte si fondy podľa vlastnej investičnej stratégie

EF Emerging Equity Market Smart Volatility

Vhodné riešenie pre investorov, ktorí chcú v dlhšom období profitovať na raste akcií spoločností pôsobiacich na rozvíjajúcich sa finančných trhoch, predovšetkým v Číne, Kórei, Taiwane a Indii.

Charakteristika:

 • akciový fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia miera rizika
 • investičný horizont najmenej 5 rokov

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

Obchodné podmienky Eurizon Sporenia

EF Equity World Smart Volatility

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky do kvalitných svetových akcií na dlhšie časové obdobie. Investuje predovšetkým do akcií spoločností kótovaných na burzách v USA.

Charakteristika:

 • akciový fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia miera rizika
 • investičný horizont najmenej 5 rokov

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

Obchodné podmienky Eurizon Sporenia

EF Bond High Yield

Tento dlhopisový fond je vhodný pre konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú menej rizikové investície a chcú dosiahnuť výnos v strednodobom časovom horizonte. Jeho investície smerujú najmä do podnikových dlhopisoch v neinvestičnom pásme s pevným výnosom denominované v EUR.

Charakteristika:

 • dlhopisový fond
 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika
 • investičný horizont najmenej 3 roky

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

EF Azioni Strategia Flessibile

Fond je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem investovať časť svojich prostriedkov do akcii spoločností v Európe a USA a tak isto do dlhových cenných papierov.

Charakteristika:

 • zmiešaný fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia stredná miera rizika
 • investičný horizont najmenej 5 roky

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

Obchodné podmienky Eurizon Sporenia

Manager Selection Fund - MS 10

Tento zmiešaný fond je vhodný pre mierne skúsených investorov, ktorí majú záujem dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie investovaním do dlhových cenných papierov a akcií, kde akciová zložka tvorí od 5% do 15% čistých aktív fondu. Fond ocenený 4* od ratingovej agentúry Morningstar.

Charakteristika

 • zmiešaný fond
 • referenčná mena EUR
 • nižšia stredná miera rizika
 • investičný horizont najmenej 3 rokov

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

 

Manager Selection Fund - MS 20

Tento zmiešaný fond je vhodný pre mierne skúsených investorov, ktorí majú záujem dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie investovaním do dlhových cenných papierov a akcií, kde akciová zložka tvorí od 10% do 30% čistých aktív fondu. Fond ocenený 4* od ratingovej agentúry Morningstar.

Charakteristika

 • zmiešaný fond
 • referenčná mena EUR
 • nižšia stredná miera rizika
 • investičný horizont najmenej 3 rokov

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

Manager Selection Fund - MS 40

Tento zmiešaný fond je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie investovaním do dlhových cenných papierov a akcií, kde akciová zložka tvorí od 30% do 50% čistých aktív fondu. Fond ocenený 4* od ratingovej agentúry Morningstar.

Charakteristika

 • zmiešaný fond
 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika
 • investičný horizont najmenej 4 rokov

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

Manager Selection Fund - MS 70

Tento zmiešaný fond je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie investovaním do dlhových cenných papierov a akcií, kde akciová zložka tvorí od 55% do 85% čistých aktív fondu. Fond ocenený 4* od ratingovej agentúry Morningstar.

Charakteristika

 • zmiešaný fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia stredná miera rizika
 • investičný horizont najmenej 5 rokov

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

EF Bond Inflation linked

Tento dlhopisový fond je vhodný pre konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú menej rizikové investície a chcú dosiahnuť výnos na základe mier inflácie v eurozóne v strednodobom časovom horizonte. Jeho investície smerujú do štátnych dlhopisov v investičnom pásme s pevným výnosom denominované v EUR.

Charakteristika:

 • dlhopisový fond
 • referenčná mena EUR
 • stredná miera rizika
 • investičný horizont najmenej 3 roky

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

EF Bond Corporate Smart ESG

Vhodné riešenie pre investorov, ktorí chcú investovať do korporátnych dlhopisov v investičnom pásme zohľadňujúcich environmentálne, sociálne a správne princípy (ESG)

Charakteristika:

 • dlhopisový fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia miera rizika
 • investičný horizont najmenej 3 rokov

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

EF Sustainable Global Equity

Fond je vhodný pre investorov, ktorí majú záujem investovať svoje voľné peňažné prostriedky do kvalitných svetových akcií na dlhšie časové obdobie. Investuje predovšetkým do akcií spoločností kótovaných na burzách v USA pričom pri výbere akcii zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne aspkety (ESG)

Charakteristika:

 • akciový fond
 • referenčná mena EUR
 • vyššia miera rizika
 • investičný horizont najmenej 5 rokov

Mesačná správa fondu

Prospekt fondu

Kľúčové informácie pre investorov

Obchodné podmienky Eurizon Sporenia

 

Vyberte fond


 
Vyberte obdobie pre zobrazenie


 
Výkonnosť fondu Equity Emerging Markets Smart Volatility v období od  do  je - %. Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).