• Žiadny návrh

Pochopenie úveru: funkcia pôžičiek

VZDELÁVACIE CENTRUM

Pôžičky

30/07/2018

 

Keď nie je dostatok peňazí na uspokojenie potreby, ktorú nechceme tlačiť v čase – kúpu novej kuchyne, auta, väčšieho domu – môžeme získať úver, teda sumu splácané v priebehu času, v niekoľkých splátkach v pevných intervaloch.

Získanie úveru uspokojí dočasnú potrebu likvidity, podporí spotrebu rodiny a možnosť realizovať dôležité projekty, ako je kúpa alebo reštrukturalizácia domu.

 

Koho sa môžete opýtať?

Banky, iní finanční sprostredkovatelia, ako sú autorizované finančné spoločnosti, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov pridružených k banke alebo finančnej spoločnosti, ako je napríklad maloobchodník, ktorý nám predáva auto alebo kuchyňu.

Existuje veľa príležitostí na pôžičky, či už dopracované na konkrétnu kúpu, ako v prípade nákupu na splátky v obchode, alebo ako sumy získané priamo od banky alebo finančnej spoločnosti na dokončenie osobných projektov, ako je hypotéka na dom. . Dnes všetky ponuky a rôzne riešenia, napríklad pre mladých ľudí, možno nájsť na internete a zmluvy o pôžičke možno dohodnúť aj online po dôkladnom preštudovaní zmluvných podmienok.

 

Zmluva

Prečítať si zmluvu o úvere, ktorý si berieme, je dôležité. V zmluve nájdeme výslovné údaje o celkovej výške úveru, dobe trvania, prípadných daniach, prípadne iných vedľajších výdavkoch, úrokoch z omeškania za prípadné omeškanie s platbami, prípadnom poistení dlhu pre prípad platobnej neschopnosti, úrokových sadzbách .

Musíme mať na pamäti tieto úrokové sadzby, ktoré zodpovedajú nominálnej úrokovej sadzbe a RPMN (Annualised Percentage Rate). Prvý je o niečo nižší ako druhý. Ten, ktorý naznačuje, čo vlastne budeme platiť, je RPMN. RPMN zahŕňa úrok plus kapitál a ostatné výdavky spojené s úverom.

 

Pre ďalšie informácie

Dnes je ľahké vypočítať plán splácania úveru, to znamená mesačné splátky, ktoré sa majú platiť pri určitej výške zálohovaného kapitálu a deklarovanej úrokovej sadzbe. Výpočet je zložitý, ale môžu ho simulovať digitálne kalkulačky, ktoré banky sprístupnili online. V každom prípade je užitočné vedieť a pochopiť, že úroky sa počítajú každý mesiac z kapitálu, ktorý sa má splatiť. Preto sa mesiac čo mesiac platia splátky, znižuje sa kapitál na splatenie a tým aj úroky.

 

Zodpovedné požičiavanie

Je potrebné si uvedomiť, že získaním úveru vzniká dlh. K zálohovej sume, ktorá sa má zvyčajne splácať v splátkach, je potrebné pripočítať výdavky vynaložené subjektom zálohujúcim sumu – peňažné náklady, náklady na správu, ziskovú maržu, teda zisk, ktorý banke alebo finančnej spoločnosti umožňuje rásť, pestovať.

Ide o položky, ktoré majú vplyv na cenu úveru a ktoré sú sumarizované uplatnenou úrokovou sadzbou.

Predtým, ako sa rozhodneme požiadať o úver alebo si vziať hypotéku, musíme dôkladne posúdiť našu schopnosť splácať, pričom treba mať na pamäti, že okrem splátok musíme pokryť aj každodenné výdavky, najmä bežné, fixné aj variabilné. Spočítame, či je náš príjem dostatočný, či nám v prípade potreby vie pomôcť niekto iný, či máme ďalšie nesplatené úvery, aj keď každý je dosť malý.

Banka sa tiež musí chrániť, aby okrem úroku neprišla aj o zálohovaný kapitál. Aj keď sa pred poskytnutím úveru nepožadujú žiadne záruky, banka alebo finančná spoločnosť nahliadne do úverových informačných systémov, ktoré zaznamenávajú už poskytnuté úvery, ako aj včasnosť alebo neplatenie splátok.

Opýtajte sa odborníka. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia je užitočné informovať sa na pobočke alebo online a zistiť najlepšie ponuky a podmienky. Úlohou bankového úradníka bude poradiť o najvýhodnejších podmienkach, o najlepšom riešení, či pri hypotékach použiť fixné alebo variabilné úrokové sadzby.

Pozrite si celý report

*Projekt finančného vzdelávania Intesa Sanpaolo

 

Zdielať

Súvisiace články

Prečo je dôležité šetriť
Význam rodinného rozpočtu a jeho pravidlá
Účastníci ekonomického systému
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.