• Žiadny návrh
ÚČTY

Číslo účtu – IBAN: čo všetko by ste o ňom mali vedieť? 

Číslo účtu je prvým číselným identifikátorom, s ktorým sa stretávame pri kontakte s bankou. Ako zistiť čísl

13/02/2024

Z čoho sa skladá číslo účtu v tvare IBAN?  

IBAN na Slovensku pozostáva z 24 znakov. Pozrime sa na IBAN detailne v príklade. Ako by mohlo vyzerať číslo účtu vo VÚB banke?   

SK90 0200 0000 0011 0000 0123  

Kód krajiny – prvé dva znaky, ktoré sú vždy písmená. Slovenské účty začínajú na SK a ostatné znaky v čísle účtu IBAN sú už číslice.  

Kontrolné číslice – ďalšie dva znaky, umiestnené na treťom a štvrtom mieste v štruktúre čísla účtu, slúžia na overenie platnosti a správnosti celého IBAN, a to na medzinárodnej úrovni.  

Kód banky – nasledujúce 4 číslice identifikujú banku, kde je účet vedený. Ak je účet založený u nás, vo VÚB banke, tak kód banky bude 0200.  

Predčíslie čísla účtu – Predčíslie je identifikátor, ktorý pomáha bankám rozlišovať medzi rôznymi druhmi účtov alebo dokonca pobočkami banky.  Skladá maximálne zo 6 číslic, ak je číslo účtu kratšie je doplnené z ľavej strany o nuly. 

Základné číslo účtu -  skladajúce sa z maximálne 10 číslic, ak je číslo kratšie tak sa z ľavej strany doplnia nuly. Ako už názov napovedá, ide o číslo bankového účtu alebo BBAN.  

Ako zistiť číslo svojho účtu - IBAN?  

Jednoducho, napríklad prihlásením sa do internet bankingu, mobil bankingu, kde dnes nájdete kompletné číslo účtu v tvare IBAN. Číslo účtu nájdete aj v SMS notifikáciách od banky, v zmluve, na výpisoch z účtu alebo si skočte pre túto informáciu do niektorej pobočky banky.  

Môžem si zmeniť číslo účtu?  

Na existujúcom účte, ku ktorému ste podpísali Zmluvu o bežnom účte, nie je možné zmeniť číslo účtu. 

Môžem si presunúť bankový účet ?  

Banka, do ktorej sa chystáte presunúť účet, na základe vašej žiadosti, zariadi celý presun bankového účtu za vás, a to aj bez návštevy vašej starej banky. Mali ste na predošlom bankovom účte trvalé príkazy a inkasá? Stále ich môžete mať. Ak o to požiadate, nová banka vám môže na novom účte opätovne nastaviť všetky alebo len vybrané trvalé príkazy a inkasá.  

Myslite na to, že so zmenou bankového účtu IBAN je spojená aj povinnosť informovať o tejto skutočnosti napr. zamestnávateľa, sociálnu poisťovňu či zdravotnú poisťovňu.  

Ako vyzerajú čísla účtov v zahraničí?  

Posielajú sa peniaze na účet rovnako do Českej republiky, do krajiny Európskej únie alebo do USA? Ako to je? Napriek tomu, že SEPA zóna má dohodnutý tvar IBAN, tak finálny tvar účtu sa môže líšiť aj v SEPA zóne. Keď SEPA platba nie je možná, potom je potrebné zvoliť si zahraničnú platbu.  

U našich českých susedov sa používa rovnaký IBAN ako u nás. Číslo účtu má tiež 24 znakov, má aj totožné rozdelenie kódov.  

Rakúsky bankový účet v tvare IBAN začína písmena AT, nasledujú 2 kontrolné číslice, 5-miestny kód banky a posledné je 11-miestne číslo účtu.  

Ako poslať peniaze do USA? Platba na bankový účet do USA v dolároch nie je možná cez SEPA platbu. Peniaze sa však dajú poslať štandardnou platbou do zahraničia, a to priamo z internetového bankovníctva, za poplatok, ktorý si banka dala do cenníka za zahraničnú platbu.  

Poslal/a som peniaze na zlé číslo účtu. Čo robiť?  

V prípade, že ste peniaze poslali na neexistujúce číslo účtu, peniaze sa na účet vrátia v lehote 3 až 5 dní. V situácii, kedy pošlete omylom peniaze na zlý, ale existujúci účet, je potrebné požiadať o vrátenie platby. Tú môžete vo VÚB banke vybaviť prostredníctvom zákazníckej linky Kontakt, e-mailom, zaslaním vyplnenej žiadosti poštou alebo prostredníctvom niektorej z pobočiek banky. Žiadosť banka sprostredkuje banke príjemcu omylom zaslaných peňazí.  

Ako zistím majiteľa čísla účtu? Je možné overenie čísla účtu?  

V zmysle zákona o platobných službách, má banka povinnosť poskytnúť vám informácie týkajúce sa platobnej operácie alebo informácie týkajúce sa príjemcu/platiteľa. Niektorú z týchto informácií môžete nájsť napr. vo vašom výpise z účtu.  Meno a priezvisko odosielateľa banka poskytnúť nemôže.  Ak vám prišli peňažné prostriedky od neznámeho odosielateľa na účet a nepatria vám noa vy sa chcete zachovať korektne, kontaktujte banku, ktorá vás informuje o ďalšom postupe.  

Overenie čísla účtu cez IBAN nie je možné, neexistuje totiž žiaden verejný register, kde sa dá dohľadať majiteľ a jeho číslo účtu.  

Poslal/a som neznámemu človeku číslo účtu. Dá sa zneužiť číslo bankového účtu?  

Krádež cudzích peňazí začína síce číslom účtu, ale zaslanie samotného čísla účtu (IBAN-u) cudzej osobe nemusí hneď znamenať, že budete okradnutý.   

Pri krádeži peňazí cez internet ide zväčša o niekoľko premyslených krokov, ktorými sa internetoví zlodeji dostanú k peniazom. Na manipuláciu s vami a vašimi peniazmi by potrebovali ešte váš e-mail, vaše kódy alebo prihlasovacie údaje, ktoré im nevedomky pri komunikácii zadáte... Ale to je ďalšia rozsiahla téma, ktorej sme sa na našom blogu podrobne venovali.  

Chcete vedieť, ako zvýšiť bezpečnosť na internete? Choďte si pre užitočné informácie a ochráňte svoje peniaze.  

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.