Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Pripravte sa na dôchodok už teraz
a založte si dôchodkové sporenie

 

ikona karty

I. Dôchodkové poistenie (Sociálna poisťovňa)

ikona checkbox

II. Starobné dôchodkové sporenie (VÚB Generali)

Aký finančný produkt si však vybrať z takej širokej ponuky? Odpoveďou je pre Vás Starobné dôchodkové sporenie od VÚB Generali dss

Ako funguje II. dôchodkový pilier?

Tí, ktorí sú zapojení len do 1. piliera platia na starobné poistenie (ide o súčasť dôchodkového poistenia) poistné Sociálnej poisťovni vo výške 18 %.

V prípade zapojenia sa do II. piliera budú odvody vyzerať nasledovne:

12,50 %

Sociálna poisťovňa

  5,50 %

DSS

 

Úspory sú vlastným majetkom sporiteľa, evidované na osobnom dôchodkovom účte Úspory sa počas fázy sporenia a aj počas prvých 7 rokov výplaty doživotného dôchodku môžu dediť - táto možnosť nie je v 1. pilieri DSS peniaze sporiteľov zhodnocuje, aby bol dôchodok čo najvyšší
Možnosť voľby investičnej stratégie, možnosť sporenia v garantovanom dôchodkovom fonde Peniaze sú v bezpečí
Na činnosť VÚB Generali d.s.s., a.s. dohliada Národná banka Slovenska a Depozitár
Možnosť platiť dobrovoľné príspevky

UZAVRIEŤ ZMLUVU

 

A prečo práve MY?

  • Kvalitné riadenie a správa
    Zvyšujeme svoj trhový podiel.
  • Výborné výsledky dôchodkových fondov
  • Spravujeme 4 dôchodkové fondy
  • Najširšia poradenská sieť
    Zmeny možné realizovať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky a Generali Poisťovne.
  • Elektronický prístup na svoj osobný dôchodkový účet
  • Dôchodok v mobile cez mobilnú aplikáciu

Najčastejšie kladené otázky

V koľkých fondoch môže mať sporiteľ investované svoje úspory?

V jednom alebo v dvoch, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Aká je povinná doba starobného dôchodkového sporenia pre vznik nároku na dôchodok z II. piliera?

Minimálna doba sporenia nie je určená.

Kedy môže sporiteľ zmeniť svoj dôchodkový fond?

Kedykoľvek podľa vlastného uváženia, vo veku 52 a viac rokov je povinný dodržať zákonom stanovený minimálny podiel úspor v dlhopisovom garantovanom fonde.

Čo treba urobiť, ak chce sporiteľ zmeniť DSS?

Uzatvoriť zmluvu o sds s novou DSS a priložiť k nej akceptačný list, o vydanie ktorého požiada klient v Sociálnej poisťovni.