• Žiadny návrh

Odmeníme vás za vernosť

Získajte vďaka programu Odmena za vernosť 50 % alebo 100 % zľavu z mesačného poplatku za vedenie VÚB Účtu alebo VÚB Účtu Magnifica

Ako získate zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu?

  • Použite aspoň 1x mesačne Internet Banking alebo Mobil Banking
  • Posielajte si na účet príjem minimálne 700 € (platí pre získanie zľavy z poplatku pre VÚB Účet) / 1 200 € (platí pre získanie zľavy z poplatku pre VÚB Účet Magnifica)
  • A zároveň využívajte naše produkty:
    • Aktívne využívanie 2-och produktov pre získanie 50 % zľavy z poplatku za vedenie účtu
    • Aktívne využívanie 3-och produktov pre získanie 100 % zľavy z poplatku za vedenie účtu


Produkty VÚB, s ktorými je možné aplikovať zľavu:

Spotrebný úver

(úver nesmie byť v sledovanom období v delikvencii a majiteľ účtu je zároveň hlavným žiadateľom na spotrebnom úvere)

Hypotekárny úver

(úver nesmie byť v sledovanom období v delikvencii a majiteľ účtu je zároveň hlavným žiadateľom na hypotekárnom úvere)

Kreditná karta

vydaná na majiteľa účtu s minimálne 3-ma zaúčtovanými platbami za príslušný mesiac. (Šikovná karta, Mastercard Standard, Mastercard World)

Pravidelné Sporenie aspoň 50 €

(súčet hodnôt realizovaných trvalých príkazov z účtov vedených vo VÚB na Sporiaci účet alebo Investičné sporenie SK/LUX za mesiac)

Zostatky na depozitných produktoch minimálne 13  000 €

(zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM, sporiacich účtoch a hodnota investícií do podielových fondov Eurizon SK / Eurizon Lux, a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB)

Životné poistenie LA Vita

(vlastníctvo aktívneho poistného produktu uzatvoreného pracovníkom VÚB banky a. s.)

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.