• Žiadny návrh
RASTÚCE PODNIKANIE

Slovensko dáva výrobe potravín konkurenčnú výhodu

Ako sa mení vkus spotrebiteľov, domáci agrobiznis na Slovensku má možnosť bojovať o svoje právoplatné miesto

Rhiannon Edwards

13/05/2022

Slovenský vidiek má bohatú biodiverzitu, je hornatý a podhorské oblasti a nížiny poskytujúce rozmanitosť
pestovateľské podmienky. Takmer 48 % územia krajiny tvorí poľnohospodárska pôda, spravuje približne 17 000 farmárov. Poľnohospodárske podniky – z obilia pestovateľov k syrárom – predstavujú asi 3 % Slovákov
hospodárstva. Je to polarizované odvetvie: 20 % najlepších riadi 80 % poľnohospodárstva pôda. To znamená, že v priemere existuje množstvo veľmi malých fariem asi 80 hektárov, a niektoré mimoriadne veľké prevádzky, niektoré až 8 000 hektárov v sioe (ekvivalent 11 200 futbalových ihriská). VÚB podporuje asi 1 500 klientov v agrobiznise, s takmer 500 mil. EUR zaknihovaných úverov a trhový podiel nad 25 %.

Počas prerušenia dodávateľského reťazca sme videli dôležitosť agrobiznisu“ – Martin Hubinský, produktový špecialista v segmente agrobiznisu vo VÚB banke

Podpora EÚ

Vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004 znamenal začiatky oživenie vtedy zlyhávajúceho poľnohospodárskeho sektora, ktorý neustále prostredníctvom rôznych iniciatív medzi EÚ a Slovenská vláda. Najnovším je Rozvoj vidieka Program (PRV), ktorý prebieha od roku 2014 a končí v roku 2022.
Prostredníctvom PRV sa 3 miliardy EUR (2 300 miliónov EUR z rozpočtu EÚ a 700 miliónov EUR
národné financovanie) sa použilo na zvýšenie konkurencieschopnosť. Spustila aj dotáciu šetrných ku klíme
poľnohospodárstva a stanovila cieľ okolo 20 % poľnohospodárskej pôdy podarilo chrániť biodiverzitu, pôdu a vodné zdroje. „Bez tejto podpory poľnohospodárstva a rozvoja mnohých častí Slovensko by čelilo významným environmentálnym, sociálnym a ekonomickým problémy,“ hovorí Martin Hubinský, špecialista na agrobiznis vo VÚB.

“Slovenské poľnohospodárstvo by sa malo špecializovať na unikátnu výrobu a čo zapadá do klimatickej zóny, v ktorej sa nachádzame“ Martin Hubinský

Covid-19 a financovanie

V roku 2021 sa ukázal potenciál slovenského agrobiznisu. Ako zásoba reťaze do az krajiny boli spomalené, prerušené alebo dokonca zastavila pandémia Covid-19, domáci priemysel bol pripravený
dodávať dostatok kvalitných produktov. „Počas narušenia dodávateľského reťazca sme videli dôležitosť
agrobiznis vrchol,“ hovorí Hubinský. „Bolo to porovnateľné s vysoko v tom čase cenený automobilový sektor alebo ťažký priemysel.“ Rok priniesol aj výrazný nárast poľnohospodárskych komodít
ceny ako tvrdá pšenica. „To prinieslo rast výnosov a vývoj trhu vo financovaní, ktorý sa už stabilizoval,“
hovorí Hubinský. VÚB ponúka produkty na mieru vrátane flexibilného financovania
nákup poľnohospodárskej pôdy, preklenutie úverov na podporu rozdielov v príjmoch počas obdobia zberu a financovania skladových dlhopisov, čo umožňuje poľnohospodárske spoločnosti dočasne uskladniť produkciu. Napriek stagnácii na trhu po nečakanom oživení z Prerušenie COVID-19, segment agrobiznisu VÚB to dokázal rásť, pestovať. „Ukončili sme rok a zvýšili sme zákaznícke úvery o 10 %, a financovanie dotácií vzrástlo o viac ako 20 %,“ hovorí Hubinský. Dôvod? VÚB poskytla svojim agropodnikateľským klientom ďalšie zdrojov finančných prostriedkov na začiatku krízy, v očakávaní, že oni potrebovali väčšiu likviditu a stabilnejšie peňažné toky. Toto zahŕňalo zvýšenie času určeného na splatenie úverov použitých na nákup pôdy z 10 rokov na 20. To udržalo predvolené hodnoty na minime a pritiahlo nový biznis.
„Pre VÚB to bol proaktívny krok pri riešení výziev, ktoré máme vedel, že toto odvetvie bude čeliť,“ hovorí Hubinský. „Po tomto sme boli oveľa efektívnejšie v akvizícii ako naši konkurenti.“

