• Žiadny návrh

CFH

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že od 1.1.2018 došlo k rozdeleniu Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej CFH) a zlúčeniu so Všeobecnou úverovou bankou, a.s. (ďalej VÚB) a VÚB Leasing, a.s. (ďalej VÚB Leasing).

Týmto krokom chceme zjednodušiť štruktúru a zefektívniť procesy predaja spotrebných úverov domácnostiam a priniesť vám ďalšie výhody, ktoré ponúka najlepšia Banka roka 2017 podľa týždenníka TREND.

VÚB banka týmto prevezme všetky platné práva a povinnosti CFH. Obľúbené produkty Quatro pôžičky, Quatro nákup na splátky budú naďalej v platnosti a ich predaj sa týmto nemení. Služby QuatroCar prevezme po zlúčení dcérska spoločnosť VÚB Leasing, a.s..

Čísla účtov, na ktoré ste doteraz uhrádzali vaše platby, sa nemenia. Akúkoľvek písomnú komunikáciu môžete zasielať na adresu: VÚB, a.s., Ul. 29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad alebo VÚB Leasing, a.s., Ul. 29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad.

Na vaše otázky odpovieme aj na infolinke 0850 123 000.

Všetky potrebné produktové informácie nájdete na web stránkach: www.quatro.skwww.quatropozicky.skwww.slovenska-pozicovna.skwww.quatrocar.sk a pre kreditné karty www.vub.sk.

Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12. 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10315/P, IČO: 35923130, DIČ: 2021981797, IČ DPH: 2021981797. Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 341/B, IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČ DPH: SK7020000207. VÚB Leasing, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, Slovenská republika,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31318045, DIČ: 2020369626, IČ DPH: SK2020369626.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.