• Žiadny návrh

Aktualizácia dokumentov

Aktualizácia dokumentov

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovať o pripravovaných zmenách:

Pre fyzické osoby:

dňa 1.7.2023 nadobudne účinnosť nový Cenník VÚB, a. s.   pre občanov

dňa 1.7.2023 nadobudnú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre depozitné produkty

dňa 1.1.2023 nadobudne účinnosť nový Dodatok č.1 k  Všeobecným obchodným podmienkam VÚB, a. s. pre depozitné produkty

dňa 1.7.2022 nadobudnú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre depozitné produkty

dňa 1.7.2022 nadobudne účinnosť nový Cenník VÚB, a. s.  pre občanov

dňa 1.7.2022 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky VÚB, a. s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov

dňa 1.10.2021 nadobudne účinnosť nový Dodatok č. 1 k Cenníku VÚB, a. s. pre občanov

dňa 1.6.2021 nadobudnú účinnosť nové Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO, Platiteľ, VÚB, a.s.

dňa 1.4.2021 nadobudnú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre depozitné produkty

dňa 1.4.2021 nadobudne účinnosť nový Cenník VÚB, a. s. pre občanov

dňa 1.4.2021 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky VÚB, a. s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov

dňa 1.4.2021 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. na poskytovanie spotrebiteľských úverov fyzickým osobám - občanom

dňa 1.4.2021 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby

dňa 1.4.2021 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky Quatro


dňa 24.10.2020 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky VÚB, a. s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov

dňa 1.6.2020 nadobudnú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre depozitné produkty

dňa 1.6.2020 nadobudne účinnosť nový Cenník VÚB, a. s.  pre občanov

dňa 1.12.2019 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky VÚB, a. s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov

dňa 1.11.2019 nadobudne účinnosť nový Cenník VÚB, a. s.  pre občanov vrátane prípadných dodatkov

dňa 1.11.2019 nadobudnú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre depozitné produkty vrátane prípadných dodatkov

dňa 1.11.2019 nadobudnú účinnosť nové Špeciálne obchodné podmienky sprístupnenia služby GOOGLE PAY pre platobné karty vydané VÚB, a.s.

dňa 15.03.2019 nadobudnú účinnosť nové Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO, Platiteľ, VÚB, a.s.

dňa 15.03.2019 nadobudne účinnosť nový Cenník VÚB, a. s.  pre občanov

dňa 15.03.2019 nadobudnú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre depozitné produkty

dňa 15.03.2019 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky VÚB, a. s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov

dňa 1.10.2018 nadobudne účinnosť nový Cenník VÚB, a. s. pre občanov

dňa 1.10.2018 nadobudnú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre depozitné produkty

dňa 1.10.2018 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky VÚB, a. s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov

dňa 1.2.2018 nadobudnú účinnosť nové  Úrokové sadzby depozitných produktov

dňa 1.3.2018 nadobúdajú účinnosť Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. na poskytovanie spotrebiteľských úverov fyzickým osobám - občanom

dňa 1.3.2018 nadobúdajú účinnosť Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a. s. pre poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby

Pre právnické osoby:

dňa 1.1.2018 nadobudne účinnosť nový Cenník VÚB, a. s.  pre podnikateľov a iné právnické osoby,

dňa 1.2.2018 nadobudne účinnosť nový Cenník VÚB, a. s.  pre podnikateľov a iné právnické osoby.

 

Ďakujeme Vám za pochopenie.

VÚB banka

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.