Kontakt Internet banking IB Search ×

Čo je Zelená pôžička?

Zelená pôžička je určená pre technológie a produkty, ktoré predstavujú menšiu záťaž životného
prostredia a zlepšujú energetickú úsporu nehnuteľností a dopravných prostriedkov

Spoznajte výhody Zelenej pôžičky

Zvýhodnená úroková sadzba od  5,90 % p.a.

Požičajte si od 500 € do 35 000 €

Vrátime vám poplatok za poskytnutie úveru

Čo je možné financovať so Zelenou pôžičkou?

 

Energetická úspora

Zateplenie rodinného domu, zavedenie plynového kúrenia alebo výmenu plynového kotla, fotovoltaické panely, vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie energetického certifikátu

Ekologické inovácie

Kotol na biomasu, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tepelné čerpadlo, solárne kolektory na ohrev vody

Zelená doprava

Zakúpenie nového alebo jazdeného elektromobilu alebo hybridného vozidla

Zelená rekonštrukcia

Výmena okien, zelená strecha, rekuperácia, odstránenie azbestu

Tip

Využite štátnu dotáciu k zelenej pôžičke

Plánujete obnoviť starší rodinný dom? Znížte svoje investičné náklady prostredníctvom štátom poskytovanej dotácie. S našou pôžičkou si zafinancujete rekonštrukciu a následne s dotáciou získate časť prostriedkov späť.

Ako požiadať o Zelenú pôžičku?

Zelenú pôžičku vybavíte v ktorejkoľvek pobočke VÚB.

Radi vám so všetkým poradíme a nezáväzne vám vypočítame výšku úveru a splátky.

Nájdite najbližšiu pobočku

So Zelenou pôžičkou navyše získate

 • Možnosť prefinancovať aj rekonštrukcie a nákupy, ktoré ste už zrealizovali
 • Výhodné poistenie úveru pre bezstarostné splácanie pôžičky
 • Sami si vyberiete dobu splácania od 13 do 96 mesiacov, príp. do 120 mesiacov*
  * po predložení Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
 • Peniaze máte k dispozícii hneď po podpise zmluvy
 • Stačí predložiť doklady len na 80 % výšky úveru
 • Možnosť dokladovania až do 12 mesiacov od čerpania pôžičky
 • 100% zľava z poplatku, ak požiadate o pôžičku s ďalšou osobou žijúcou v rovnakej domácnosti
* po predložení Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Kalkulačka Zelenej pôžičky

Vypočítajte si výšku Zelenej pôžičky s výhodným úrokom.

- + 500 € 35 000 €
- + 13 mesiacov 96 mesiacov

Vaša mesačná splátka od VÚB
113,39 €

Vďaka Odmene ušetríte až
749,76 €

Reprezentatívny príklad pre VÚB Pôžičku s Odmenou – zľava z úrokovej sadzby (predstavuje zvýhodnenie vo forme 2% zľavy z úrokovej sadzby) a s benefitom Zelená pôžička:
Mesačná anuitná splátka VÚB Pôžičky s Odmenou - zľavou z úrokovej sadzby (predstavuje zvýhodnenie vo forme 2% zľavy z úrokovej sadzby) a s benefitom Zelená pôžička vo výške 7 000,00 € s úrokovou sadzbou 11,90 % p.a. a splatnosťou 96 mesiacov predstavuje 113,39 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 13,08 %, počet splátok 96. Výška poplatku za poskytnutie pôžičky je 1 % z výšky úveru, v tomto prípade 70 €. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť, predstavuje bez poistenia 10 955,44 €. Maximálna RPMN: 22,96 %.
Pre výpočet RPMN sa predpokladá deň čerpania 9.2.2022, dátum prvej splátky je 24.2.2022 a výška anuitných splátok je rovnaká počas celej lehoty splatnosti. Poskytnutie úveru za ponúkaných podmienok podlieha schváleniu zo strany banky a závisí od posúdenia schopnosti žiadateľa splácať úver. Výsledok výpočtu RPMN sa vyjadruje s presnosťou na dve desatinné miesta.

