Od 1.2.2016

SEPA platby v kocke

Všetko, čo potrebujete vedieť o SEPA platbách
a pripravovaných zmenách.

 

Výhody SEPA platieb

Single Euro Payments Area čiže SEPA

je spôsob platby, ktorého cieľom je zrušenie hraníc pre elektronické platobné operácie v eurách. Hlavnou výhodou SEPA je vykonávanie platieb v eurách medzi SEPA krajinami za rovnakých podmienok ako v rámci vlastnej krajiny. Platbu SEPA je možné realizovať len medzi bankami zapojenými do SEPA a v rámci SEPA krajín.

Krajiny SEPA

Sú bezhotovostné prevody v mene EUR v rámci SEPA priestoru, ktoré iniciuje platiteľ vo svojej banke predložením platobného príkazu.

Základnými charakteristikami SEPA prevodu sú:

 • mena prevodu je vždy EUR
 • dostupnosť v rámci celej oblasti SEPA
 • klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky
 • klient banky je vopred informovaný o poplatkoch za vykonanie prevodu
 • na účet príjemcu sa pripíše plná suma, neznížená o poplatky
 • výška prevodu nie je obmedzená
 • maximálny čas zúčtovania je jeden pracovný deň
 • na identifikáciu účtov sa používajú IBAN a BIC, ktoré nahrádzajú národné formáty čísla účtu a kódov bánk
 • rovnaké poplatky za vykonanie prevodu v rámci vlastnej krajiny a do iných SEPA krajín
 • odmietnuté a vrátené prevody sa riadia štandardným súborom pravidiel s možnosťou automatizácie spracovania v banke ako aj u klienta

SEPA inkaso je bezhotovostná platobná služba, pri ktorej sa suma operácie odpíše z platobného účtu platiteľa v prospech účtu príjemcu na základe mandátu, ktorý platiteľ príjemcovi vopred poskytol a na základe príkazu na SEPA inkaso predloženého príjemcom v jeho banke.

Základnými charakteristikami SEPA inkasa sú:

 • platby na inkaso sú v mene EUR v rámci SEPA priestoru (napr. výdavky za služby zahraničných mobilných operátorov)
 • účet je zabezpečený voči inkasu podľa požiadavky klienta s možnosťou zadania autorizácie na SEPA inkaso
 • notifikovanie klienta o došlom SEPA inkase zo strany banky pri podmienečne chránenom účte
 • možnosť cezhraničného zrealizovania platby formou inkasa za službu poskytnutú v rámci SEPA krajín
 • rovnaké spoplatnenie SEPA inkasa ako tuzemského inkasa
 • SEPA inkaso je na účet príjemcu zúčtované v rovnaký deň, ako bola zúčtované na účte platiteľa

V prípade nedostatku finančných prostriedkov na účte platiteľa bude SEPA inkaso odmietnuté, t.j. zaniká opakovanie SEPA inkasa. Príjemca musí zrealizovať nové SEPA inkaso alebo sa dohodnúť s platiteľom na inom spôsobe platby.

Pripravované zmeny v SEPA platbách

Od 1.2.2016
 • Zrušenie zadávania BBAN – súčasného formátu čísla účtu pri SEPA platbách.
 • Číslo účtu bude možné zadať len v tvare IBAN. Zle zadané čísla účtu budú viesť k odmietnutiu platby bankou.
 • Fungovanie inkás a platobných kariet zostane nezmenené.
 • Výpisy účtov budú dostupné výhradne v XML formáte.
 • Firemní klienti budú povinní komunikovať čísla účtu len vo formáte IBAN.

 

Pokiaľ si nie ste istí korektnosťou IBAN čísla účtu,
zadajte ho do poľa nižšie a overte si správnosť jeho formátu.

kód krajiny kontrolné číslice kód banky predčíslie základné číslo účtu

Váš IBAN je správny.

SK68 0720 0002 8919 8742 6353

Upozornenie:
Všeobecná úverová banka a.s. zabezpečuje kontrolu správnosti čísla účtu príjemcu vo formáte IBAN podľa špecifík štruktúry účtov jednotlivých krajín, avšak nezodpovedá za celkovú správnosť IBAN čísla účtu.

Vypočítajte si IBAN formát vášho čísla účtu.

Upozornenie:
Všeobecná úverová banka a.s. zabezpečuje kontrolu správnosti čísla účtu príjemcu vo formáte IBAN podľa špecifík štruktúry účtov jednotlivých krajín, avšak nezodpovedá za celkovú správnosť IBAN čísla účtu.

 

SEPA poradňa

Pýtajte sa Eleny Kohútikovej,
zástupkyne generálneho riaditeľa VÚB.

Otázka odoslaná zo stránky Sepa platby
================================
Otázka

Hlavnou úlohou pri zavedení SEPA je odstránenie rozdielov pri uskutočňovaní domácich a cezhraničných prevodov v EUR, napríklad pri platbe zo Slovenska do Rakúska. Preto boli zadefinované jednotné štandardy, postupy a pravidlá na realizáciu bezhotovostných platieb. Nové pravidlá spracovania úhrad, inkás a platobných kariet sú už v platnosti. 1. februára 2016 končí dvojročné prechodné obdobie a klienti budú musieť zadávať platby s uvádzaním účtov výlučne len v tvare IBAN.

Počas prechodného obdobia bolo možné zadávať pri prevodnom príkaze okrem medzinárodného formátu čísla účtu IBAN aj doteraz používaný domáci formát účtu BBAN spolu s kódom banky. Od 1.2.2016 pri domácich a zahraničných SEPA prevodoch bude možné zadať čísla účtov v platobnom príkaze len v medzinárodnom formáte IBAN.

Domáci prevod je SEPA neurgentný bezhotovostný prevod v mene EUR v rámci Slovenskej republiky.

Zahraničný SEPA prevod je prevod v rámci Európskej únie a EHP v mene EUR so zdieľanými poplatkami, pričom tento prevod je spoplatnený rovnako ako tuzemský prevod.

Cezhraničná platba je prevod, ktorý nespadá pod ostatné prevody, napríklad prevod do ľubovoľnej krajiny v akejkoľvek mene.

Keďže SEPA prináša harmonizované pravidlá a štandardy, na realizáciu platieb v rámci jednotnej oblasti postačuje jeden účet. Poplatky za prevody sú tiež jednotné. Znamená to, že za prevod v rámci Slovenska a do Nemecka zaplatí klient rovnakú sumu.

Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje poskytovateľ platobných služieb (banka), u ktorého je otvorený príslušný účet. Informáciu o IBAN nájdete v hlavičke každého výpisu z bežného účtu. Overiť IBAN číslo si môžete aj prostredníctvom kalkulačky na internetovej stránke VÚB banky alebo Národnej banky Slovenska. Na výpise rovnako nájdete swiftový kód banky tzv. BIC kód. Swiftový kód VÚB banky je SUBASKBX.