Kontakt Internet banking IB Search ×

Obchodné podmienky

Vkladové produkty

  Platnosť PDF
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 01.06.2020 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 01.11.2019 ikona pdf

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty, účinné od 15.3.2019 vrátane Dodatku č. 1 účinného od 15.6.2019

Dodatok č. 1 k Všeobecným obch. podmienkam VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Prehľad zmien

od 15.06.2019

ikona pdf

ikona pdf

ikona pdf

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 15.03.2019 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 01.10.2018 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 13.01.2018 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 22.07.2017 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 22.10.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 9.7.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 19.03.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 01.01.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 22.08.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 23.05.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 21.02.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 22.11.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 13.09.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 28.06.2014 ikona pdf

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

od 26.04.2014

ikona pdf

ikona pdf

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 01.02.2014 ikona pdf

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

od 01.01.2014

ikona pdf

ikona pdf

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

od 04.11.2013

ikona pdf

ikona pdf

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty

Zmeny vo všeobecných obchodných podmienkach

od 06.09.2013

ikona pdf

ikona pdf

Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 03.06.2013 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 24.11.2012 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 25.8.2012 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 21.4.2012 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 26.11.2011 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. pre depozitné produkty od 06.08.2011 ikona pdf

Špeciálne obchodné podmienky pre vkladové produkty

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie vkladového účtu Sporenie FLEXIviac od 6.8.2011 ikona pdf
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra od 29.4.2011 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra od 1.12.2011 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra od 1.10.2013 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu extra od 02.03.2016 ikona pdf
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu od 29.4.2011 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu od 1.12.2011 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu od 1.10.2013 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Flexivkladu od 02.03.2016 ikona pdf
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Bonusového termínovaného vkladu od 23.10.2010 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Bonusového termínovaného vkladu od 12.9.2009 ikona pdf
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Internetového vkladového účtu od 1.3.2010 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Internetového vkladového účtu od 10.7.2010 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre vedenie Internetového vkladového účtu od 8.6.2013 ikona pdf


Špeciálne obchodné podmienky vkladového účtu "Garantovaný vklad" (všetky emisie)

  Platnosť PDF
Špeciálne obchodné podmienky vkladového účtu "Štruktúrovaný depozit Rio" od 11.2.2013 ikona pdf
Špeciálne obchodné podmienky vkladového účtu "Štruktúrovaný depozit RIO II" od 2.9.2013 ikona pdf
  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 04.08.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 28.03.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt Magnifica od 01.03.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 11.07.2019 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 22.03.2019 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 19.02.2019 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 18.8.2018 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 17.5.2018 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.3.2018
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 16.12.2017 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 28.9.2017 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt IX od 1.7.2017 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt VIII od 2.7.2013 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt IX od 5.11.2013 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.3.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 17.7.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 16.3.2015 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.11.2015 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.5.2016 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 1.7.2016 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 16.12.2016 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. pre Kombiprodukt od 13.4.2017 ikona pdf

Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO

  Platnosť PDF
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 15.03.2019 ikona pdf
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 15.05.2017 ikona pdf
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 7.11.2015 ikona pdf
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 17.11.2014 ikona pdf
Špeciálne obchodné podmienky poskytovania služby VIAMO Platiteľ VÚB, a.s. od 30.5.2013 ikona pdf

Obchodné podmienky služby InvestPlan

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB a.s. pre službu InvestPlan od 1.10.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB a.s. pre službu InvestPlan od 4.8.2020 ikona pdf

Informácie

  Platnosť PDF
Informácia k ukončeniu predaja vkladných knižiek od 15.6.2019 ikona pdf
Informácia k ukončeniu predaja Start Junior od 15.6.2019 ikona pdf

Platobné karty

Obchodné podmienky

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov od 24.10.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov od 1.12.2019 ikona pdf
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov od 15.03.2019 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie vybraných kreditných platobných kariet vydávaných VÚB, a.s. od 7.1.2019   ikona pdf
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., na vydanie a používanie kreditných platobných kariet pre fyzické osoby občanov od 1.10.2018   ikona pdf
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie vybraných kreditných platobných kariet vydávaných Všeobecnou úverovou bankou, a. s. od 13.01.2018   ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 13.01.2018 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných VÚB a.s. v spolupráci s CFH, a.s. od 15.09.2017 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 07.09.2017 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 09.02.2017 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných VÚB a.s. v spolupráci s CFH, a.s. od 15.07.2016 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s. na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 19.3.2016 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 01.04.2015 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 01.09.2013 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 01.01.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 01.08.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie kreditných PK pre FO občanov od 15.12.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., pre vydanie a používanie predplatených a darčekových kariet od 25.4.2015 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., pre vydanie a používanie predplatených a darčekových kariet od 01.07.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., pre vydanie a používanie predplatených a darčekových kariet od 01.01.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet od 1.12. 2009 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet od 01.01. 2014 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., na vydanie a používanie firemných kreditných platobných kariet od 01.02.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky VÚB, a.s., pre Mobilné platby od 22.11.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných VÚB a.s. v spolupráci s CFH, a.s. od 15.06.2015 ikona pdf
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet s logom MasterCard, VISA, Diners Club International a JCB International od 1.3.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet s logom MasterCard, VISA, Diners Club International a JCB International od 1.1.2019 ikona pdf
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet s logom MasterCard, VISA, Diners Club International a JCB International od 25.5.2018 ikona pdf
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet American Express od 25.5.2018 ikona pdf
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet s logom MasterCard, VISA, Diners Club International a JCB International od 15.8.2016 ikona pdf
Obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s.,pre akceptáciu platobných kariet American Express od 1.11.2015 ikona pdf

