• No suggestion

Výhody pre členov komôr a profesijných združení

Zvažujete nákup nového firemného automobilu alebo plánujete investíciu do nového vybavenia ambulancie?

Vo VÚB nám na spokojnosti našich klientov záleží.

Vďaka veľmi úzkej a dlhoročnej spolupráci s profesijnými združeniami, komorami a asociáciami
sa neustále snažíme prispôsobovať ponuku všetkých zvýhodnených produktov a služieb vašim
individuálnym potrebám.

Združenie všeobecných lekárov pre dospelých SR

Združenie všeobecných lekárov pre dospelých SR

Špeciálne produkty a služby pre členov ZVLD SR

Predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 100 000 €

a to všetko:

 • bez spracovateľského poplatku
 • bez potreby vlastných zdrojov, s výnimkou začínajúceho lekára, ktorému bude postačovať iba 10 % z obstarávacej ceny predmetu financovania
 • s výhodnou úrokovou sadzbou
 • so zvýhodneným financovaním osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t 
 • s výhodným balíkom poistenia
 • so zvýšenou hranicou maximálneho veku na konci splatnosti až do 70 rokov

Žiadosť o kalkuláciu

Slovenská komora zubných lekárov

Slovenská komora zubných lekárov

Špeciálne produkty a služby pre členov SKZL

Predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 150 000 €

a to všetko:

 • bez spracovateľského poplatku
 • bez potreby vlastných zdrojov, s výnimkou začínajúceho lekára, ktorému bude postačovať iba 10 % z obstarávacej ceny predmetu financovania
 • s výhodnou úrokovou sadzbou
 • so zvýhodneným financovaním osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t 
 • s výhodným balíkom poistenia
 • so zvýšenou hranicou maximálneho veku na konci splatnosti až do 70 rokov

Žiadosť o kalkuláciu

Slovenská komora zubných technikov

Slovenská komora zubných technikov

Špeciálne produkty a služby pre členov SKZT

Predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 150 000 €

a to všetko:

 • bez spracovateľského poplatku
 • bez potreby vlastných zdrojov, s výnimkou začínajúceho lekára, ktorému bude postačovať iba 10 % z obstarávacej ceny predmetu financovania
 • s výhodnou úrokovou sadzbou
 • so zvýhodneným financovaním osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t 
 • s výhodným balíkom poistenia

Žiadosť o kalkuláciu

Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska komora

Špeciálne produkty a služby pre členov SLK

Predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 150 000 €

a to všetko:

 • bez spracovateľského poplatku
 • bez potreby vlastných zdrojov, s výnimkou začínajúceho lekára, ktorému bude postačovať iba 10 % z obstarávacej ceny predmetu financovania
 • s výhodnou úrokovou sadzbou
 • so zvýhodneným financovaním osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t 
 • s výhodným balíkom poistenia
 • so zvýšenou hranicou maximálneho veku na konci splatnosti až do 70 rokov

Žiadosť o kalkuláciu

Asociácia súkromných lekárov SR

Asociácia súkromných lekárov SR

Špeciálne produkty a služby pre členov ASL SR

Predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 150 000 €

a to všetko:

 • bez spracovateľského poplatku
 • bez potreby vlastných zdrojov, s výnimkou začínajúceho lekára, ktorému bude postačovať iba 10 % z obstarávacej ceny predmetu financovania
 • s výhodnou úrokovou sadzbou
 • so zvýhodneným financovaním osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t 
 • s výhodným balíkom poistenia
 • so zvýšenou hranicou maximálneho veku na konci splatnosti až do 70 rokov

Žiadosť o kalkuláciu

Komora veterinárnych lekárov SR

Komora veterinárnych lekárov SR

Špeciálne produkty a služby pre členov KVL

Predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 150 000 €

a to všetko:

 • bez spracovateľského poplatku
 • bez potreby vlastných zdrojov, s výnimkou začínajúceho lekára, ktorému bude postačovať iba 10 % z obstarávacej ceny predmetu financovania
 • s výhodnou úrokovou sadzbou
 • so zvýhodneným financovaním osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t 
 • s výhodným balíkom poistenia

Žiadosť o kalkuláciu

Slovenská komora architektov

Slovenská komora architektov

Špeciálne produkty a služby pre členov KOMARCH

Zvýhodnené financovanie osobných a úžitkových  motorových vozidiel do 3,5 t

a to všetko:

 • bez spracovateľského poplatku
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez potreby vlastných zdrojov
 • s akontáciou od 0%
 • s výhodnou úrokovou sadzbou
 • s výhodným balíkom poistenia

Žiadosť o kalkuláciu

Slovenská lekárnická komora

Slovenská lekárnická komora

Špeciálne produkty a služby pre členov SLeK

Predschválený limit na financovanie zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení až do výšky 100 000 €

a to všetko:

 • bez spracovateľského poplatku
 • bez potreby vlastných zdrojov
 • s výhodnou úrokovou sadzbou
 • so zvýhodneným financovaním osobných a úžitkových motorových vozidiel do 3,5t 
 • s výhodným balíkom poistenia

Žiadosť o kalkuláciu

Slovenská advokátska komora

Slovenská advokátska komora

Špeciálne produkty a služby pre členov SAK

Zvýhodnené financovanie osobných a úžitkových  motorových vozidiel do 3,5 t

a to všetko:

 • bez spracovateľského poplatku
 • bez predkladania finančných výkazov
 • bez potreby vlastných zdrojov
 • s akontáciou od 0%
 • s výhodnou úrokovou sadzbou
 • s výhodným balíkom poistenia

Žiadosť o kalkuláciu

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.