• Žiadny návrh

Poistenie schopnosti splácať (CPI)

Poistenie schopnosti splácať (CPI)

je poistný produkt, ktorý Vám zabezpečí schopnosť splácať splátky úveru/lízingu i v prípade neočakávaných udalostí, ktorými sú: úplná trvalá invalidita, úplná dočasná invalidita spôsobená v dôsledku choroby alebo úrazu (dlhodobej pracovnej neschopnosti), prípadne až strata života, ako aj nedobrovoľná strata zamestnania.

Je možné si poistiť schopnosť splácať splátky zmluvy o financovaní a vybrať si nasledovné riziká:

poistenie pre prípad straty života, úplnej trvalej a úplnej dočasnej invalidity spôsobenej úrazom alebo chorobou;

poistenie pre prípad straty života, úplnej trvalej a úplnej dočasnej invalidity spôsobenej úrazom alebo chorobou rozšírené o krytie nedobrovoľnej straty zamestnania.

Tento druh poistenia bude pre Vás predstavovať záruku, že v prípade vzniku vyššie uvedených rizík poisťovňa za Vás preberie záväzky a Vy neprídete o predmet financovaný na základe zmluvy o úvere alebo lízingu z dôvodu nesplácania.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.