• No suggestion

Lízing

Hľadáte partnera pre financovanie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5t, dopravnej techniky, strojov, technológií alebo nehnuteľnosti? Využite naše profesionálne služby a poradenstvo.

Radi vám predstavíme dostupné možnosti a poradíme, ktorá forma financovania je pre vás najvhodnejšia. Pomôžeme vám s nastavením výšky splátok, typom splácania aj poistením. Vďaka našim komplexným službám vám pripravíme riešenie šité na mieru.

Financujeme:

 • Osobné a úžitkové vozidlá do 3,5t: ​​​​ponúkame financovanie pre všetky značky vozidiel, nových i jazdených.            
 • Motocykle, štvorkolky a karavany: ponúkame financovanie pre všetky značky motocyklov, štvorkoliek a karavanov, nových i jazdených 
 • Dopravnú techniku: ponúkame financovanie pre všetky druhy a typy nových a jazdených:
  • autobusov
  • nákladných vozidiel, ťahačov a prívesov
 • Stroje a zariadenia: ponúkame financovanie pre všetky druhy a typy nových i používaných:
  • strojov a strojných zariadení, obrábacích strojov
  • zdravotníckej techniky
  • fotovoltaických elektrární, baliacich strojov 
  • stavebných, poľnohospodárskych, lesných strojov a manipulačnej techniky
 • Nehnuteľnosti: prefinancujeme všetky typy podnikateľských budov a priestorov:
  • priemyselné budovy (skladové, logistické priestory, výrobné haly a iné)
  • administratívne budovy (kancelárske priestory)
  • obchodné priestory
  • hotely, reštaurácie, rekreačné a iné ubytovacie zariadenia
  • verejné budovy  

Doklady potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o financovaní

 • Žiadosť o financovanie
 • Kópia občianskeho preukazu/pasu štatutárneho orgánu právnickej osoby (napr. konateľ/člen predstavenstva), resp. osoby oprávnenej konať v jej mene (napr. prokurista)
 • Doklady preukazujúce príjem za obdobie od posledného zdaňovacieho obdobia až do času žiadosti o úver (predbežná účtovná závierka od posledného zdaňovacieho obdobia až do času žiadosti o úver alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjmy za obdobie nepokryté daňovým priznaním)
 • Ostatné podklady v závislosti od predmetu a formy financovania

Vyberte si zo širokej ponuky našich produktov

Finančný lízing

Finančný lízing je dlhodobý zmluvný vzťah uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník prenajíma základný prostriedok nájomcovi za odmenu.
 • Počas celej doby financovania platíte rovnakú výšku splátky.
 • Na zakúpenie predmetu nepotrebujete vysokú vstupnú investíciu.
 • Jednoduchý a rýchly spôsob uzavretia lízingu aj priamo u dodávateľa.
Finančný leasing

Úver

Úver je komfortný spôsob získania finančných prostriedkov. Ak je pre vás dôležité byť majiteľom predmetu financovania okamžite, odporúčame práve úver od nás.
 • Počas celej doby financovania platíte rovnakú výšku splátky.
 • Na zakúpenie predmetu nepotrebujete vysokú vstupnú investíciu.
 • Jednoduchý a rýchly spôsob uzavretia úveru aj priamo u dodávateľa.
Úver

Poistenie

Vyberte si zo širokej ponuky poistení a chráňte svoj majetok.
Poistenie

Komory a profesijné združenia

Zvažujete nákup nového firemného automobilu alebo plánujete investíciu do nového vybavenia ambulancie?
Komory a profesijné združenia

Ponuka pre poľnohospodárov

Využite špeciálnu ponuku od VÚB pre klientov zo sektora poľnohospodárstva.
Ponuka pre poľnohospodárov

Značkové financovanie VOLVO

V spolupráci s importérom vozidiel VOLVO vám vozidlo VOLVO prefinancujeme so zvýhodnenými podmienkami úročenia, poistenia a bez spracovateľského poplatku.
Značkové financovanie VOLVO
Operatívny lízing

Operatívny lízing

Operatívny lízing je poskytovaný spoločnosťou VÚB Operating Leasing.
Odobraté predmety

Odobraté predmety

Vyberte si z ponuky odobratých predmetov.

Odklad splátok

 

Vzhľadom na rozhodnutie Vlády Slovenskej republiky o ukončení mimoriadnej situácie ku dňu 15.09.2023 možnosť požiadať o odklad splátok z dôvodu COVID 19 v zmysle zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 skončí 2.10.2023, pričom od 3.10.2023 už nebude možné požiadať o odklad splátok v zmysle a za podmienok stanovených týmto zákonom. Žiadosti podané najneskôr 2.10.2023 budú spracované štandardným spôsobom. Pre bližšie informácie kontaktujte Digitálnu pobočku na tel.čísle 0850 123 000 alebo na leasing@vub.sk

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.