• No suggestion

Finančný leasing

Výhody finančného leasingu

Fixné splátky

Počas celej doby financovania platíte rovnakú výšku splátky.

Nízke vstupné náklady

Na zakúpenie predmetu nepotrebujete vysokú vstupnú investíciu.

Rýchle schválenie

Jednoduchý a rýchly spôsob uzavretia lízingu aj priamo u dodávateľa.

Finančný lízing je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prevode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.