Kontakt Internet banking IB Search ×

Informácie pre investorov

Aktuálny prehľad a štruktúru krycieho súboru a krytých dlhopisov ako aj informácie o cieľovom trhu a rating krytých dlhopisov nájdete v dokumentoch nižšie.
 

Rating krytých dlhopisov

Dlhopisom vydávaným v rámci Ponukového programu bol agentúrou Moody's pridelený dlhodobý rating Aa2 (Jún 2015).

Krycí súbor krytých dlhopisov

Krycí blok k 31.12.2020 ikona pdf
Krycí blok k 30.09.2020 ikona pdf
Krycí blok k 30.06.2020 ikona pdf
Krycí blok k 31.03.2020 ikona pdf
Krycí blok k 31.12.2019 ikona pdf
Krycí blok k 30.09.2019 ikona pdf
Krycí blok k 30.06.2019 ikona pdf
Krycí blok k 31.03.2019 ikona pdf
Krycí blok k 31.12.2018 ikona pdf
Krycí blok k 30.09.2018 ikona pdf
Krycí blok k 30.06.2018 ikona pdf
Krycí blok k 31.03.2018 ikona pdf
Krycí blok k 31.12.2017
Krycí blok k 30.09.2017  ikona pdf
Krycí blok k 30.06.2017      ikona pdf
Krycí blok k 31.03.2017  ikona pdf
Krycí blok k 31.12.2016  ikona pdf
Krycí blok k 30.09.2016  ikona pdf
Krycí blok k 30.06.2016      ikona pdf
Krycí blok k 31.03.2016  ikona pdf

Cieľový trh

  PDF
Cieľový trh pre kryté dlhopisy

 

Moody’s Performance Overview

  PDF
Covered Bonds Performance Overview VUB Q3 2020 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q2 2020 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q1 2020 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q4 2019 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q3 2019 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q2 2019 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q1 2019 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q4 2018 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q3 2018 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q2 2018 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q1 2018 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q4 2017 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q3 2017 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q2 2017 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q1 2017 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q4 2016 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q3 2016 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q2 2016 ikona pdf
Covered Bonds Performance Overview VUB Q1 2016 ikona pdf

 

Správa správcu programu krytých dlhopisov

 Správu správcu programu krytých dlhopisov spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s. za rok 2019 nájdete tu.

 Správu správcu programu krytých dlhopisov spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s. za rok 2018 nájdete tu.