• No suggestion

Poistenie

Havarijné poistenie KASKO

Poistenie motorových, prípojných vozidiel alebo jeho častí.

PZP

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Poistenie finančnej straty (GAP)

Kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou automobilu a všeobecnou hodnotou vyplatenou v prípade totálnej škody.

Poistenie technológií, strojov a elektronických zariadení

Vzťahuje sa na všetky riziká, tzv. Allrisk-ové krytie.

Poistné udalosti

Poistenie nehnuteľností

Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí. Z poistenia sú vylúčené pozemky.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.