• No suggestion

InBiz

Moderné firemné elektronické bankovníctvo.

Firemné bankovníctvo InBiz pre moderný prístup k firemným financiám

InBiz je firemné elektronické bankovníctvo, ktoré umožňuje vašej spoločnosti riadiť svoje finančné prostriedky bez ohľadu na to, či ste v kancelárii alebo na cestách. InBiz poskytuje jednotnú platformu pre platby a inkasá, informácie o účtoch, o platobných kartách a o úveroch. Umožňuje prístup k vašim účtom, účtom vašich dcérskych spoločností alebo splnomocneným účtom tretích strán so schvaľovaním platieb jednoducho a rýchlo, a to aj cez mobilnú verziu.

Ak máte záujem o zriadenie služby InBiz, alebo potrebujte poradiť, zavolajte našim špecialistom na telefónne číslo  0850 111 717  (v cene miestneho hovoru) alebo +421 2 48 555 973 ( zo zahraničia). Špecialisti sú Vám k dispozícií počas pracovných dní v čase od 7:30 – 17:30 hod.  Mimo uvedených hodín môžete volať na službu Kontakt na telef. číslo 0850 123 000, kde Vám operátor zabezpečí  spätné kontaktovanie naším špecialistom.  Svoje otázky môžete posielať aj cez kontaktný formulár, alebo navštívte niektorú z našich firemných pobočiek VÚB banky.

Funkcionalita

Funkcionalita

Chcete si vyskúšať službu InBiz?

V zjednodušenej demo verzii si môžete pozrieť, ako vyzerá InBiz a jeho vybrané funkcionality po prihlásení aj predtým, ako si InBiz zriadite.

Platby a inkasá

SEPA prevod

SEPA prevod v InBiz je rozdelený do dvoch podkategórií:

 • Klasický SEPA prevod, ktorý je možný vykonať z bežných, ako aj termínovaných účtov bez obmedzení. Z termínovaného účtu nemôže mať prevod prioritu, inak bude zamietnutý pri spracovaní
 • SEPA mzdový prevod, ktorý je možný vykonať len z bežných účtov a len prostredníctvom importu súboru bez možnosti úpravy. SEPA mzdový prevod má v poli Kategória transakcie a Účel transakcie vyplnenú hodnotu SALA

Non SEPA prevod

Non SEPA prevod je prevod v mene inej ako EURO alebo prevod v mene EURO do krajín mimo SEPA priestoru. Non SEPA prevod je možný vykonať z bežných, ako aj termínovaných účtov s obmedzením.

Trvalý príkaz

Služba Trvalý príkaz umožňuje:

 • Zobrazenie aktívnych trvalých príkazov, ich aktualizovanie alebo odvolanie
 • Zadanie nového trvalého príkazu, na základe ktorého sa vo zvolenej frekvencii vykonávajú SEPA prevody
 • Zobrazenie histórie zadaných trvalých príkazov

Trvalý príkaz

Služba Trvalý príkaz umožňuje:

 • Klasický SEPA prevod, ktorý je možný vykonať z bežných, ako aj termínovaných účtov bez obmedzení. Z termínovaného účtu nemôže mať prevod prioritu, inak bude zamietnutý pri spracovaní
 • SEPA mzdový prevod, ktorý je možný vykonať len z bežných účtov a len prostredníctvom importu súboru bez možnosti úpravy. SEPA mzdový prevod má v poli Kategória transakcie a Účel transakcie vyplnenú hodnotu SALA

Automatický prevod

Služba Automatický prevod umožňuje:

 • Zobrazenie aktívnych automatických prevodov, ich aktualizovanie alebo odvolanie
 • Zadanie nového automatického prevodu, na základe ktorého sa vo zvolenej frekvencii vykonávajú automatické SEPA prevody v rámci VÚB banky
 • Zobrazenie histórie zadaných automatických prevodov

SEPA inkaso

SEPA inkasá zahŕňajú funkcionalitu:

 • SEPA inkaso - zadávanie, autorizácia a odosielanie príkazov na SEPA inkasa
 • Súhlas/ochrana voči SEPA inkasu - nastavovanie ochrany voči prijatým SEPA inkasám na účtoch klienta

