• Žiadny návrh

Transparentné účty

Účet, ktorý veľa ponúka a nič neskrýva

Čo je Transparentný účet

Transparentný účet funguje ako bežný bankový účet, avšak všetky jeho transakcie sú verejne dostupné
na stránke Transparentné účty.

Pre koho je Transparentný účet určený?

Účet si môže zriadiť každý, kto dobrovoľne chce alebo
z legislatívneho hľadiska musí zverejňovať transakcie na svojom účte, napr.:

 • fyzické osoby
 • neziskový sektor – najmä nadácie a občianske združenia
 • politické strany
 • mestá a obce

Výhody Transparentného účtu

 • zverejnenie Transparentného účtu máte úplne zadarmo
 • zvýšite svoju dôveryhodnosť, keďže široká verejnosť bude mať bezplatný prístup ku všetkým transakciám
 • môžete si zvoliť názov účtu, ktorý sa bude zobrazovať na webstránke
 • rýchle vyhľadanie účtov na webstránke
 • jednoduché a detailné zobrazenie a filtrovanie transakcií (napr. podľa dátumu, sumy, doplňujúcich informácií, variabilného symbolu)
 • vlastný QR kód, prostredníctvom ktorého vám ľudia môžu zasielať peňažné príspevky

 

Transparentný účet pre občanov

Transparentný účet pre občanov

 • účet pre ľudí, ktorí podporujú dobrú vec (zbierky pre chorých, pre ľudí v ťažkej životnej situácii alebo pri rôznych životných tragédiách…)
 • účet určený na financovanie volebnej kampane kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy alebo pre voľby prezidenta SR
 • môžete si zriadiť aj viaceré transparentné účty
 • vaši podporovatelia uvidia detailné informácie o transakciách a budú mať prehľad o tom, ako s ich príspevkami hospodárite

Čo potrebujete na zriadenie VÚB Transparentného účtu?

 • Na zriadenie Transparentného účtu Vám stačí platný doklad totožnosti - občiansky preukaz

Čo dostanem k Transparentnému účtu (fyzická osoba)

V balíku VÚB Transparentný účet máte zahrnuté:

 • Vedenie a zverejňovanie účtu a transakcií na stránke Transparentné účty
 • platobná karta VISA INSPIRE
 • neobmedzené platby debetnou kartou
 • neobmedzené výbery hotovosti debetnou platobnou kartou z bankomatov VÚB, a. s.
 • jednorazové online prevody vrátane SEPA okamžitých platieb
 • neobmedzené platby cez trvalý príkaz, automatický prevod, SEPA, inkaso
 • prijaté bezhotovostné platby cez SEPA - EUROPREVODY a NON - SEPA EUROPREVODY
 • elektronický výpis 1x mesačne

VÚB Transparentný účet môžete mať už za 6 eur mesačne aj so zverejnením.

Dokumenty

Transparentný účet pre právnické osoby

Transparentný účet pre právnické osoby

Vyberte si z 2 typov transparentných účtov podľa svojich potrieb.

Transparentný účet Plus

Výhodný balík produktov a služieb, ktorý zahŕňa:

 • vedenie a zverejňovanie účtu a transakcií na stránke Transparentné účty
 • mesačný elektronický výpis
 • 100 elektronických transakcií mesačne
 • 2 debetné platobné karty – VISA Business a VISA Business Economy v ľubovolnej kombinácii

Transparentný účet Plus so všetkými výhodami môžete mať za 11 eur mesačne.


Transparentný účet

 • základný bežný účet so zverejňovaním transakcií na stránke Transparentné účty
 • k účtu je možné zriadiť dodatočné produkty a služby

Transparentný účet môžete mať už za 7 eur mesačne.
 

Čo potrebujete na zriadenie Transparentného účtu?

 • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz
 • doklad preukazujúci právnu subjektivitu – originál alebo úradne overená kópia dokladu
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.