• No suggestion

PZP

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP)

je zo zákona povinné poistenie pre každého držiteľa, resp. vlastníka motorového vozidla. Povinnosť uzavretia PZP vzniká dňom zápisu vozidla do evidencie vozidiel. Povinnosťou pri poistení PZP je bezodkladne vydanie Zelenej karty (Medzinárodná automobilová poisťovacia karta).

PZP kryje:

  • škody spôsobené vami na iných vozidlách
  • škody na zdraví a usmrtení osôb
  • náklady na poškodení, zničení a odcudzení
  • náklady na právne zastupovanie
  • náklady na ušlý zisk
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.