• Žiadny návrh
Úvery

Oplatí sa jednorazové investovanie? Ako začať správne investovať?

Chceli by ste vedieť viac o jednorazovom investovaní? Opýtali sme sa za vás Petra Margetinyho, špecialistu stratégie a predaja v investičnej spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia. Zisťovali sme, ako jednorazové investovanie funguje, aké sú jeho výhody i nevýhody, aké sú poplatky a výnosy, či kam presne môžete jednorazovo investovať.

09/11/2022

Kam sa dá jednorazovo investovať?

Jednorazové investovanie môžete využiť pri všetkých podielových fondoch: Eurizon SK a Eurizon LUX.

Aké sú rozdiely medzi jednorazovým a pravidelným investovaním? Aké sú výhody oboch možností?

Výhodou jednorazového investovania je možnosť odložiť v jednom momente väčšiu sumu finančných prostriedkov s predpokladom možného výnosu. Pokiaľ investor vystihne správny čas (investuje peniaze v čase výraznejších poklesov na trhu), tak je jeho budúci výnosový potenciál o to zaujímavejší.

„Ideálne“ načasovanie vstupu na investičný trh, čo znamená kupovať obchodné artikle, keď sú ceny na dne a predávať, keď sú ceny na vrchole, je skôr otázkou náhody ako znalostí. Investovanie s dobrým budúcim výnosom je väčšinou podmienené praxou a znalosťou trhu.

Pri pravidelnom investovaní investor vkladá na trh spravidla menší finančný objem v mesačných alebo iných pravidelných intervaloch. Jeho výhodou oproti jednorazovému investovaniu je práve priemerovanie ceny. Čo znamená, že v prípade poklesu na trhoch nakupuje investor za rovnaký investovaný objem viac podielových listov a v prípade rastu zase menej podielových listov.

Výsledná cena sa takto spriemeruje a pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu existuje veľká pravdepodobnosť, že investor dosiahne pozitívne výsledky. Pravidelné investovanie je vhodné pre začiatočníkov , ktorí sa môžu oboznámiť s fungovaním finančných trhov bez strát.

Pravidelné aj jednorazové investovanie je formou odloženia voľných financií, pri ktorej je veľká šanca, že sa dosiahne vyšší výnos, ako je miera inflácie, ktorá peniaze znehodnocuje. Každá forma investovania je zaujímavejšia ako len bežné držanie voľných peňazí na účte alebo pod vankúšom.

Oplatí sa viac jednorazové alebo pravidelné investovanie? A dá sa vôbec jednoznačne určiť výhodnejšia možnosť?

Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý postup je lepší. Záleží napríklad na tom, v akej fáze cyklu sa v danom čase nachádza finančný trh, či akou výškou finančných prostriedkov investor disponuje. Najlepšia možnosť je kombinácia pravidelného investovania spolu s jednorazovými investíciami.

Klient v tomto prípade kombinuje „pasívny“ prístup v podobe pravidelných investícií s „aktívnejším“ prístupom s jednorazovými investíciami (s ohľadom na aktuálne dianie na kapitálových trhoch).

Aká by mala byť ideálna výška vkladu pri jednorazovom investovaní?

Výška jednorazovej investície závisí od viacerých okolností. Do úvahy treba brať rizikový profil investora, jeho očakávané zhodnotenie, celkovú veľkosť jeho majetku a podobne.

Aké sú poplatky pri jednorazovom investovaní?

Poplatky pri jednorazovom investovaní sú podobné ako pravidelnom. Áno, určité rozdiely sú pri vstupných nákladoch. Pri pravidelnom sporení klient neplatí žiaden vstupný poplatok.

Kedy očakávať výnosy pri jednorazovom investovaní?

Mierne odlišná je aj štruktúra výstupných poplatkov. Investovanie je beh na dlhú trať, preto klient nemôže očakávať veľké zisky za krátky čas. Pokiaľ investor dodrží dlhodobý investičný horizont, pravdepodobnosť úspechu je výrazne vyššia v porovnaní s investovaním „naslepo“. Takáto nepremyslená snaha zväčša končí rôznymi neuváženými a nevýhodnými krátkodobými nákupmi, resp. predajmi. Ak chce byť investor úspešný, musí byť prítomný na trhu a sledovať ho, aby nezmeškal príležitosti, ktoré investovanie ponúka.

Dá sa z jednorazového investovania spraviť pravidelné?

Áno, z jednorazového investovania sa môže stať rutina a pravidelné sporenie s výnosom. Ideálna je však kombinácia týchto dvoch prístupov.

Aké sú možnosti jednorazového investovania vo VÚB banke?

Ciest pre jednorazové investovanie je niekoľko a každému vyhovuje iná. Naši špecialisti na investovanie vo VÚB banke ich vyberajú klientom podľa osobného profilu. Za najnákladnejšiu a najjednoduchšiu formu jednorazovej investície sa považuje investícia do našich slovenských Eurizon fondov, ktoré sú pod správou Eurizon Asset Management Slovakia. Investovať sa dá už od 150 eur a klient má na výber z 12 fondov. Každý investor si tak môže nájsť to správne pre seba.

A ak časom zmení svoje preferencie, môže svoje investičné portfólio upraviť. Investor dokáže tieto prostriedky jednoducho presunúť z jedného fondu do druhého a súčasne tak aj ušetriť časť, alebo celé vstupné náklady, ktoré sú s investovaním spojené.

Horná hranica investície nie je nijako obmedzená a peniaze sú v prípade výberu do 2 až3 pracovných dní na účte klienta.

Ďalšou možnosťou je investovanie do našich zahraničných fondov, ktoré sú pod správou Eurizon Capital S.A. Minimálna investícia je možná od 500 eur a oproti slovenským fondom tu platí iná daňová politika. Každý klient má na výber rovnako z 12 fondov, od konzervatívnych až po dynamické, od zmiešaných cez dlhopisové až po vyslovene akciové. Pre našich náročnejších klientov máme navyše ďalších 7 atraktívnych fondov, z ktorých väčšinu môžu využiť aj v rámci Kombiproduktu.

Poslednou a skutočne zaujímavou možnosťou jednorazovej investície u nás vo VÚB banke je Kombiprodukt. Ten spája výhody termínovaného vkladu s exkluzívnou sadzbou 3 % p.a. a podielových fondov - a to v pomere 1/3 termínovaný vklad a 2/3 podielové fondy. Tento pomer je pevne daný a investovať možno už od 1 500 eur, pričom 500 eur tvorí termínovaný vklad a 1 000 eur tvoria podielové fondy.

Okrem atraktívnej sadzby na termínovanom vklade získa klient zľavu na vstupné poplatky do podielových fondov a zároveň si investičnú časť môže vyskladať z ľubovoľných fondov podľa jeho preferencií. Kombiprodukt je dobre vyskladaná investícia.

Odkladajte peniaze a nie rozhodnutie. Začnite investovať správne - sporte si na budúcnosť efektívne. My vám v tom radi pomôžeme.

CHCEM ZAČAŤ INVESTOVAŤ

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu VÚB, a.s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI). Prístup integrácie ESG (environmentálnych, sociálnych, riadiacich) kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Dokument s kľúčovými informáciami, Štatút) dostupných na všetkých predajných miestach VÚB, a.s, a na www.vub.skwww.eurizonslovakia.com, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk.

 

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.