Informácie o účtoch

Bežné účty

 • Obsahujú výpisy z účtu, históriu transakcií a aktuálny zostatok

Terminované účty

 • Obsahujú prehľad termínovaných účtov, výpisy z účtu a históriu transakcií

Platobné karty

Prehľad kariet

Služba umožňuje používateľovi:

 • Vyhľadať všetky kreditné a debetné platobné karty patriace spoločnostiam, ku ktorým má používateľ prístup
 • Zobraziť detaily vyhľadaných kreditných a debetných platobných kariet
 • Vyhľadať zoznam zaúčtovaných transakcií na kreditných a debetných platobných kartách
 • Vyhľadať zoznam autorizovaných transakcií na kreditných a debetných platobných kartách
 • Vyhľadať a zobraziť PDF výpisy viažuce sa ku kreditným platobným kartám

Správa kariet

Služba umožňuje používateľovi:

 • Vyhľadať všetky kreditné a debetné platobné karty patriace spoločnostiam, na ktoré má používateľ oprávnenie
 • Zobraziť detaily vyhľadaných kreditných a debetných platobných kariet
 • Požiadať o vydanie novej platobnej karty
 • Požiadať o znovuvydanie platobnej karty
 • Požiadať o blokáciu platobnej karty
 • Požiadať o zmenu limitu na platobnej karte
 • Zaplatiť splátku kreditnej karty
 • Nastaviť notifikácie na debetnej karte

Úvery

Výpisy z úverov

Služba umožňuje používateľovi:

 • Vyhľadať zoznam výpisov k úverovým účtom, ku ktorým má používateľ v rámci InBizu prístup, za obdobie 13 mesiacov do histórie
 • Zobraziť detaily konkrétneho výpisu spolu so zoznamom transakcií

Prehľad limitov

Služba poskytuje používateľovi informáciu o schválenej výške limitu financovania pre daný produkt ako aj výške čerpania jednotlivých limitov financovania so stavom k predchádzajúcemu dňu

Nástroje a správa

Nástroje

 • Import súborov
 • Prijaté súbory
 • Súbory na stiahnutie
 • Import partnerov
 • Export partnerov
 • Archív partnerov
 • FileGate

Profil a nastavenie používateľa

 • Môj profil
 • Profil spoločnosti
 • Správa oprávnení používateľov*
 • Správa sprístupnených služieb zoskupenia spoločností*
 • Zmena PIN
 • Prehľad autorizačných pravidiel
 • Alias účtu*
 • Alias spoločnosti*
 • Odpojenie účtu od InBizu*
 • Zablokovať prístup do InBizu*

*Nastavenia sú dostupné iba pre používateľa v roli administrátor alebo konfigurátor

Ďalšie funkcionality

Kurzový lístok

 • Prehľad kurzového lístka

Notifikácie

 • Nastavenie notifikácií

Reporty a dokumentácia

Ďalšie informácie a monitoring

 • Čakajúce transakcie
 • Odmietnuté transakcie
 • Avíza
 • Upozornenia o prevádzke
 • Upozornenia aplikácie
 • História odoslaných správ
InBiz Mobile

InBiz Mobile

InBiz Mobile je moderný nástroj pre vás a vašich zamestnancov, ktorý umožňuje na správu finančných prostriedkov a účtov vašej spoločnosti využívať smartfón alebo tablet.

InBiz Mobile:

 • Umožňuje jednoduchú a rýchlu autorizáciu a odosielanie súborov s platbami
 • Overovanie stavov transakcií a stavov na účtoch priamo zo svojho mobilného zariadenia
Bezpečnosť

Bezpečnosť

Autentifikácia a autorizácia

Služba InBiz podporuje pre autorizáciu a autentifikáciu bezpečnostný nástroj OTC token pre generovanie jednorazového kódu (OTC)

Informácia o cezhraničnom prenose osobných údajov

Pri poskytovaní služieb sa predpokladá cezhraničný prenos, a to najmä do členských štátov v rámci krajín EÚ (Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko, a Česká republika) a do ďalších krajín za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov. Zoznam osôb, ktorým môžu byť poskytnuté údaje o vás za účelom neustáleho zlepšovania našich služieb, sa nachádza tu.

