Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

ešte pred vydaním Rozhodnutia z PPA

so splácaním až z poskytnutej dotácie

s minimálnym zabezpečením úveru

ikona bezhotovostná platba

s bezplatným vedením dotačného účtu

VÚB banka Vám ponúka úver slúžiaci na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb hlavne v období zakladania úrody a zberových prác a vyplatením podpory z PPA.

Prostredníctvom tohto úveru, môžete získať až 90 % z predpokladaných priamych platieb na príslušný rok ešte pred ich vyplatením z PPA. O úver môžete žiadať počas celého roka, tak pred podaním ako aj po podaní Žiadosti na PPA.

 

Výhody Profiúveru pre poľnohospodárov:

 • výhodná úroková sadzba
 • rýchle vybavenie úveru
 • poskytnutie finančných prostriedkov na bežný účet
 • splatenie úveru z poskytnutej dotácie
 • mesačný výpis z účtu bez poplatku (poštou aj elektronicky)
 • bezplatné vedenie dotačného účtu

Výška úveru:

 • možnosť získať až 90 % vyplatenej dotácie za predchádzajúci/posledný financovaný rok podľa vydaného Rozhodnutia z PPA) až do výšky 90.000 Eur
 • možnosť poskytnutia úveru na ďalšie dotačné obdobie až do výšky 90% z vyplatenej dotácie za predchádzajúci rok

Doba splatnosti:

 • do poskytnutia podpory z PPA, najneskôr však do 30. 6. nasledujúceho roka

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • právnická alebo fyzická osoba podnikateľ
 • spĺňa stanovené kritériá VÚB, a.s. pre poskytnutie úveru

Zabezpečenie úveru:

 • blankozmenka
 • iná akceptovateľná forma zabezpečenia