• Žiadny návrh

Poistenie k depozitným produktom

Ako jedna z mála bánk na trhu ponúkame viaceré možnosti poistného krytia aj k depozitným produktom.
Poistenie platieb k účtom

Poistenie platieb k účtom

Poistenie platieb pre podnikateľov je určené pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí chcú poistiť seba, alebo inú kľúčovú osobu vo firme, pre prípad dlhodobej práceneschopnosti a tak zabezpečiť plynulý chod firmy aj v prípade dlhodobého výpadku poistenej osoby.

Pre klientov s ročným obratom do 1 mil. € vrátane je v ponuke VUB Biznis účet.

  • V rámci účtu VUB Biznis Aktiv je zahrnuté poistenie platieb pri pracovnej neschopnosti vybranej poistenej osoby. Klienti môžu si môžu vybrať 1 osobu, ktorú môžu poistiť.
  • V rámci účtu VUB Biznis Premium je poistenie pre maximálne 2 kľúčové osoby

 

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.