• Žiadny návrh

Okamžité platby s VÚB

Ako fungujú okamžité platby

 1. Prihláste sa do internet bankingu alebo otvorte vašu mobilnú aplikáciu.  
 2. Zadajte novú platbu.
 3. Vyplňte všetky potrebné údaje a vyberte si, či chcete peniaze poslať okamžitou alebo klasickou SEPA platbou. 
 4. Platbu potvrďte a autorizujte.
 5. Máte hotovo. Peniaze prídu na účet príjemcu do niekoľkých sekúnd.

►►► Ako fungujú okamžité platby cez víkend

Okamžité platby medzi bankami si môžete užívať aj cez víkend. Fungujú nepretržite celý týždeň a ani postup zadávania sa nemení. Ak si zvolíte túto možnosť, peniaze bude mať váš príjemca na účte do niekoľkých sekúnd. 

►►► Ako fungujú okamžité platby do zahraničia

Ak je banka príjemcu súčasťou európskeho platobného priestoru a umožňuje SEPA Okamžité platby, postupujte rovnako ako pri posielaní na tunajšie účty. Peniaze sa prevedú za niekoľko sekúnd aj do zahraničia. 

Charakteristika SEPA okamžitej platby:

 • Mena prevodu je vždy EUR.
 • VÚB realizuje platby z bežných účtov vedených v eurách alebo v cudzej mene.
 • V prípade platieb  z účtu vedeného v cudzej mene sa platba spracuje s menovým kurzom aktuálnym v čase, keď bola prijatá do banky, bez ohľadu na jej výšku.
 • Okamžité platby sú dostupné  v rámci jednotného európskeho platobného priestoru (SEPA).  Obidvaja účastníci (banka platiteľa aj banka príjemcu) však musia byť zapojení do schémy SEPA Okamžitých platieb.
 • Ak banka príjemcu nie je účastníkom TIPS (medzibankový systém na spracovanie SEPA okamžitých platieb), klient nedostane  možnosť zadať túto platbu.
 • Zoznam všetkých bánk zapojených do systému TIPS (so sídlom v SR aj mimo SR) je zverejnený na stránke Európskej centrálnej banky.
 • Maximálna povolená suma transakcie je 100 000 eur. Záleží však na podmienkach jednotlivých aplikácií, v ktorých môže byť limit pre zadanie okamžitej platby alebo celkový denný limit povolený v nižšej sume.
 • Peniaze sú pripísané na účet príjemcu v priebehu niekoľkých sekúnd od okamihu ich odoslania.
 • Pre okamžité platby nerobíme  opakované zúčtovanie – pri nedostatku prostriedkov sa platobný príkaz na vykonanie okamžitej platby odmietne.
 • Okamžitá platba je neodvolateľná. Môžete  však požiadať o jej vrátenie. 

Zoznam účastníkov schémy SEPA okamžitých platieb:

Registers of Participants in SEPA Payment Schemes časť SCT Inst – pdf

Facts and figures (europa.eu)

Dokumenty

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.