Kontakt Internet banking IB Search ×

V spolupráci s poisťovňou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. ponúkame pre našich
klientov produkt Poistenie osobných vecí a karty

Poistenie sa vzťahuje na krádež osobných či služobných vecí do výšky 1900 EUR a hotovosti do výšky 200 EUR, ako aj zneužitie ukradnutej alebo stratenej platobnej karty až do výšky 3000 EUR. Poistné plnenie môže byť poskytnuté za 2 poistné udalosti za kalendárny rok.

Minimálny vek pre vznik poistenia je 18 rokov.
 

Poistenie platí nielen na Slovensku, ale kdekoľvek na svete.

Začiatok poistenia už od 00:00 hod. dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia poistnej zmluvy

Nemusíte nikam chodiť, poistenie je možné uzatvoriť na diaľku prostredníctvom kontaktného centra VÚB banky

Poistné plnenie
za 2 poistné udalosti za
kalendárny rok.

Cena poistenia
3,99 € /mesačne

 


Benefity pre klienta
 

Klient je chránený pri vzniku neočakávaných životných udalostí, ako je:

  • zneužitie platobnej karty vydanej VÚB, ktorá bola stratená alebo odcudzená, vrátane zneužitia na internete
  • odcudzenie hotovosti
  • strata alebo odcudzenie osobných vecí
  • odcudzenie osobných a služobných vecí
  • zneužitie SIM karty mobilného telefónu alebo tabletu
Poistné riziká   Maximálne poistné plnenie
na jednu poistnú udalosť
Zneužitie platobnej
karty vydanej VÚB
Zneužitie platobnej karty / stickera bez PIN 50 €
Zneužitie platobnej karty / stickera s PIN 3 000 €
Odcudzenie hotovosti
 
  200 €
Odcudzenie hotovosti v prípade násilného prepadnutia
 
Do 12 hod. od výberu z účtu VÚB 1 900 €
Odcudzenie hotovosti v prípade násilného prepadnutia
 
Do 12 hod. od výberu z účtu VÚB 1 900 €
Strata a odcudzenie
 
Osobné veci – platobné karty, osobné doklady, taška, peňaženka, kľúče, okuliare, lieky a zdravotnícke pomôcky 1 900 €
Odcudzenie
 
Osobné veci – mobilný telefón vrátane jeho obalu a ochrany displeja, tablet, notebook, fotoaparát, videokamera, čítačka, power banka, flash disk USB, adaptér na pripojenie do internetovej siete (wifi dongle), externý hard disk, pamäťová karta, MP3 a MP4 prehrávač, hodinky, slúchadlá, kalkulačka, stravné lístky, platobné poukážky, kozmetika, písacie potreby, vreckové a multifunkčné nože, šperky
 
Služobné veci - mobilný telefón, notebook,
tablet a kľúče
Zneužitie SIM karty mobilného telefónu alebo tabletu    

 

Hlásenie poistných udalostí

Nahlásiť poistnú udalosť môžete:

  1. Písomne:BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., Bottova 2A, 811 09 Bratislava
  2. Telefonicky: tel.č.: 02/5824 0011, voľba č.1
  3. E-mailom:v súvislosti s koronavírusom je možné aj zasielanie e-mailom: cardifslovakia@cardif.com