• Žiadny návrh

Poistenie osobných vecí a karty

V spolupráci s poisťovňou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. ponúkame pre našich
klientov produkt Poistenie osobných vecí a karty

Poistenie sa vzťahuje na krádež osobných či služobných vecí do výšky 1900 EUR a hotovosti do výšky 200 EUR, ako aj zneužitie ukradnutej alebo stratenej platobnej karty až do výšky 3000 EUR. Poistné plnenie môže byť poskytnuté za 2 poistné udalosti za kalendárny rok.

Minimálny vek pre vznik poistenia je 18 rokov.

  • Poistenie platí nielen na Slovensku, ale kdekoľvek na svete.
  • Začiatok poistenia už od 00:00 hod. dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia poistnej zmluvy
  • Nemusíte nikam chodiť, poistenie je možné uzatvoriť na diaľku prostredníctvom kontaktného centra VÚB banky

Poistné plnenie za 2 poistné udalosti za kalendárny rok.

Cena poistenia: 3,99 € /mesačne

Benefity pre klienta

Klient je chránený pri vzniku neočakávaných životných udalostí, ako je:

  • zneužitie platobnej karty vydanej VÚB, ktorá bola stratená alebo odcudzená, vrátane zneužitia na internete
  • odcudzenie hotovosti
  • strata alebo odcudzenie osobných vecí
  • odcudzenie osobných a služobných vecí
  • zneužitie SIM karty mobilného telefónu alebo tabletu
Hlásenie poistných udalostí
Nahlásiť poistnú udalosť môžete:
Písomne:
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., Bottova 2A, 811 09 Bratislava
Telefonicky:
Tel.č.: 02/5824 0011, voľba č.1
E-mailom:
V súvislosti s koronavírusom je možné aj zasielanie e-mailom: cardifslovakia@cardif.com
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.