• No suggestion

Financovanie

S podporou domácej banky máte voľné ruky. Svoju pozornosť tak môžete smerovať na svetové trhy.

Financovanie pre poľnohospodárov

Klimatické zmeny pociťujeme čím ďalej, tým viac. Pripravte sa na ne spolu s nami.
Financovanie pre poľnohospodárov

Profiúver

Základ úspešného podnikania je vždy mať dostatok finančných prostriedkov na rozvoj ako aj na bežný chod vášho biznisu.
  • Už do 24 hodín od predloženia požadovaných dokladov
  • S následnou možnosťou automatickej obnovy bez predloženia podkladov
  • Určený pre klientov aj neklientov VÚB banky
Profiúvery pre podnikateľov

VÚB Terra

Úvery na podporu udržateľnosti
VÚB Terra

Profihypo úvery

Profihypo úvery ponúkajú riešenie, ako získať finančné prostriedky až do výšky 500 tisíc € so splatnosťou až 15 rokov.
Profihypo úvery

S-LOAN udržateľné financovanie

Myšlienka udržateľnosti a ochrany životného prostredia sa pre VÚB stala trvalou súčasťou stratégie.
S-LOAN udržateľné financovanie

Faktoring

VÚB prináša možnosť alternatívnej formy financovania ako je faktoring.
Faktoring

Prevádzkové financovanie

Prevádzkové financovanie slúži na operatívne riešenie krytia vašich plánovaných aj neplánovaných krátkodobých prevádzkových potrieb.
Prevádzkové financovanie

Investičné financovanie

Potrebujete vlastné prevádzkové priestory, novú technológiu, rekonštrukciu, modernizujete? VÚB banka Vám ponúka strednodobý alebo dlhodobý investičný úver.
Investičné financovanie

Financovanie komerčných nehnuteľností

Produkt, ktorý ponúka obchodné príležitosti pre korporátne spoločnosti. Financovanie komerčných nehnuteľností zahŕňa akvizičné, stavebné a investičné úvery.
Financovanie komerčných nehnuteľností

Financovanie obchodu

Produkty obchodného financovania, ktoré vám pomôžu zvýšiť Vašu konkurencieschopnosť na trhu a eliminovať riziká, ktoré súvisia s neplnením zmluvných záväzkov.
Financovanie obchodu

Poistenie kľúčovej osoby k profiúveru

Poistenie určené pre segment malých a stredných podnikateľov, ktorým je poskytovaný PROFIÚVER terminovaný a PROFIÚVER kontokorentný.
Poistenie kľúčovej osoby k profiúveru

Cirkulárnu ekonomika

Financovanie projektov podporujúcich cirkulárnu ekonomiku
Cirkulárnu ekonomika

Podnikateľská úverová linka

Podnikateľská úverová linka je služba, ktorú získate na základe aktívneho využívania našich produktov.
Podnikateľská úverová linka

Profi úver s finančným ručením

Profi úver s finančným ručením je bezúčelovým úverom, ktorý zabezpečí financovanie prevádzkových alebo investičných podnikateľských potrieb klienta.
Profi úver s finančným ručením

Štrukturálne fondy EÚ

Aj v rámci programového obdobia 2014 – 2020 je VUB, a.s. pripravená byť Vašim partnerom pri financovaní projektov podporovaných z fondov EU.
Štrukturálne fondy EÚ

Cenné papiere

Alternatívne financovanie klienta na kapitálovom trhu prostredníctvom emisie dlhových cenných papierov.
Cenné papiere

Portfóliová záruka

Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP formou podpory výskumno-vývojových a inovačných aktivít.
Portfóliová záruka

Úvery zo zdrojov EIB

Investičný úver zo zdrojov EIB (Európska investičná banka)
Úvery zo zdrojov EIB

Úvery ŠFRB

VÚB banka Vám ponúka ďalšie služby, neváhajte nás osloviť.
Úvery ŠFRB

Podpora podnikania z externých zdrojov

Ponúkame vám široký sortiment úverov a ďalších foriem financovania, ktoré vieme navzájom kombinovať a prispôsobovať vašim potrebám.
Podpora podnikania z externých zdrojov

FLEXI úver pre poľnohospodárov

Úver na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb a vyplatením podpory z PPA.
FLEXI úver pre poľnohospodárov

FLEXI pôda

Investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.
FLEXI pôda

Skladiskové a tovarové záložné listy

Financovanie dočasného uskladnenia úrody formou termínovaného alebo revolvingového úveru.
Skladiskové a tovarové záložné listy
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.