• No suggestion

Portfóliová záruka

Portfóliová záruka

Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP formou podpory výskumno-vývojových a inovačných aktivít.

VÚB, a.s. ako finančnému sprostredkovateľovi sú poskytované záruky na úvery spĺňajúce kritériá pre zaradenie do portfólia krytého Portfóliovou zárukou, vďaka čomu uľahčí prístup MSP k financovaniu, zatraktívnením jeho podmienok.

Ručiteľom je National Development Fund II., a.s..

Poskytnutý úver sa považuje za pomoc, ktorá môže byť použitá výhradne na investície do:

  1. hmotného a nehmotného majetku,
  2. prevádzkového kapitálu súvisiaceho s rozvojom alebo rozširovaním činností, ktoré sú doplnkové k investíciám uvedeným v bode a)

Podporované budú projekty zamerané na realizáciu inovácie technologického aj netechnologického charakteru. Môže ísť o inováciu produktu (výrobok alebo služba) a /alebo procesu.

Oprávnené projekty podľa tejto schémy musia byť v súlade so špecifickým cieľom 9.5 OP Integrovaná infraštruktúra v prípade podpory v menej rozvinutých regiónov (Západné, Stredné a Východné Slovensko) a v súlade so špecifickým cieľom 10.3 OP Integrovaná infraštruktúra v prípade podpory vo viac rozvinutých regiónoch (Bratislavský kraj).

Max. výška úveru/úverov: 2.500.000 Eur  (v závislosti od predmetu podnikania a dĺžky bankovej záruky).

Max. splatnosť úveru:

  • Termínovaný úver investičný – max. 10 rokov
  • Kontokorentný úver/Revolvingový úver na financovanie prevádzky – max. 3 roky

V súvislosti so zabezpečením zárukou celý proces administruje VÚB.

Pre viac informácií kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku. Zoznam firemných pobočiek nájdete TU.

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.