• Žiadny návrh

Význam rodinného rozpočtu a jeho pravidlá

VZDELÁVACIE CENTRUM

Rozpočet

13/09/2022

Všetci radi míňame, kupujeme si darček alebo ideme na dovolenku, kúpime si trvanlivý majetok: auto, dom. Aby sme tak urobili a neocitli sa v mínuse, je dôležité hospodáriť s príjmami a udržiavať vyrovnané výdavky prostredníctvom rodinného účtovníctva, rodinného rozpočtu.

Sme tiež súčasťou ekonomického systému. Riadiť rodinu je ako riadiť malú firmu. Ak bude dobre fungovať, na konci roka bude náš rozpočet kladný – s časťou ušetreného príjmu – alebo sa prepadne.

 

Ako usporiadať rodinný rozpočet?

Bez jasnej predstavy o príjmoch, výdavkoch a úsporách nedokážeme reálne hospodáriť s rodinným rozpočtom.

Príjem sú peniaze, ktoré prichádzajú do rodiny: náš plat, bežný, ak máme stály pracovný pomer, alebo variabilný, ak sme samostatne zárobkovo činní alebo príležitostní pracovníci. Môžeme však mať aj iné zdroje príjmov: fixné, ako je napríklad vyberanie nájomného, návratnosť kapitálu, alebo príležitostné ako refundácia, dedičstvo, poradenstvo.

Výdavky zahŕňajú všetky naše výdavky. Tie môžu byť aj fixné a bežné, a teda predvídateľné a absolútne povinné, ako sú účty, poistenie, nevyhnutná údržba – ročný servis kotla ústredného kúrenia, údržba auta a pod., alebo príležitostné ako kúpa domáceho spotrebiča, alebo špeciálne jedlo na Silvestra. Alebo mimoriadne, ako je výlet, náhle ochorenie.

Ak neminieme všetko a príjmy sú vyššie ako výdavky, môžeme ušetriť. Pre realistický rozpočet je vždy potrebné pravidelne šetriť percentá (5-10%) z príjmov, pre akékoľvek zvýšenie nákladov, napríklad energií, a/alebo neočakávaných udalostí, ako sú neplánované výdavky na údržbu, ale aj pre budúce projektov.

 

Zlaté pravidlá

Aby sme si zorganizovali rozpočet a spravovali svoje príjmy a výdavky koherentným spôsobom, musíme dodržiavať dve jednoduché pravidlá:

Poučte sa z minulosti: to znamená, že si zvyknite počítať príjmy a výdavky za posledných dvanásť mesiacov (ale aj mesačné alebo polročné), aby ste si zorganizovali harmonogram predvídateľných a pravidelných výdavkov (účty, platby nájomného, poistenie) a iné, ktoré sú predvídateľné, ale menej pravidelné (liečebné náklady).

Plánovanie do budúcnosti: to znamená robiť rozhodnutia z hľadiska výdavkov, ktoré zohľadňujú budúce príjmy a výdavky, aby sme si zabezpečili úspory na zvládnutie kritických období, odmenili sa dovolenkou, investovali, aby sme uspokojili potrebu alebo realizovali projekt, napr. presne pre ekonomický rast.

 

Pomoc od odborníkov

Tieto „zodpovedné návyky“ sú dnes podporované možnosťou spoľahnúť sa na svoju banku, ktorá okrem bežných služieb domáceho bankovníctva ponúka aj podrobnú online informačnú podporu o tom, ako čo najlepšie spravovať naše rozpočty, a sprístupňuje bezplatné digitálne aplikácie.

Aplikácie berú do úvahy príjmy, ich možné negatívne alebo pozitívne variácie, kolísanie fixných výdavkov, počet ľudí v rodinnom jadre a následnú zmenu spotreby s okamžitým a automatickým zobrazením.

Ďalej banka ponúka možnosť služieb inkasa na fixné výdavky, ako sú účty, predplatné, splátky spotrebného úveru, hypotéky.

 

Zapojenie a presadzovanie zodpovednosti. Je dôležité zapojiť do prevádzky celú rodinu a najmä naučiť naše deti, najmenších či predpubertálnych deti samostatnosti a zodpovednosti tým, že im budeme dávať malé sumy na starostlivosť. Podľa možnosti vo veku okolo 11 rokov aj bežné vreckové výmenou za drobné služby. Keď budú staršie, vreckové sa môže zvýšiť a vyplácať sa mesačne. Je to vynikajúci spôsob, ako ich navyknúť na to, aby si sami spravovali svoje potreby a zabezpečiť, aby sa naučili správnemu postoju k peniazom.

Pre ďalšie informácie

Správne hospodárenie s rozpočtom sa týka celej spoločnosti. Uvažovali sme o rodinách. Svoju úlohu však zohrávajú aj podniky a štát. Podniky sú povinné predložiť svoj podnikový rozpočet, zatiaľ čo štátny rozpočet každoročne navrhuje a predkladá minister financií.

Pre ďalšie informácie

Predpokladaný rozpočet sa stáva konečným rozpočtom na konci roka.

Predpokladaný rozpočet zahŕňa príjmy a výdavky, ktoré sa predpokladajú na vopred stanovené časové obdobie.

Konečný rozpočet sa vzťahuje na uzavreté obdobie a uvádza skutočné príjmy a výdavky skutočne vynaložené v posudzovanom období.

Platí to pre rodinný rozpočet, ako aj pre rozpočet pre podniky a pre štát.

Pozrte si celý report

*Projekt finančného vzdelávania Intesa Sanpaolo

Zdielať

Súvisiace články

Prečo je dôležité šetriť
Zistite viac o Fintech
Účastníci ekonomického systému
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.