• No suggestion

Skladiskové a tovarové záložné listy

Fnancovanie dočasného uskladnenia úrody formou termínovaného alebo revolvingového úveru.

Využite možnosť získania finančných prostriedkov, na ktoré ako zabezpečenie využijete svoj tovar (agrokomodity).

VÚB banka Vám ponúka financovanie dočasného uskladnenia úrody v súlade s ustanoveniami zákona č.144/1998 Z.z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste formou termínovaného alebo revolvingového úveru.

Skladiskový záložný list

Skladiskový záložný list

Skladiskový záložný list (SZL) je cenný papier, ktorý je potvrdením o prevzatí tovaru na skladovanie vo Verejnom sklade a ktorého prostredníctvom možno na určitý čas získať do určitej výšky peňažné prostriedky. Na zabezpečenie takto vzniknutých záväzkov možno zriadiť záložné právo k tovaru na ktorý SZL znie. SZL môže byť vystavený na zrno obilnín, vrátane kukurice, alebo olejnaté semená, pričom uskladnená komodita musí byť bankou akceptovaná.

 • SZL musí byť vystavený skladom, ktorý je pre VUB banku akceptovateľný
 • maximálna splatnosť úveru je 12 mesiacov
 • úroková sadzba sa stanovuje individuálne
 • poplatok za nedočerpanie úveru sa neuplatňuje

Výhody pre klienta:

 • možnosť získania finančných prostriedkov, na ktoré ako zabezpečenie klient využije svoj tovar (agrokomodity)
 • minimálne zabezpečenie úveru
 • individuálny prístup k jednotlivým žiadateľom
 • silný partner so silnou pozíciou na trhu
 • najširšia sieť firemných pobočiek na Slovensku
 • profesionálny tím pre odbornú a finančnú pomoc
Tovarový záložný list

Tovarový záložný list

Tovarový záložný list (TZL) má charakter záložného práva a je potvrdením o tom, že vystaviteľ dal tovar do zálohu na zabezpečenie peňažného záväzku na ňom uvedenom. Tovar je pritom prevažne uskladnený vo vlastnom sklade majiteľa.

 • vymedzenie komodít je totožné ako pri SZL
 • TZL musí byť zaregistrovaný na MPRV SR
 • financovanie je možné poskytnúť najviac do výšky 80% hodnoty tovaru
 • maximálna splatnosť úveru je 12 mesiacov

Výhody pre klienta:

 • možnosť získania finančných prostriedkov, na ktoré ako zabezpečenie klient využije svoj tovar (agrokomodity)
 • minimálne zabezpečenie úveru
 • individuálny prístup k jednotlivým žiadateľom
 • silný partner so silnou pozíciou na trhu
 • najširšia sieť firemných pobočiek na Slovensku
 • profesionálny tím pre odbornú a finančnú pomoc
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.