Kontakt Internet banking IB Search ×

Čo je Transparentný účet

Transparentný účet funguje ako bežný bankový účet, avšak všetky jeho transakcie sú verejne dostupné
na stránke Transparentné účty

V súčasnosti máte vedenie a zverejnenie všetkých Transparentných účtov na 6 mesiacov zadarmo.

 

Pre koho je Transparentný účet určený?

Účet si môže zriadiť každý, kto dobrovoľne chce alebo
z legislatívneho hľadiska musí zverejňovať transakcie na svojom účte, napr.:

 • fyzické osoby
 • neziskový sektor – najmä nadácie a občianske združenia
 • politické strany
 • mestá a obce

Výhody Transparentného účtu

 • zverejnenie Transparentného účtu máte úplne zadarmo
 • zvýšite svoju dôveryhodnosť, keďže široká verejnosť bude mať bezplatný prístup ku všetkým transakciám
 • môžete si zvoliť názov účtu, ktorý sa bude zobrazovať na webstránke
 • rýchle vyhľadanie účtov na webstránke
 • jednoduché a detailné zobrazenie a filtrovanie transakcií (napr. podľa dátumu, sumy, doplňujúcich informácií, variabilného symbolu)
 • vlastný QR kód, prostredníctvom ktorého vám ľudia môžu zasielať peňažné príspevky

Transparentný účet pre občanov

 • účet pre ľudí, ktorí podporujú dobrú vec (zbierky pre chorých, pre ľudí v ťažkej životnej situácii alebo pri rôznych životných tragédiách…)
 • účet určený na financovanie volebnej kampane kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy alebo pre voľby prezidenta SR
 • môžete si zriadiť aj viaceré transparentné účty
 • vaši podporovatelia uvidia detailné informácie o transakciách a budú mať prehľad o tom, ako s ich príspevkami hospodárite

Čo potrebujete na zriadenie VÚB Transparentného účtu?

fyzická osoba: platný doklad totožnosti – občiansky preukaz
 

Čo dostanem k Transparentnému účtu (fyzická osoba)

V balíku VÚB Transparentný účet máte zahrnuté:

 • Vedenie a zverejňovanie účtu a transakcií na stránke Transparentné účty
 • platobná karta VISA INSPIRE
 • neobmedzené platby debetnou kartou
 • neobmedzené výbery hotovosti debetnou platobnou kartou z bankomatov VÚB, a. s.
 • jednorazové online prevody vrátane SEPA okamžitých platieb
 • neobmedzené platby cez trvalý príkaz, automatický prevod, SEPA, inkaso
 • prijaté bezhotovostné platby cez SEPA - EUROPREVODY a NON - SEPA EUROPREVODY
 • elektronický výpis 1x mesačne

VÚB Transparentný účet môžete mať už za 6 eur mesačne aj so zverejnením.


Dokumenty

Transparentný účet pre právnické osoby

Vyberte si z 2 typov transparentných účtov podľa svojich potrieb.

Transparentný účet Plus

Výhodný balík produktov a služieb, ktorý zahŕňa:

 • vedenie a zverejňovanie účtu a transakcií na stránke Transparentné účty
 • mesačný elektronický výpis
 • 100 elektronických transakcií mesačne
 • 2 debetné platobné karty – VISA Business, VISA Business Economy v ľubovolnej kombinácii

Transparentný účet Plus so všetkými výhodami môžete mať za 11 eur mesačne.


Transparentný účet

 • základný bežný účet so zverejňovaním transakcií na stránke Transparentné účty
 • k účtu je možné zriadiť dodatočné produkty a služby

Transparentný účet môžete mať už za 7 eur mesačne.
 

Čo potrebujete na zriadenie Transparentného účtu?

 • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz
 • doklad preukazujúci právnu subjektivitu – originál alebo úradne overená kópia dokladu

Dokumenty