Špeciálne obchodné podmienky služby

  Platnosť PDF
Špeciálne obchodné podmienky služby Google Pay od 01.11.2019 ikona pdf
Špeciálne obchodné podmienky služby Google Pay od 01.01.2019 ikona pdf
Špeciálne obchodné podmienky služby Apple Pay od 10.12.2019 ikona pdf

Zverejnenia

  Platnosť PDF
Informácia k vydávaniu a poskytovaniu debetnej platobnej karty - Karta pre mladých 3 od 01.05.2019 ikona pdf
Informácia k vydávaniu a poskytovaniu debetnej platobnej karty - Karta pre mladých 2 od 27.4.2019 ikona pdf
Informácia k vydávaniu a poskytovaniu debetnej platobnej karty - Karta pre mladých 1 od 28.02.2019 ikona pdf
Zverejnenie ku platobným kartám s logom Mastercard a Visa od 15.03.2019 ikona pdf
Zverejnenie k príspevku v prospech neziskovej organizácie  Dobrý anjel od 01.05.2019 ikona pdf
Zverejnenie k príspevku v prospech neziskovej organizácie Dobrý anjel od 1.11.2019 ikona pdf
Zverejnenie k príspevku v prospech neziskovej organizácie Dobrý anjel od 10.12.2019 ikona pdf
Zverejnenie k poskytovaniu služby Google Pay od 01.05.2019 ikona pdf
Zverejnenie k poskytovaniu služby Google Pay  od 10.12.2019 ikona pdf
Zverejnenie k výberom hotovosti mobilom od 01.05.2019 ikona pdf
Zverejnenie k poskytovaniu služby Apple Pay  od 10.12.2019 ikona pdf
Zverejnenie k poskytovanie služby Apple Pay  od 18.8.2020 ikona pdf

Hypotekárne úvery

Obchodné podmienky

  Platnosť PDF
Všeobecné obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., pre poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby od 01.01.2019 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky Všeobecnej úverovej banky, a.s., pre poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby od 1.3.2018   ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 10.6.2013 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 10.6.2013 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 1.7.2013 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.7.2013 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 1.1.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.1.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 1.2.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.2.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby od 1.5.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.5.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby platné od 1.6.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.6.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úveroch pre fyzické osoby od 1.1.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 1.1.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby občanov od 3.2.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov od 3.2.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie hypotekárnych úverov pre fyzické osoby občanov od 1.4.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov platné od 1.4.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby od 19.3.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov zabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti pre fyzické osoby - občanov poskytované do 18.3.2016 od 19.3.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby od 20.5.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. na poskytovanie úverov na bývanie pre fyzické osoby  od 25.2.2017 ikona pdf

 

Komerčné úvery  a spotrebné úvery

Obchodné podmienky

Komerčné úvery a záruky

  Platnosť PDF
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 15.1.2020 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre záruky od 15.1.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch od 15.7.2019 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 1.1.2019 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre záruky od 1.1.2019 ikona pdf
Obchodné podmienky pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch od 26.05.2018 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmieky pre úvery od 26.05.2018 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre záruky od 26.05.2018 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmieky pre úvery od 24.05.2017 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre záruky od 24.05.2017 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 15.11.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre záruky od 15.11.2016  ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 01.01.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 01.02.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 02.01.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 10.09.2012 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky per úvery od 01.06.2012 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery od 01.01.2012 ikona pdf

 

Spotrebné úvery

  Platnosť PDF
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov fyzickým osobám - občanom od 1.1.2019 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov fyzickým osobám - občanom od 1.03.2018 ikona pdf
Príloha k Všeobecným obchodným podmienkam VÚB, a.s. na poskytovanie spotrebiteľských úverov fyzickým osobám – občanom od 01.03.2018 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 25.02.2017 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.07.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.04.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.01.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 10.10.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 13.09.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.07.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.06.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 05.05.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám od 01.02.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.01.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 24.10.2013 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebných úverov fyzickým osobám - občanom od 01.07.2013 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 25.02.2017  ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.07.2016 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.04.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.01.2015 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.06.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.02.2014 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 24.10.2013 ikona pdf
Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s., na poskytovanie spotrebného úveru VÚBPÔŽIČKA fyzickým osobám - občanom od 01.07.2013 ikona pdf

Majetkové účty

Obchodné podmienky

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 15.9.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahraničných cenných papierov od 15.9.2020 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.1.2019 ikona pdf
Obchodné podmienky custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahraničných cenných papierov od 1.1.2019 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 25.5.2015 ikona pdf
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov od 1.4.2015 ikona pdf
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov. od 1.7.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov od 1.11.2013 ikona pdf
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov od 1.9.2013 ikona pdf
Obchodné podmienky Custody ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov a ku komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy a predaja zahraničných cenných papierov a zmluve o správe zahr. cenných papierov od 4.4.2009 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.4.2015 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.1.2015 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára. od 1.7.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.2.2014 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 1.11.2013 ikona pdf
Obchodné podmienky pre vedenie majetkového účtu a pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára od 4.4.2009 ikona pdf

Bezpečnostné schránky

Obchodné podmienky

  Platnosť PDF
Obchodné podmienky VÚB, a. s., pre prenájom bezpečnostných schránok a skladovanie vecí v trezoroch VÚB, a.s. od 1.4.2019 ikona pdf