• No suggestion

FLEXI pôda

Investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.

VÚB banka Vám ponúka investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.

Charakteristika úveru:

  • čerpanie je jednorazové, resp. postupné, pripísaním peňažných prostriedkov na bežný účet žiadateľa, alebo priamym čerpaním na účet predávajúceho
  • možnosť refundácie 
  • flexibilné spôsoby splácania, možnosť nastavenia splácania v čase vyplácania PPA dotácií
  • maximálna doba splatnosti úveru je 20 rokov;
  • výhodná úroková sadzba

Podmienky na poskytnutie úveru:

  • právnická alebo fyzická osoba – príjemcovia dotácií z PPA
  • minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť, rok v oblasti poľnohospodárstva
  • žiadateľ spĺňa stanovené kritériá VÚB, a.s. pre bonitu podnikateľského subjektu

Zabezpečenie úveru:

  • záložné právo na kupovanú pôdu, resp. inú ucelenú pôdu vo vlastníctve žiadateľa
  • ďalšia akceptovateľná forma zabezpečenia

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.