• No suggestion

Financovanie pre poľnohospodárov

Klimatické zmeny pociťujeme čím ďalej, tým viac. Pripravte sa na ne spolu s nami.

Investujte do boja s klimatickou zmenou

Pôdohospodári sú na Slovensku vystavení čoraz väčším výzvam. Slabé zimy, jarné mrazy, či dlhé obdobia bez zrážok. Vo VÚB veľmi dobre poznáme problémy slovenských pestovateľov a chovateľov. 

Sme pripravení byť spoľahlivým partnerom a vieme efektívne vyriešiť investičné a technologické výzvy, s ktorými sa agrosektor trápi.

Vďaka našim produktom a službám sa postaráme nielen o rýchlu finančnú návratnosť vašich investícií, ale aj pozitívny dopad na životné prostredie či sociálne prostredie v ktorom podnikáte.

VÚB TERRA

VÚB TERRA

Úver/y prinášajú pre firmy ako aj samosprávy možnosť využívať bankové služby ohľaduplné k našej budúcnosti.
Rady a tipy

Rady a tipy

Pôda je základný výrobný prostriedok farmára a je kľúčovým prvkom ekosystémov, teda prináša benefity nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre spotrebiteľov. Jej kvalita a zdravie musí byť na prvom mieste, pretože medzi časté dôvody degradácie pôdy patria neudržateľné poľnohospodárske postupy:

Udržateľné podnikanie

V poľnohospodárstve má svoju pozitívnu ekonomickú stránku a pri správnom uchopení, šetrí náklady, udržuje výkonnosť pôdy v dlhodobom horizonte a zvýhodňuje finálny produkt svojou kvalitou a prístupom oproti konkurencii.

Inovujme

Technologický pokrok, investície do smart technológií a digitalizácia šetria zásahy do výroby, zvyšujú výnos z hektára, minimalizujú odpad a znižujú prevádzkové náklady.

Využívajme obnoviteľné zdroje energie

Využívajme obnoviteľné zdroje energie vo výrobe (napríklad solárna energia na strechách maštalí, vykurovanie odpadovou biomasou, alebo výroba bioplynu z hnoja)

Dajme si záležať na minimalizácii zásahov do pôdy

a využívanie vstupov a vedľajších produktov viacnásobne vo výrobnom procese. Zamerajme sa na vodozádržné opatrenia v krajine a na našich poliach, neodvádzajme zrážky zbytočne z krajiny preč. Práve prirodzená vlaha je tá najefektívnejšia a najlacnejšia vo výrobnom procese.

Kvalitné potraviny

Majme na pamäti, že cieľom trvalo udržateľného poľnohospodárskeho systému nie je vyprodukovať čo najviac lacných potravín, ale vyprodukovať dostatok kvalitných potravín s ohľadom na environmentálne a sociálne faktory.

K dispozícii sú vám aj naše ďalšie produkty

FLEXI úver pre poľnohospodárov

Úver na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb a vyplatením podpory z PPA.

Zistiť viac

FLEXI pôda

Investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.

Zistiť viac

Skladiskové a tovarové záložné listy

Financovanie dočasného uskladnenia úrody formou termínovaného alebo revolvingového úveru.

Zistiť viac

Úvery v spolupráci s Európskou investičnou bankou

Zistiť viac

Štrukturálne fondy EÚ

Aj v rámci programového obdobia 2014 – 2020 je VUB, a.s. pripravená byť Vašim partnerom pri financovaní projektov podporovaných z fondov EU.

Zistiť viac

Lízingové možnosti

Zistiť viac

Investičné financovanie

Zistiť viac

Prevádzkové financovanie

Zistiť viac

Chcem si prečítať

Finančná pomoc pre poľnohospodárov: Riešenie prichádza v čase zakladania budúcej úrody
Matúš Jančura: Sýto červená paradajka nie je zárukou, že bude aj chutiť
Na Tému: Keď kilo papriky stojí aj viac ako sedem eur. Rekordné zdražovanie potravín nekončí.

Podcast

Na Tému: Keď kilo papriky stojí aj viac ako sedem eur. Rekordné zdražovanie potravín nekončí.
Naše potraviny

Relácia

Pozrite si reláciu Naše potraviny z 3. októbra 2023.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.