• Žiadny návrh
SPORENIE

Druhý pilier: Ako funguje, ako ho založiť a aké má výhody?

Poznáte výhody a nevýhody 2. piliera? Pozrite si príklady, čo môžete od tohto sporenia očakávať.

21/11/2022

Čo je a ako funguje starobné dôchodkové sporenie – 2. pilier?

Starobné dôchodkové sporenie alebo 2. pilier dôchodkového systému sa na Slovensku zaviedol v roku 2004. Tento kapitalizačný dôchodkový systém je príspevkovo definovaný a znamená, že budúca výška dôchodku bude viazaná na výšku príspevkov a ich zhodnotenie.

Premýšľate, že by ste do 2. piliera vstúpili? Pre osoby od 15 do 35 rokov je vstup dobrovoľný a po ňom  sa toto starobné dôchodkové sporenie stáva povinným. V starobe bude spolu s 1. pilierom tvoriť základ dôchodku.

Sporiteľ vstupuje do 2. piliera na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzavrie s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Aktuálne sa môže občan na Slovensku dohodnúť s niektorou z 5 spoločností a zveriť im svoje úspory na zhodnotenie. Výber povinných príspevkov do sporenia potom realizuje Sociálna poisťovňa, ktorá ich ďalej postúpi sporiteľovej DSS. Tá ich pripíše na osobný dôchodkový účet. Ten sa zakladá  pri vstupe do 2. piliera na účely evidencie majetku sporiteľa.

Dôchodkové fondy v 2. pilieri

Spravovanie majetku sporiteľa majú dôchodkové správcovské spoločnosti vopred určené. Podľa prijatých pravidiel investovania povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný fond a jeden akciový negarantovaný fond. A ďalej môžu DSS vytvárať aj špecifické fondy s odlišnými investičnými stratégiami.

Ako založiť druhý pilier?

Ak sa chystáte založiť si 2. pilier, tak si nastavte svoju investičnú stratégiu čo najefektívnejšie. Je potrebné porovnať si dôchodkové fondy, ktoré nájdete v štatúte DSS. Štatút dôchodkového fondu poskytuje cenné informácie o zameraní a cieli investičnej stratégie.

Tip od nás: Ak si nie ste istý a pri výbere investičnej stratégie sa necítite komfortne, nechajte si v dôchodkových fondoch poradiť od odborníkov. Obráťte sa na nás s otázkami, ako si nastaviť sporenie na dôchodok čo najefektívnejšie.

Prvou voľbou sporiteľa je výber medzi garantovanými a negarantovanými fondmi. Ako už možno tušíte, garantované fondy patria medzi bezpečné formy investovania a negarantované fondy predstavujú, naopak, rizikovejšie investovanie. Garantované fondy nemajú veľké výnosy, niekedy nevyrovnajú ani výšku inflácie. Negarantované fondy sa zase vyznačujú vyšším výnosom, ale väčším rizikom. K negarantovaným  patria indexové, zmiešané a akciové fondy.

Aj garantované aj negarantované fondy majú svoje stabilné miesto na finančnom trhu a voľba investičného portfólia závisí od potrieb sporiteľa a jeho samotného (veku, povolania, životnej situácie). Budúce investovanie si preto treba zodpovedne zvážiť.

Ako zistíte, či máte 2. pilier?

Informáciu o tom, či ste si v minulosti založili 2. pilier, si môžete rýchlo overiť na bezplatnom tel. čísle Sociálnej poisťovne: 0800 123 123 (pre volanie zo zahraničia použite: +421 906 171 931, +421 2 3247 1931). Čo budete potrebovať na overenie totožnosti? Postačí vám meno, priezvisko, rodné číslo a informácia o vašom zamestnaní. Okrem toho, že vám potvrdia alebo nepotvrdia investovanie cez 2. pilier, tak vám tiež povedia, s ktorou DSS ste uzavreli zmluvu.

Prečo si založiť a aké sú výhody 2. piliera

Aké sú výhody, pre ktoré sa oplatí založiť si starobné dôchodkové sporenie (2. pilier)?

 • Dlhodobý časový horizont znamená, že aj v čase výkyvov na finančnom trhu bude zabezpečený výnos z investovania. Pripisovanie príspevkov na osobný účet sporiteľa prebieha zo mzdy každý mesiac automaticky.
 • Daňová efektívnosť v prípade 2. piliera znamená, že do dôchodku sa investuje z hrubej mzdy. Zdaneniu nepodliehajú ani výnosy.
 • Osobné vlastníctvo funguje na princípe dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte. Množstvo jednotiek je osobným majetkom sporiteľa.
 • Dedenie úspor je ďalšou z výhod 2. piliera. Oproti 1. pilieru, kde sa majetok nededí, v 2. pilieri sú investované peniaze a výnosy predmetom dedenia (alebo pripadnú určenej osobe v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení).
 • Princíp zloženého úročenia funguje tak, že po viac ako jednom roku šetrenia a investovania sa začínajú úročiť aj samotné úroky z vkladov, čo je typické pre dlhodobé formy šetrenia financií.
 • Nízke poplatky sú sympatickým atribútom. 2. pilier má za správu usporených peňazí najnižšie poplatky na Slovensku, a to v porovnaní s ostatnými podobnými produktmi šetrenia a investovania na finančnom trhu.


