• Žiadny návrh

Poistenie majetku DOMino Trio

Krytie v balíkoch

Rovnaké krytie v balíkoch – odlišné limity PS

Produkt

Jednoduchý a rýchly balíkový produkt

Poistné krytie

Pevne určené základné krytie

DOMino Trio je jedinečné balíčkové poistenie, v ktorom máte všetko, čo potrebujete, aby bol váš majetok komplexne chránený. Nehnuteľnosť aj domácnosť sú kryté pre prípad najrozšírenejších poistných nebezpečenstiev, s výškou krytia, ktorú si vyberiete z ponúkaných balíkov.

Predmet poistenia

Nehnuteľnosť (byt, rodinný dom, rekreačná budova)

Domácnosť (trvale obývaná, prechodne obývaná)


Balíky poistenia

V prípade poistenia nehnuteľnosti si vyberáte 1 z troch balíkov poistenia:

KLASIK • KOMFORT • EXCLUSIVE

Poistenie nehnuteľnosti – Poistné krytie


V prípade poistenia domácnosti si vyberáte 1 z troch balíkov poistenia:

KLASIK • KOMFORT • EXCLUSIVE

Poistenie domácnosti – Poistné krytie


Súčasťou poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je poistenie zodpovednosti za škodu a asistenčné služby:

Asistenčný list


  • každý z balíkov obsahuje rovnaké poistné riziká
  • balík si vyberáte na základe vami preferovanej výšky krytia
  • zvolený balík môžete počas trvania poistenia meniť

Výhody poistenia

  • jednoduchý balíčkový produkt
  • poistné balíky najčastejšie poisťovaných rizík
  • poistenie zodpovednosti za škodu a asistenčné služby automaticky súčasťou každého balíka
  • žiadne starosti s určením poistnej sumy nehnuteľnosti a domácnosti, odporučíme vám ju
  • poistenie bez spoluúčasti
  • jednoduchý a časovo nenáročný proces uzatvorenia poistenia
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.