Kontakt Internet banking IB Search ×

Uzatvoriť online

Vyplnenie žiadosti vám nezaberie viac ako pár minút.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Až 100 € mesačne

Vyplácané maximálne až po dobu 6-tich mesiacov

Výhodná cena

Ďalšie informácie

Podmienky pre vznik poistenia:

Poistenie platieb je samostatne stojaci produkt, ktorý nie je viazaný na vlastníctvo žiadneho iného bankového produktu (ani účtu). Ponúkame vám ho v spolupráci s BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

Poistenie je určené osobám mladším ako 60 rokov, ktoré:

  • majú minimálny vek 18 rokov
  • sú zdravé a nie sú v pracovnej neschopnosti a za posledných 12 mesiacov nebola v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe idúcich kalendárnych dní
  • nepoberajú starobný ani invalidný dôchodok
  • detailné podmienky sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach

Poistenie je možné uzatvoriť nasledovne:

  • na ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s. 
  • telefonicky prostredníctvom služby KONTAKT 
  • online v Internet bankingu VUB alebo priamo na tejto stránke

Viac informácií o poistení platieb získate na pobočkách VÚB banky alebo zavolaním na KONTAKT 0850 123 000.