• No suggestion

Pokladničné služby a úschova

Cash advance

Cash advance

Cash advance je výber hotovosti prostredníctvom platobnej karty cez mechanický snímač (imprinter) v odbytových miestach banky.

VÚB banka prostredníctvom služby cash advance prijíma platobné karty MasterCardVISA.

Zmenárenské služby

Zmenárenské služby

Ponúkame bez poplatku predaj a nákup cudzej meny. VÚB banka ponúka celoročne aj tzv. sezónne meny – maďarský forint, poľský zlotý, chorvátska kuna a bulharský lev.

V rámci služby ponúkame:

 • okamžitý nákup mien uvedených v kurzovom lístku banky
 • predaj hotovosti cudzej meny
 • nákup bankových a cestovných šekov
 • realizáciu konverzie z jednej cudzej meny na inú cudziu menu
 • nákup poškodenej bankovky v cudzej mene
 • nákup prekluzívnej bankovky v cudzej mene
 • rozmieňanie bankoviek v cudzej mene

V prípade potreby bližších informácií ohľadne konkrétnej meny, nominálnej hodnoty a pod. navštívte pobočku VÚB banky, alebo kontaktujte službu Kontakt na čísle 0850 123 000.

Hotovostné a pokladničné služby

Hotovostné a pokladničné služby

Služby poskytované na pokladnici a obslužných pracoviskách

 • Bežná forma vkladu na účet a výberu z účtu v bankovkách a minciach
 • Rozmieňanie hotovosti

Vklad a výber v zaplombovaných obaloch

Službu Vám odporúčame pri pravidelných vkladoch alebo výberoch veľkého počtu bankoviek alebo mincí. V banke je hot ovosť spracovaná komisionálne bez Vašej prítomnosti. Služba je poskytovaná na základe osobitnej zmluvy.

Výhody služby:

 • Operatívna realizácia vkladu a výberu hotovosti
 • Možné okamžité pripísanie vkladu na účet s následným zúčtovaním prípadných diferencií
 • Vo vybraných pobočkách možnosť odovzdania resp. prevzatia zaplombovaných obalov v dotačnom boxe

Vklad prostredníctvom nočného trezoru VÚB banky

Službu Vám ponúkame vo vybraných pobočkách, ktoré prevádzkujú zariadenia nočného trezoru. V banke je hotovosť z kazety nočného trezoru spracovaná komisionálne bez prítomnosti klienta.

Výhody služby:

 • Možnosť vkladu v ľubovoľnú hodinu, bez ohľadu na otváracie hodiny pobočky
 • Rýchle a bezpečné odovzdanie hotovosti
 • Služba je poskytovaná na základe osobitnej zmluvy.

Služby poskytované na pokladnici a obslužných pracoviskách:

 • Vklad hotovosti (EUR, cudzia mena) na účet  - obmedzenia v prípade hotovostného  vkladu nad 15 tis. EUR, resp. protihodnota v cudzej mene. Viac informácií nájdete na stránke Vklad v hotovosti.
 • Výber hotovosti (EUR, cudzia mena) z účtu. Výber EUR v sume nad 10 000 EUR a výber cudzej meny v protihodnote nad 1 000 EUR je potrebné vopred nahlásiť v zmysle Zverejnenia, ktoré je k dispozícii v každej pobočke
 • Rozmieňanie hotovosti (EUR, cudzia mena)
Cestovné šeky

Cestovné šeky

Nákup cestovných šekov:

 • VÚB banka nakupuje všetky druhy cestovných šekov vydávaných hlavnými finančnými inštitúciami vystavené na rôzne cudzie meny okrem meny USD
 • Podmienkou nákupu cestovného šeku je zhodnosť prvého a kontrasignačného podpisu, prípadne predloženie predajného listu
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.