Najčastejšie kladené otázky k Zelenej pôžičke a k štátnym dotáciám na bývanie a rekonštrukciu

1. Musím byť klientom VÚB banky na získanie Zelenej pôžičky?

Nie, Zelenú pôžičku môžete získať aj keď zatiaľ nie ste klientom VÚB banky.

2. Čo potrebujem na vybavenie Zelenej pôžičky?

Postačí vám jeden doklad totožnosti a doklady k realizovanej investícii (ak ich už máte). Ak ste živnostník, bude potrebné predložiť Potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane.

3. Do kedy musím preukázať účel čerpania Zelenej pôžičky?

Povinnosť preukázať účel použitia prostriedkov zo Zelenej pôžičky musí byť splnená do 12 mesiacov odo dňa jej čerpania. Dokumenty dokladujúce účel použitia je možné doložiť aj využitím voľby Banka na diaľku v Internet bankingu alebo Mobil bankingu.

4. Čo sa stane, ak nezdokladujem včas účel použitia prostriedkov zo Zelenej pôžičky?

Ak nepreukážete účel použitia Zelenej pôžičky, zvýhodnená úroková sadzba naďalej nebude aplikovaná a bude navýšená o 2% p.a.

V prípade doby splácania dlhšej ako 96 mesiacov, Vám s prepočtom mesačnej splátky radi pomôžeme na ktorejkoľvek pobočke.

Reprezentatívne príklady pre iné kombinácie zliav a benefitov
 
Reprezentatívny príklad pre VÚB Pôžičku s Odmenou - zľavou z výšky úrokovej sadzby a bez benefitu Zelená pôžička:
Mesačná anuitná splátka VÚB Pôžičky s Odmenou - zľavou z úrokovej sadzby (predstavuje zvýhodnenie vo forme 2% zľavy z úrokovej sadzby) a bez benefitu Zelená pôžička vo výške 7 000,00 € s úrokovou sadzbou 11,90 % p.a. a splatnosťou 96 mesiacov predstavuje 113,39 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 13,42 %, počet splátok 96. Výška poplatku za poskytnutie pôžičky je 2 % z výšky úveru, v tomto prípade 140 €. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť, predstavuje bez poistenia 11 025,44 €.
Pre výpočet RPMN sa predpokladá dnešný deň čerpania, dátum prvej splátky o 15 dní a výška anuitných splátok je rovnaká počas celej lehoty splatnosti. Poskytnutie úveru za ponúkaných podmienok podlieha schváleniu zo strany banky a závisí od posúdenia schopnosti žiadateľa splácať úver. Výsledok výpočtu RPMN sa vyjadruje s presnosťou na dve desatinné miesta.
 
Reprezentatívny príklad pre VÚB Pôžičku bez Odmeny - zľavy z výšky úrokovej sadzby a s benefitom Zelená pôžička:
Mesačná anuitná splátka VÚB Pôžičky bez Odmeny - zľavy z úrokovej sadzby (predstavuje zvýhodnenie vo forme 2% zľavy z úrokovej sadzby) a s benefitom Zelená pôžička vo výške 7 000,00 € s úrokovou sadzbou 10,20 % p.a. a splatnosťou 96 mesiacov predstavuje 106,96 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 11,48 %, počet splátok 96. Výška poplatku za poskytnutie pôžičky je 2 % z výšky úveru, v tomto prípade 140 €. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť, predstavuje bez poistenia 10 408,16 €.
Pre výpočet RPMN sa predpokladá dnešný deň čerpania, dátum prvej splátky o 15 dní a výška anuitných splátok je rovnaká počas celej lehoty splatnosti. Poskytnutie úveru za ponúkaných podmienok podlieha schváleniu zo strany banky a závisí od posúdenia schopnosti žiadateľa splácať úver. Výsledok výpočtu RPMN sa vyjadruje s presnosťou na dve desatinné miesta.
 
