• No suggestion

PRIIPS – Dokumenty s kľúčovými informáciami

PRIIPS – Dokumenty s kľúčovými informáciami

S účinnosťou od 31.12.2017 vstupuje do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), ktorého cieľom je zabezpečiť transparentnosť týchto špecifických investičných produktov, ktoré bývajú často zložité a pre retailových investorov ťažko pochopiteľné.

V zmysle nariadenia PRIIPs sú na tento účel tvorcovia štrukturalizovaných retailových investičných produktov resp. investičných produktov založených na poistení povinní vypracovať štandardizovaný dokument s kľúčovými informáciami (KID) týkajúcimi sa týchto produktov, ktoré majú retailovým klientom pomôcť pochopiť hlavné vlastnosti produktov, ako aj ich súvisiace riziká a náklady s nimi spojené. Formát a obsah dokumentu s kľúčovými informáciami (KID) stanovuje nariadenie PRIIPs.

VÚB, a.s. ako tvorca štrukturalizovaných retailových investičných produktov je povinná pred ich sprístupnením retailovým klientom zverejniť KID ku všetkým relevantným produktom na svojej webovej stránke.

Typ produktu     Názov dokumentu  
FX FORWARD    FX Forward 6M majors (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 6M emerging (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 6M exotic (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 12M major (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 12M emerging (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 12M exotic (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 18M major (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 18M emerging (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 18M exotic (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 36M major (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 36M emerging (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 36M exotic (NÁKUP)     
FX FORWARD    FX Forward 6M majors (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 6M emerging (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 6M exotic (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 12M majors (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 12M emerging (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 12M exotic (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 18M majors (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 18M emerging (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 18M exotic (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 36M majors (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 36M emerging (PREDAJ)     
FX FORWARD    FX Forward 36M exotic (PREDAJ)     

Typ produktu    Názov dokumentu    
FX SWAP    FX Swap 6M majors (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 6M emerging (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 6M exotic (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 12M major (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 12M emerging (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 12M exotic (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 18M major (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 18M emerging (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 18M exotic (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 36M major (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 36M emerging (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 36M exotic (NÁKUP)     
FX SWAP    FX Swap 6M majors (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 6M emerging (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 6M exotic (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 12M majors (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 12M emerging (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 12M exotic (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 18M majors (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 18M emerging (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 18M exotic (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 36M majors (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 36M emerging (PREDAJ)     
FX SWAP    FX Swap 36M exotic (PREDAJ)     

Typ produktu    Názov dokumentu 
DEPO PLUS    DEPO Plus 1M majors (Vklad v hlavnej mene) 
DEPO PLUS    DEPO Plus 1M emerging (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 1M exotic (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 3M majors (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 3M emerging (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 3M exotic (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 6M majors (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 6M emerging (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 6M exotic (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 12M majors (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 12M emerging (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 12M exotic (Vklad v hlavnej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 1M majors (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 1M emerging (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 1M exotic (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 3M majors (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 3M emerging (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 3M exotic (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 6M majors (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 6M emerging (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 6M exotic (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 12M majors (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 12M emerging (Vklad vo vedľajšej mene)     
DEPO PLUS    DEPO Plus 12M exotic (Vklad vo vedľajšej mene)     

Typ produktu    Názov dokumentu
DEPO PLUS    DEPO Plus Knock Out 3M majors (Vklad v hlavnej mene)
DEPO PLUS    DEPO Plus Knock Out 3M emerging (Vklad v hlavnej mene) 
DEPO PLUS    DEPO Plus Knock Out 3M majors (Vklad vo vedľajšej mene)    
DEPO PLUS    DEPO Plus Knock Out 3M emerging (Vklad vo vedľajšej mene)    
 
Typ produktu    Názov dokumentu 
IRS    IRS 5Y CZK (Platiteľ fixnej sadzby)   
IRS    IRS 5Y EUR (Platiteľ fixnej sadzby)     
IRS    IRS 5Y USD (Platiteľ fixnej sadzby)     
IRS    IRS 7Y CZK (Platiteľ fixnej sadzby)     
IRS    IRS 7Y EUR (Platiteľ fixnej sadzby)     
IRS    IRS 7Y USD (Platiteľ fixnej sadzby)     
IRS    IRS 10Y CZK (Platiteľ fixnej sadzby)     
IRS    IRS 10Y EUR (Platiteľ fixnej sadzby)     
IRS    IRS 10Y USD (Platiteľ fixnej sadzby)
     
 

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.