• No suggestion

Ponuka pre poľnohospodárov

Využite špeciálnu ponuku od VÚB pre klientov zo sektora poľnohospodárstva, vďaka ktorej môžete získať flexibilné financovanie poľnohospodárskej kolesovej techniky prostredníctvom produktov:

Agro-úver

Agro-úver

 • komfortný spôsob, ako získať finančné prostriedky na kúpu poľnohospodárskej kolesovej techniky
 • klient je od začiatku majiteľom predmetu financovania
 • mimoriadne výhodný, keďže ponúka možnosť využitia dotácie od Pôdohospodárskej platobnej agentúry ( PPA ) na splátku úveru
 • možnosť dosiahnuť zvýhodnené úrokové sadzby vďaka zdrojom z Európskej investičnej banky (EIB)

Žiadosť o kalkuláciu

Agro-finančný lízing

Agro-finančný lízing

 • prináša jednoduché a ľahko dostupné riešenie
 • klient využíva predmet financovania okamžite a jeho majiteľom sa stáva po zaplatení všetkých splátok a predajnej ceny
 • možnosť dosiahnuť zvýhodnené úrokové sadzby vďaka zdrojom z Európskej investičnej banky

Žiadosť o kalkuláciu

Výhody agroproduktov

Výhody agroproduktov

 • možnosť sezónneho splácania, ktoré zohľadňuje cash flow klienta
 • zrýchlený proces schvaľovania
 • možnosť preukázať príjem prostredníctvom účtovných závierok a/alebo iných finančných výkazov, možnosť využitia dotácie od PPA na splátku úveru (pri využití produktu AGRO-ÚVER)
 • možnosť dosiahnutia zvýhodnených úrokových sadzieb prostredníctvom EIB zdrojov
 • jednoduché a pohodlné splácanie

Žiadosť o kalkuláciu

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.