Reprezentatívny príklad pre VÚB pôžičku bez Odmeny - zľavy z výšky úrokovej sadzby a bez benefitu Zelená pôžička:
Mesačná anuitná splátka VÚB Pôžičky bez Odmeny - zľavy z úrokovej sadzby a bez benefitu Zelená pôžička vo výške 7 000,00 € s úrokovou sadzbou 13,90 % p.a. a splatnosťou 96 mesiacov predstavuje 121,20 €. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 15,74 %, počet splátok 96. Výška poplatku za poskytnutie pôžičky je 2 % z výšky úveru, v tomto prípade 140 €. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť, predstavuje bez poistenia 11 775,20 €.
Pre výpočet RPMN sa predpokladá dnešný deň čerpania, dátum prvej splátky o 15 dní a výška anuitných splátok je rovnaká počas celej lehoty splatnosti. Poskytnutie úveru za ponúkaných podmienok podlieha schváleniu zo strany banky a závisí od posúdenia schopnosti žiadateľa splácať úver. Výsledok výpočtu RPMN sa vyjadruje s presnosťou na dve desatinné miesta.

5. Môžem Zelenú pôžičku použiť aj na už zrealizovaný „zelený projekt“?

Áno, doklad k „zelenému projektu“ však musí byť vystavený maximálne 12 mesiacov pred požiadaním o Zelenú pôžičku.

6. Kedy získam Odmenu k pôžičke?

Odmenu v podobe zľavy 2% z úrokovej sadzby získate ihneď pri čerpaní Zelenej pôžičky – od začiatku splácania budete platiť nižšiu splátku.

7. Aké podmienky musím splniť pre vrátenie poplatku za poskytnutie úveru?

Na to, aby vám bol po uplynutí 36 mesiacov vrátený poplatok za poskytnutie úveru stačí, aby ste si posielali na váš účet pre splácanie úveru vo VÚB 2-násobok mesačnej splátky úveru alebo úverov, ak máte viacero zazmluvnených úverov s možnosťou vrátenia poplatku za poskytnutie úveru.

8. Čo musím urobiť pre ponechanie Odmeny – zľavy z úrokovej sadzby?

Pre ponechanie zvýhodnenej úrokovej sadzby je potrebné pôžičku riadne splácať a realizovať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti len za nasledovných podmienok:

 • pri dĺžke splatnosti 13 - 36 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená počas celého jej trvania
 • pri dĺžke splatnosti 37 - 96 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená do polovice doby splatnosti a súčasne po dobu minimálne 3 rokov.

Zľava z úrokovej sadzby zaniká tiež v prípade, ak:

 • sa dostanete do omeškania so splácaním s dvomi a viac po sebe nasledujúcimi anuitnými splátkami alebo inými peňažnými záväzkami z úverovej zmluvy

Viac informácii o podmienkach benefitu získate cez službu KONTAKT alebo na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

9. Aké doklady potrebujem pre uplatnenie zvýhodnenej úrokovej sadzby na Zelenej pôžičke po celý čas?

Dokument preukazujúci účel musí byť vystavený na meno dlžníka/spoludlžníka na pôžičke.

Za relevantný doklad sa považuje v prípade:

 • nákupu produktu, ktorý zlepšuje energetickú účinnosť nehnuteľnosti:
  • energetický certifikát produktu pred investíciou a energetický certifikát po investícii
  • zmluva o dielo
  • faktúra a doklad o zaplatení
 • nákupu dopravného prostriedku šetrného k životnému prostrediu:
  • faktúra na nákup nového/jazdeného elektromobilu alebo hybridného vozidla a doklad o zaplatení
 • získania projektovej dokumentácie a energetického certifikátu:
  • faktúra alebo doklad o zaplatení.