Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Prečo financovať svoje podnikanie a firmy s VÚB?

Pre malých podnikateľov až po korporátnych klientov

Rýchlosť a jednoduchosť vybavenia

Široký výber foriem financovania

Výhodná podpora podnikania z externých zdrojov

Úvery pre podnikateľov a malé firmy

Základ úspešného podnikania je vždy mať dostatok finančných prostriedkov na rozvoj ako aj na bežný chod vášho biznisu.

Profihypo úvery ponúkajú riešenie, ako získať finančné prostriedky až do výšky 500 tisíc € so splatnosťou až 15 rokov.

Úrazové poistenie k úverovým produktom pre podnikateľov.

Financovanie pre firmy

Ochrana prírody a udržateľnosť sa pre VUB stala trvalou súčasťou obchodnej stratégie. Preto sme sa rozhodli podporiť Vaše enviromentálne projekty. Ak projekt splní kritériá z oblasti cirkulárnej ekonomiky, obnoviteľnej energie, energetickej efektívnosti či udržateľného riadenia prírodných zdrojov, môžete získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu.

Prevádzkové financovanie slúži na operatívne riešenie krytia vašich plánovaných aj neplánovaných krátkodobých prevádzkových potrieb

Potrebujete vlastné prevádzkové priestory, novú technológiu, rekonštrukciu, modernizujete? VÚB banka Vám ponúka strednodobý alebo dlhodobý investičný úver.

Produkty obchodného financovania, ktoré vám pomôžu zvýšiť Vašu konkurencieschopnosť na trhu a eliminovať riziká, ktoré súvisia s neplnením dohodnutých zmluvných záväzkov.

VÚB banka poskytuje svojim klientom úverové produkty na pomoc pri žiadaní o finančný príspevok z EÚ fondov.

VÚB prináša možnosť alternatívnej formy financovania ako je faktoring.

Produkt, ktorý ponúka obchodné príležitosti pre korporátne spoločnosti. Financovanie komerčných nehnuteľností zahŕňa akvizičné, stavebné a investičné úvery.

Alternatívna forma výhodného financovania hnuteľného a nehnuteľného majetku prostredníctvom celého radu produktov vrátane finančného a operatívneho leasingu, úveru a splátkového predaja.

Služby spojené s alternatívnym financovaním na kapitálovom trhu prostredníctvom emisie dlhových cenných papierov.

Portfóliová záruka pre MSP v oblasti výskumno-vývojových a inovačných aktivít (Schéma pomoci de minimis)

Financovanie pre poľnohospodárov

Úver slúžiaci na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb hlavne v období zakladania úrody a zberových prác a vyplatením podpory z PPA.

Investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.

Fnancovanie dočasného uskladnenia úrody formou termínovaného alebo revolvingového úveru. 

Strednodobý alebo dlhodobý investičný úver pre vlastné prevádzkové priestory, novú technológiu, rekonštrukciu, modernizáciu alebo iné formy investícií.