VÚB podporuje asi 1 500 klientov v agrobiznise, s takmer 500 miliónov eur zaknihovaných úverov a trhovým podielom nad 25 %“

Zelené a chudé

Nové chute spotrebiteľov na zdravšie potraviny sú príležitosťou pre sektora, ktorému pomôže modernizácia a zameranie sa na udržateľnosť dosiahnuť. GPS už pomáha farmárom byť presnejší v úrode
manažmentu – Hubinský však vidí potenciál investovania do energetická efektívnosť, zavlažovanie pôdy, automatizácia a modernizácia zvierat chovateľské technológie. Uvádza prípad tradičnej mäsiarskej farmy, ktorá zamestnávala 40 ľudí pred prechodom na robotický systém, čo teraz znamená len na údržbu stránky sú potrební dvaja ľudia. Bol to rozumný krok na zlepšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti,
ale aj na riešenie nevyhnutného odlivu budúcej pracovnej sily Mestá. „Priemerný vek poľnohospodára na Slovensku je 50 rokov rokov a mladí ľudia nechcú pracovať v tomto sektore,“ hovorí Hubinský.
Keď sa PRV chýli ku koncu, stratégia EÚ z farmy na stôl, od 2023-2027, nastúpi na jeho miesto a podporí digitalizáciu poľnohospodárstva. Cieľom iniciatívy je previesť 25 % európskej poľnohospodárskej pôdy do
ekologickej výroby, znížiť používanie pesticídov poľnohospodármi v EÚ až o toľko 50 % a znížiť používanie hnojív o 20 % v členských štátoch. Technológia je prostriedky na tento účel. VÚB pracuje v tandeme so Slovákom Ministerstvo pôdohospodárstva a Európska komisia zriadiť ako môže financovanie rozšíriť priority Farm to Fork. VÚB podporuje investície do fariem, ktoré využívajú technológie na rast palivovej účinnosti, ako aj podniky vyvíjajúce bioplynové stanice poháňané poľnohospodárskym odpadom na výrobu obnoviteľnej elektriny. Biopalivá sú strategickou prioritou vlády SR: poslednou správa od IEA (v roku 2018) oznámila výstavbu viac ako 100 bioplynových elektrární, z ktorých tretina podporovala sieť diaľkového vykurovania krajiny. Financie pomôžu slovenskému agrobiznisu prejsť do tohto rastu oblasti, ktoré sú lepšie pre konečný výsledok aj pre planétu. “Slovenské poľnohospodárstvo by sa malo špecializovať na unikátnu výrobu a čo ft na klímu, v ktorej sa nachádzame,“ hovorí Hubinský. „Vo VÚB sme hľadať zmysluplné projekty a inovácie.

Zdielať

Súvisiace články

Nové trendy prinášajú nové príležitosti v oblasti potravín a nápojov
Posilnenie hodnotového reťazca
Priemysel a mechanika: ako nám roboty pomôžu vidieť a budovať budúcnosť
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.