Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Cieľom pomoci je preklenutie obdobia zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu,
spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Pomoc sa poskytuje v dvoch formách:

a) portfóliová záruka za úver poskytnutý bankou ako finančným sprostredkovateľom;
b) bonifikácia úroku (úroková dotácia), t. j. úhrada časti alebo celej sumy úroku z úveru poskytnutého finančným sprostredkovateľom.

Účelom pomoci je pomôcť MSP vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu,  ktorý je spôsobený krízovou situáciou mimo kontroly podnikov a umožniť im realizáciu sociálnych opatrení v podobe udržania pracovných miest aj napriek tejto krízovej situácii.
 

Účel financovania:

 

  • investície do hmotného a nehmotného majetku súvisiace s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest,
  • prevádzkového potreby najmä v nadväznosti na obmedzený prístup MSP ku kapitálu v dôsledku udalosti mimo kontroly podniku

 

Formy financovania:

 

  • Termínovaný splátkový úver
  • Revolvingový úver
  • Kontokorentný úver

 

Max. výška úveru:

 

1.180.000 Eur

 

Max. splatnosť úveru:

 

4 roky

 


V súvislosti so zabezpečením zárukou celý proces administruje VÚB, a.s.

Pre viac informácií kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku. Zoznam firemných pobočiek nájdete TU.