• No suggestion

Pokladničné služby a úschova

Cash advance

Cash advance

Cash advance je výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty cez mechanický snímač (imprinter) v odbytových miestach banky.

VÚB banka prostredníctvom služby cash advance prijíma platobné karty MasterCardVISA.

Zmenárenské služby

Zmenárenské služby

Ponúkame bez poplatku predaj a nákup cudzej meny v zmysle platného kurzového lístka s valutovým kurzom.

V rámci služby ponúkame:

 • okamžitý nákup mien uvedených v kurzovom lístku banky
 • predaj hotovosti cudzej meny
 • nákup bankových a cestovných šekov
 • realizáciu konverzie z jednej cudzej meny na inú cudziu menu
 • nákup poškodenej bankovky v cudzej mene
 • nákup prekluzívnej bankovky v cudzej mene

V prípade potreby bližších informácií ohľadne konkrétnej meny, nominálnej hodnoty a pod. navštívte pobočku VÚB banky, alebo kontaktujte službu Kontakt na čísle 0850 123 000.

Hotovostné a pokladničné služby

Hotovostné a pokladničné služby

Služby poskytované na pokladnici a obslužných pracoviskách

 • Bežná forma vkladu na účet a výberu z účtu v bankovkách a minciach (v prípade cudzej meny len bankovky)
 • Rozmieňanie hotovosti (len v EUR)
 • Vklad hotovosti (EUR, cudzia mena) na účet  - obmedzenia v prípade hotovostného  vkladu nad 15 tis. EUR, resp. protihodnota v cudzej mene. Viac informácií nájdete na stránke Vklad v hotovosti.
 • Výber hotovosti (EUR, cudzia mena) z účtu. Výber EUR v sume nad 10 000 EUR a výber cudzej meny v protihodnote nad 1 000 EUR je potrebné vopred nahlásiť v zmysle Zverejnenia, ktoré je k dispozícii v každej pobočke

 

Vklady v hotovosti prostredníctvom jednorazových bezpečnostných obalov (safebag)

Predmetom služby je realizácia vkladov hotovosti klientom v safebagu do výšky max. 20 000 EUR alebo v cudzej mene (iba bankovky) v protihodnote max 20 000 EUR na obchodnom mieste banky počas otváracích hodín. V rámci jedného vkladu hotovosti je možné použiť max. 2 safebagy.

V banke je hotovosť spracovaná komisionálne bez Vašej prítomnosti. Služba je poskytovaná na základe osobitnej zmluvy.

Výhody služby:

 • rýchle a bezpečné odovzdanie hotovosti, ktorá nemusí byť vytriedená podľa nominálnych hodnôt,
 • okamžité pripísanie hotovosti na základe údajov uvedených klientom na štítku safebagu

 

Vklad a výber v zaplombovaných obaloch

Službu Vám odporúčame pri pravidelných vkladoch alebo výberoch veľkého počtu bankoviek alebo mincí. V banke je hot ovosť spracovaná komisionálne bez Vašej prítomnosti. Služba je poskytovaná na základe osobitnej zmluvy.

Výhody služby:

 • Operatívna realizácia vkladu a výberu hotovosti
 • Možné okamžité pripísanie vkladu na účet s následným zúčtovaním prípadných diferencií

 

Vklady bankoviek prostredníctvom vkladových bankomatov

Predmetom služby je realizácia vkladov bankoviek EUR prostredníctvom vkladových bankomatov (okrem výdaja bankoviek umožňujú aj ich príjem) v prospech účtu, ku ktorému je vydaná debetná platobná karta, ktorou sa vklad realizuje. Bližšie informácie aj s mapou rozmiestnenia nájdete na stránke Pobočky a bankomaty.

Cestovné šeky

Cestovné šeky

Nákup cestovných šekov:

 • VÚB banka nakupuje všetky druhy cestovných šekov vydávaných hlavnými finančnými inštitúciami vystavené na rôzne cudzie meny okrem meny USD
 • Podmienkou nákupu cestovného šeku je zhodnosť prvého a kontrasignačného podpisu, prípadne predloženie predajného listu
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.