• Žiadny návrh
HYPOTÉKA

Hypotéka na pozemok: kedy ju môžete získať?

Hypotéka na pozemok je často skloňovaný pojem. Má svoje špecifiká a je potrebné myslieť na niekoľko aspektov. Aké sú podmienky získania hypotéky na pozemok? Čo zvážiť pri výbere pozemku? Prevedieme vás procesom kúpy a financovania pozemku ľahko a jednoducho.

16/04/2024

Podmienky získania hypotéky na pozemok 

Hypotéka alebo úver na pozemok sa v procese schvaľovania žiadosti od ostatných úverových produktov veľmi nelíši. Schválenie hypotéky na pozemok sa začína pri bonite žiadateľa. Banka musí preskúmať žiadateľov vek, príjmy a výdavky, pracovné pomery, úverovú históriu či počet členov v domácnosti. Po preskúmaní bonity sa môže prejsť na doloženie dokladov a podkladov potrebných na schválenie žiadosti o hypotekárny úver na pozemok. 

Úrokové sadzby a poplatky úveru na pozemok sú totožné alebo podobné ako pri úveroch na byt či dom.  

Rozdiel je však v schválenej výške úveru. Financovanie kúpy pozemku je vo výške 60 % hodnoty pozemku. 

Na získanie úveru na pozemok môžete okrem založenia stavebného pozemku využiť aj možnosť založenia úveru inou nehnuteľnosťou – to vám pomôže s výškou financovania. Všetko závisí od ponuky konkrétnej banky. 

Myslite na to, že pri posudzovaní žiadosti banka berie do úvahy aj špecifiká pozemku. Aké pravidlá musí pozemok spĺňať, keď ho chcete financovať cez hypotéku? 

Kritériá pozemku financovaného hypotékou 

Banku pri žiadosti o hypotéku na pozemok zaujímajú aj špecifiká konkrétneho pozemku. 

Na to, aby bola žiadosť schválená, musia byť splnené tieto podmienky: 

 • územnoplánovacia informácia o možnosti stavania (nie staršia ako 1 rok ) alebo povolenie na výstavbu rodinného domu vzťahujúce sa na pozemok; 

 • prístup k pozemku: po spevnenej verejnej komunikácii alebo právo na prechod cez prístupovú cestu v prospech majiteľa; 

 • pozemok má mať technické parametre podľa aktuálneho stavebného zákona (napr.: musia byť možnosti na splnenie pravidiel umiestnenia budúcej stavby voči susedným stavbám);, 

 • možnosti napojenia na inžinierske siete (buď v blízkosti pozemku alebo priamo na pozemku);, 

 • pozemok nesmie byť zaťažený ťarchami ani vecnými bremenami, ktoré by bránili bežnému užívaniu pozemku, resp. ktoré by banka nemohla akceptovať. 

Kúpa stavebného pozemku na rôzne spôsoby – účely financovania 

Spôsobov, ako zdokladovať hypotéku alebo ako využiť financovanie pozemku, je hneď niekoľko. Všetko závisí od toho, čo plánujete do budúcnosti a aká ponuka je aktuálne na trhu s hypotékami. Vyberte si pre seba to najvýhodnejšie. 

Na aké účely môžete využiť pozemok v súvislosti s bankovými produktmi? 

 • financovanie hypotéky stavebného pozemku (na účel budúceho stavania domu);, 

 • preplatenie nákladov použitých na kúpu pozemku (refundácia uhradenej ceny pozemku)., 

Doklady k vybaveniu hypotéky na pozemok 

O pozemku je rozhodnuté a vy sa chystáte požiadať o hypotéku na pozemok?  

Na návštevu pobočky banky si prichystajte: 

 • kúpnu zmluvu na pozemok; 

 • doklady na identifikáciu všetkých osôb vstupujúcich do úverového vzťahu (občiansky preukaz); 

 • doklady súvisiace s pracovným pomerom (pracovná zmluva, mesačný príjem), ak si to banka nevie zistiť sama; 

 • znalecký posudok na stavebný pozemok; 

 • a iné doklady, ktoré si vaša banka vyžiada. 

Pripomeňme si: čo nezabudnúť zvážiť pri hypotéke na pozemok? 

Pri výbere pozemku, ktorý budete mesačne splácať, si musíte zodpovedať niekoľko otázok. Postupujte rozvážne a nezabudnite sa pozrieť pri úvere na pozemok na tieto aspekty: 

 • Ide o stavebný pozemok alebo ornú pôdu? Pretože banka vám schváli len hypotéku na stavebný pozemok (prípadne rekreačný dom).   

 • Samostatný stavebný pozemok môže byť na liste vlastníctva zapísaný aj ako poľnohospodárska pôda. Z územnoplánovacej informácie alebo stavebného povolenia musí byť zrejmé, že ide o pozemok určený na výstavbu nehnuteľnosti na rodinné bývanie.  

 • Ako je to s parcelami? Sú zahrnuté do územného plánu obce/mesta? 

 • Je pozemok dostupný cez prístupovú cestu? (Potrebný je prístup cez verejnú komunikáciu, podiel na spoločnej prístupovej ceste alebo zriadené vecné bremeno prechodu/prejazdu v prospech parcely pozemku.) 

 • V akej lokalite sa pozemok nachádza? Východ, stred, západ Slovenska alebo mesto či dedina? 

 • Má pozemok vydané stavebné povolenie alebo nie? 

 • Má pozemok v liste vlastníctva zapísané nejaké ťarchy alebo vecné bremená? Tie môžu byť prekážkou v schválení hypotekárneho úveru na pozemok. 

Čo ale banka neakceptuje? 

 • samostatná poľnohospodárska pôda (orná pôda, lesy, lúky a pod.) – v prípade že nie sú/nebudú určené na výstavbu (ako stavebné pozemky); 

 • pozemky evidované v registri „E“ katastrálneho operátu, nakoľko nie sú zamerané a presne ohraničené a v prípade realizácie záložného práva nie je možné určiť, ktorá plocha pozemku bude realizovaná (klient si môže sám bez problémov zabezpečiť zápis pozemkov do registra „C“ na podklade geometrického plánu). 

 

TIP od nás: Pozrite si Výhodnú hypotéku od VÚB banky, ktorú vám ušijeme na mieru. Máme pre vás výhodnú úrokovú sadzbu a čo najvyššie financovanie v pomere k hodnote nehnuteľnosti. 

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.