• No suggestion

Formulár pre sprostredkovateľov/tipérov

V prípade, že máte záujem o sprostredkovanie lízingového financovania, vyberte, či ste sprostredkovateľ, alebo tipér a vyplňte požadované údaje.

Typ partnerstva

Sprostredkovateľská spoločnosť

Sprostredkovateľ

+

  Kontaktné údaje klienta

  +

   Predmet financovania

   0/

   Finančný sprostredkovateľ/Tiper týmto potvrdzuje, že osobné údaje Klienta boli získané a sú poskytované spoločnosti VÚB banka so súhlasom Klienta alebo sú splnené iné podmienky zákonnosti spracúvania osobných údajov Klienta podľa článku 6 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zároveň sú splnené podmienky pre spracúvanie osobných údajov Klienta dohodnuté medzi Finančným sprostredkovateľom/Tiperom a spoločnosťou VÚB banka.
   Spracúvanie vašich osobných údajov uvedených v tomto formulári je oprávneným záujmom banky na účely riadneho vybavenia vašej žiadosti. Viac informácií o ich spracovaní nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.   Potrebujete pomoc?

   Odpovieme na všetky vaše otázky.