• No suggestion

Havarijné poistenie KASKO

Havarijné poistenie KASKO

je poistenie motorových alebo prípojných vozidiel, jeho častí, príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu. Kryje poškodenie alebo zničenie motorového vozidla a jeho výbavy náhodnou poistnou udalosťou následkom havárie, živelných udalostí, krádeže, lúpeže a vandalizmu. Územná platnosť sa dojednáva individuálne, štandardne pre geografické územie Európy.

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.