• Žiadny návrh

Symboly v elektronickom bankovníctve

INÉ

Špecifický, konštantný, variabilný a ďalšie symboly v platobnom styku: Čo označujú a ako sa používajú?

Čo znamenajú symboly v elektronickom bankovníctve? Čo všetko si vyžaduje zadávanie online platby? Bezhotovostný platobný styk má svoje pravidlá a špecifiká. Vyžaduje si variabilný, konštantný alebo aj špecifický symbol. S ktorými symbolmi sa pri platbe stretnete aj vy?

27/01/2022

Väčšina z nás uhrádza platby práve elektronicky. Bezhotovostná platba je oproti platbe v hotovosti rýchlejšia, pretože kvôli nej nemusíte chodiť do banky. V online bankových službách, ktoré fungujú ako platformy na počítači alebo v mobile, si musíte dať pozor najmä na správne vyplnenie elektronického formulára. S čím sa stretnete pri prevode peňazí z účtu na účet?

Čo je IBAN?

Pri zadávaní elektronickej platby sa nevyhnete základnému pojmu – IBAN. Nie je to tak dávno, čo sme v bankovom styku prestali používať pojem číslo účtu a nahradili ho IBAN-om (International Bank Account Number). Túto medzinárodnú identifikáciu účtu podľa krajiny, a dokonca banky klienta, uznali ako povinný údaj SEPA krajiny.

Vedeli ste, že IBAN musí mať na Slovensku vždy 24 znakov? Ak malo číslo účtu menší počet číslic, tak sa musel IBAN doplniť nulami zľava doprava tak, aby bol celkový počet presne 24 .

IBAN musí podľa platných štandardov na Slovensku obsahovať: prvé dva znaky sú kódom krajiny (SK), nasledujú dva znaky, ktoré sú kontrolnými číslicami (08), potom je 4-miestny kód banky (0200), 6-miestne predčíslie účtu (000000) a 10-miestne číslo účtu, ktoré tu bolo ešte pred pojmom IBAN.

Každá krajina EÚ má stanovenú vlastnú dĺžku alebo štruktúru čísla účtu vo formáte IBAN. Počet znakov na území EÚ sa líši – zvyčajne je to však od 11 do 34 znakov.

Čo je BIC?

BIC (Bank Identifier Code) alebo SWIFT kód je ďalším z identifikačných údajov, s ktorým sa v elektronickom platobnom styku stretnete . Označuje sa ním banka príjemcu zadanej platby. Tento kód sa ako identifikátor používa pri prevode peňazí medzi bankami, a to najmä na medzinárodnej úrovni. Možno vás to prekvapí, ale banky používajú BIC kód aj pri komunikácii medzi sebou – na výmenu správ.

Vedeli ste, že vďaka BIC kódu môžete identifikovať nielen banku, ale aj jej pobočku? BIC sa skladá z 8 alebo 11 znakov. Ak narazíte na 8-miestny kód, tak označuje sídlo banky, a ak bude mať BIC presne 11 znakov, ide o pobočku príslušnej banky.

V súčasnosti je aktívnych vyše 40 000 BIC kódov.

Čo je SEPA?

SEPA platba je bezhotovostná platba v eurách, ktorá sa realizuje v rámci SEPA krajín (krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko, Monako a San Maríno). Dôležitým faktom pre odosielateľa peňazí je aj to, že SEPA platba je pripísaná na účet príjemcu v nasledujúci pracovný deň po odoslaní, teda po vykonaní prevodu cez počítač alebo mobil.

K SEPA platbám sa radia aj naše domáce platobné príkazy. Napríklad úhrada faktúry za novú chladničku alebo paušál. Takisto aj pravidelné platby – inkasá a trvalé príkazy, či jednorazové úhrady.

Čo je variabilný symbol?

Variabilný symbol je identifikátorom platby pre príjemcu peňazí. Práve na základe variabilného symbolu vie príjemca rozoznať platiteľa a tiež predmet platby. Príkladom môže byť úhrada za tovar kúpeným na e-shope, ktorú označíte číslom objednávky predmetu. Stretnúť sa môžete aj s variabilným symbolom vo forme čísla faktúry alebo rodným číslom.

Variabilný symbol má maximálne 10 znakov. Jeho vyplnenie síce nie je povinné, ale vynechanie tohto políčka pri bezhotovostnej platbe môže viesť k problémom s identifikáciou zaplatenej faktúry. Vďaka variabilnému symbolu máte istotu, že príjemca medzi všetkými platbami nájde aj tú vašu .

Variabilné symboly sa používajú aj pri komunikácii s finančnými inštitúciami, napríklad s Finančnou správou SR. Pri platení daní treba použiť konkrétny variabilný symbol, ktorý nájdete v Zozname variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov.

Čo je špecifický symbol?

Špecifický symbol je 10-miestne číslo, ktoré sa používa ako doplňujúci symbol v platobnom styku. Dobre slúži napríklad pri pravidelných platbách od rovnakého platiteľa. Špecifický symbol môže byť v tvare čísla zmluvy, rodného čísla, IČA a podobne. Tento symbol nenájdete medzi povinnými.

Čo je konštantný symbol?

Konštantný symbol je 4-miestne číslo, ktoré označuje ekonomický charakter realizovanej platby (spôsob platenia alebo zúčtovania). Konštantný symbol sa podobne ako špecifický neradí k povinným údajom pre tunajšie prevodné príkazy. Niekedy však môže príjemca vyžadovať jeho vyplnenie. . Najčastejšie sa používa pri platobnom styku s orgánmi štátnej a verejnej správy.

Najpoužívanejšie konštantné symboly v elektronickom platobnom styku na Slovensku:

0008 – Platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010x)
0028 – Platby za dodávky investičnej povahy
0038 – Prostriedky na mzdy
0058 – Penále, poplatky z omeškania, iné majetkové sankcie, náhrady škôd
0068 – Prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
0078 – Tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
0108 – Platby za poľnohospodárske výrobky
0138 – Zrážky z miezd
0158 – Hospodársko-operatívne výdavky
0168 – Splátky úverov a pôžičiek
0178 – Tržby za poskytnuté služby
0308 – Platby za služby
0358 – Platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
0558 – Finančné platby ostatné
0858 – Prechodne poskytnuté pôžičky
0938 – Dávky sociálneho zabezpečenia
0968 – Ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta
1018 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – vo vzťahu k ŠR
1118 – Administratívne a iné poplatky a platby – vo vzťahu k ŠR
1144 – Bežná záloha dane
1144 – Platba bežná, preddavok na daň
1148 – Bežná záloha dane

Elektronické platby majú veľa výhod, no najmä šetria váš čas.

Aby ste si ušetrili čas pri výbere toho správneho bankového účtu, vďaka ktorému budeme môcť platiť aj elektronicky , prečítajte si náš článok: Aký bankový účet si vybrať? 7 rád, ako sa vyznať v účtoch.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.