Aké sú nevýhody 2. piliera?

2. pilier sa legislatívne upravuje pomerne často. Jeho novelizácia je nevýhodou, pretože sa spája s neistotou podmienok v budúcnosti. V minulosti sa napríklad menila výška príspevkov do DSS alebo aj automatický prechod do dlhopisových fondov. Ak sporiteľ nereagoval na výzvu prostredníctvom listu, mohol byť dlhšiu dobu v horších podmienkach, než aké si v 2. pilieri sám nastavil.

Mať 2. pilier je rozumné, ale podľa najnovších prognóz sa ukazuje, že to nebude stačiť. Ak chcete mať slušný dôchodok, musíte myslieť aj na ďalšie alternatívy a sporiť vo vlastnej réžii. Sporenie na dôchodok si môžete okrem 2. piliera posilniť aj investovaním do ETF (indexových) fondov. Výhodou ETF fondov je to, že po 12 mesiacoch je výnos z nich oslobodený od dane.

Chceli by ste okrem 2. piliera ešte niekam investovať? S radosťou vám poradíme, aké máte na finančnom trhu možnosti. Opýtajte sa nás!

Podmienky na otvorenie starobného dôchodkového sporenia

2. pilier si môže založiť každý, kto nedosiahol vek 35 rokov a kto v minulosti pracoval – platil odvody do Sociálnej poisťovne. Poďme konkrétne príklady. Žiadateľom môže byť:

 • zamestnanec aj SZČO
 • študent na brigáde, ktorý pracuje na dohodu
 • samoplatca, ktorý si odvody do Sociálnej poisťovne platí sám.


Ako si môžete zmeniť 2. pilier?

Pri nespokojnosti s nastavením investičnej stratégie je možné zmeniť:

 • dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS)
 • dôchodkový fond
 • pomer sporenia.
   

Zmeniť svoju DSS, ktorej ste zverili sporenie na dôchodok, môžete kedykoľvek. Aký je postup pri zmene ? Stačí zájsť na pobočku Sociálnej poisťovne a vyžiadať si „akceptačný list“. Ten vám predložia okamžite – na počkanie a vám ostáva už len navštíviť DSS, ku ktorej sa chystáte prestúpiť. Samozrejme, že o nič neprídete a všetky vaše našetrené peniaze sa vám pripíšu na nový osobný účet v novej DSS.

Dôchodkový fond si môžete zmeniť rovnako kedykoľvek, aj niekoľkokrát do roka a bez akéhokoľvek poplatku (na rozdiel od zmeny DSS). Napríklad: možno ste zistili, že sa vám viac oplatí negarantovaný indexový fond ako dlhopisový, tak pre túto zmenu len kontaktujte vašu DSS. Aj pomer sporenia v jednotlivých fondoch sa dá jednoducho upraviť. Ak patríte k tým, čo šetria na dôchodok v dvoch fondoch, pomer príspevkov  viete upravovať podľa potreby.

Príklad sporenia prostredníctvom 2. piliera

Príkladom sporenia do dôchodku môže byť sporiteľ, ktorý začal sporiť vo veku 25 rokov zo mzdy, ktorá bola po všetky roky priemerná. Sporiteľ odchádza do dôchodku vo veku 65 rokov a jeho finančná bilancia na dôchodkovom účte môže vyzerať približne nasledovne:

 • Dlhopisový fond s výnosom p.a. 2,01 % – 66 770 €
 • Akciový fond s výnosom p.a. 5,26 % – 115 960 €
 • Indexový fond s výnosom p.a. 7,66 % – 185 600 €
   

Prečo je výsledok sporenia v rôznych dôchodkových fondoch tak odlišný? Zložené úročenie a vyšší priemerný výnos, ktorý súvisí s vyšším rizikom, robí indexový fond výhodnejším oproti ostatným. A ako by mohol vyzerať rozdiel vo výnosoch premietnutý do dôchodku sporiteľa?

 • Dôchodok iba z 1. piliera: 340 €
 • Sporenie na dôchodok v 2. pilieri – dlhopisový fond: 350 €
 • Sporenie na dôchodok v 2. pilieri – indexový fond: 570 €.
   

Potrebujete poradiť? Sme k vám blízko – online, na telefóne alebo osobne na pobočke našej banky.

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.