Kontakt Internet banking IB Search ×

Cenník

Cenníky pre občanov

Aktuálne

  Platnosť PDF
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.7.2022 ikona pdf
Cenník VÚB, a. s. pre ostatné kreditné platobné karty od 1.1.2018 ikona pdf

 

Archív 

  Platnosť PDF
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.4.2021 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov č.1, 2 a 3 od 1.4.2021 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov od 1.10.2021 ikona pdf
Dodatok č. 2 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov                            od 2.1.2022 ikona pdf
Dodatok č. 3 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov    od 1.2.2022 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.6.2020 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov od 1.11.2019 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.11.2019 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov od 28.3.2020 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov             od 15.3.2019 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 15.3.2019 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov od 15.6.2019 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.10.2018 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 13.1.2018 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov od 13.1.2018 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov od 13.1.2018 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov od 1.4.2017 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.4.2017 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov od 2.5.2017 ikona pdf
Dodatok č. 2 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov od 1.1.2018 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov od 1.8.2016 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.8.2016 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov od 22.10.2016 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov od 1.1.2016 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov od 19.3.2016 ikona pdf
Dodatok č. 2 k Cenníku VÚB, a.s. pre občanov od 19.3.2016 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.1.2016 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov od 1.6.2015 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.6.2015 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku pre občanov od 22.8.2015 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.2.2015 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku pre občanov od 23.2.2015 ikona pdf
Dodatok č. 2 k Cenníku pre občanov od 23.5.2015 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov od 1.6.2014 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov od 1.6.2014 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku pre občanov od 1.6.2014 ikona pdf
Dodatok č. 2 k Cenníku pre občanov od 15.8.2014 ikona pdf
Dodatok č. 3 k Cenníku pre občanov od 13.9.2014 ikona pdf
Dodatok č. 4 k Cenníku pre občanov od 1.9.2014 ikona pdf
Dodatok č. 5 k Cenníku pre občanov od 1.11.2014 ikona pdf
Dodatok č. 6 k Cenníku pre občanov od 22.12.2014 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre občanov - vrátane dodatkov od 1.2.2014 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku pre občanov od 1.4.2014 ikona pdf
Dodatok č. 1 k Cenníku pre občanov od 1.4.2014 ikona pdf
Dodatok č. 2 k Cenníku pre občanov od 15.3.2014 ikona pdf
Dodatok č. 3 k Cenníku pre občanov od 26.3.2014 ikona pdf

Cenníky pre podnikateľov a právnické osoby

Aktuálne

  Platnosť PDF
Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby            1.8.2022 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby            1.7.2022 ikona pdf

Cenník poplatkov za poskytované služby spoločnosti VÚB, a. s. ako právneho nástupcu pre produkty zaniknutej spoločnosti VÚB Leasing, a.s..

1.1.2022 ikona pdf

Archív

  Platnosť PDF
Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby 1.2.2022 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby 2.1.2022 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby          1.10.2021 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. - Podnikatelia a iné právnické osoby                                                                                 1.7.2021 ikona pdf

Informácie

  Platnosť PDF
Zverejnenie k  VÚB Biznis účtu Premium                                                                                                   15.6.2019 ikona pdf
Zverejnenie k  výpisom z účtu                                            1.11.2019 ikona pdf

Cenníky pre produkty vydané v spolupráci s Consumer Finance Holding, a.s.

Archív

  Platnosť PDF
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. od 15.12.2017 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. od 15.7.2017 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. od 15.4.2017 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. od 15.1.2017 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. od 15.10.2016 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.
od 15.7.2016
ikona pdf
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. od 15.6.2016 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. od 15.6.2015 ikona pdf
Cenník pre kreditné karty  od 15.2.2015 ikona pdf
Cenník pre kreditné karty  od 15.9.2014 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre úvery na bývanie v rámci programu „Hypopôžičky“ poskytované v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. od 1.5.2016  ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre úvery na bývanie v rámci programu „Hypopôžičky“ od 21.3.2016 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre úvery na bývanie v rámci programu „Hypopôžičky“ od 16.6.2014 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre spotrebné úvery v rámci programu "Hypopôžičky"  od 1.7.2013 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre spotrebné úvery v rámci programu "Hypopôžičky" . od 1.1.2013 ikona pdf
Reklamačný poriadok pre kreditné platobné karty    ikona pdf
Cenník pre kreditné karty  od 15.9.2013 ikona pdf
Cenník pre kreditné karty. od 15.7.2014 ikona pdf
Cenník pre kreditné karty  od 15.4.2013 ikona pdf
Cenník pre kreditné karty  od 15.1.2013 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre spotrebné úvery v rámci programu "Hypopôžičky"  od 16.6.2014 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre spotrebné úvery v rámci programu "Hypopôžičky"  od 1.7.2013 ikona pdf
Cenník VÚB, a.s. pre spotrebné úvery v rámci programu "Hypopôžičky"  od 1.1.2013 ikona pdf
Cenník pre produkty  od 15.9.2012 ikona pdf
Cenník pre produkty  od 15.9.2011 ikona pdf
Cenník pre produkty  od 1.9.2010 ikona pdf
Cenník pre produkty  od 1.12.2009 ikona pdf
Cenník pre produkty  od 6. 7. 2009 ikona pdf
Cenník pre produkty - vrátane Dodatku č.1 od 6.7.2009 ikona pdf
Cenník pre produkty od 1.5.2009 ikona pdf