Informácia o používaní cookies

V zmysle platných Obchodných podmienok VÚB, a.s. pre poskytovanie služby InBiz klienti a používatelia služby InBiz súhlasia s používaním cookies na stránkach služby InBiz, a to na štatistické a bezpečnostné účely Banky. Zoznam používaných cookies nájdete tu.

Aktivácia služby InBiz

Aktivácia služby InBiz

O službu InBiz je možné požiadať na ktoromkoľvek predajnom mieste VÚB banky alebo prostredníctvom Vášho vzťahového manažéra.

Aktivácia služby InBiz prebieha dvojkrokovo. V prvom kroku po prejavení Vášho záujmu o službu, je potrebné vyplniť formuláre Žiadosti o službu InBiz. Na ich základe Vám bude v druhom kroku predložená zmluvná dokumentácia k službe InBiz a vydané bezpečnostné prvky na prihlásenie sa do služby.

Formuláre Žiadosti o službu InBiz, ktoré je potrebné v prvom kroku vyplniť:

 • Vo formulári OPRÁVNENIA K SLUŽBE INBIZ určíte služby InBiz, ktoré si želáte využívať, definujete zoznam účtov spravovaných cez službu InBiz a nastavíte podpisové pravidlá na prístup k týmto účtom.
 • Vo formulári ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV K SLUŽBE INBIZ určíte používateľov služby InBiz, ich role, podpisovú skupinu a typ bezpečnostného nástroja na prihlásenie sa do služby InBiz a autorizáciu operácií v službe.
 • Vo formulároch ŽIADOSŤ O NASTAVENIE OPRÁVNENÍ K SLUŽBE INBIZ – POUŽÍVATEĽ zadávate základné údaje o každom používateľovi a určujete rozsah jeho oprávnení (povolenia na prístup k jednotlivým funkcionalitám služby InBiz). Pre každého požadovaného používateľa vypĺňate samostatný formulár.

Vyplnené formuláre Žiadosti o InBiz je potrebné odovzdať na predajnom mieste VÚB banky alebo prostredníctvom Vášho vzťahového manažéra.

Na základe Vami podpísaných formulárov Žiadostí o službu InBiz VÚB banka následne pripraví zmluvnú dokumentáciu a aktivuje Vám službu InBiz podľa Vašich požiadaviek. Následne Vás bude kontaktovať zástupca VÚB banky, ktorý si s Vami dohodne termín a spôsob:

 • podpísania pripravenej zmluvnej dokumentácie
 • prevzatia bezpečnostných prvkov na prístup do služby InBiz používateľmi,
 • pomoci pri inštalácií digitálneho certifikátu (ak ho Vaši používatelia budú chcieť využívať)
 • zodpovedania Vašich prípadných otázok

Po prevzatí bezpečnostných prvkov sa môžete ako používateľ služby InBiz prihlásiť do aplikácie InBiz portál, zmeniť si kvôli bezpečnosti PIN k bezpečnostnému nástroju a naplno využívať možnosti služby InBiz. Pokiaľ chcete aplikáciu InBiz najskôr vyskúšať a pozrieť si jej možnosti, využite našu DEMO verziu.

Videonávody

Videonávody

Videonávody slúžia na bližší popis, prípadne vysvetlenie funkčností a nastavení služby InBiz, ako aj na poskytnutie základných informácií o tejto službe. Videá pozostávajú z nahratého postupu základných úkonov v službe InBiz spolu so zvukovým vysvetlením.

K dispozícii sú nasledovné videonávody:


Základné informácie o službe InBiz


Aké sú InBiz role používateľov a čo je to spoludisponovanie?


Ako sa prihlásiť s OTC tokenom?


Ako autorizovať a odoslať SEPA prevod?


Ako nájsť základné informácie o bežnom účte?


Ako vytvoriť SEPA prevod?


Ako importovať SEPA platby?

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.