• Žiadny návrh
POISTENIE

Aké poistenie na dovolenku si vybrať? Čo by malo zahŕňať?

Uzatvoriť poistenie na dovolenku je rovnako dôležité ako zbalenie potrebnej batožiny alebo zabezpečenie požadovaného ubytovania. Čo všetko zahŕňa základné individuálne cestovné poistenie? Prečo niekedy nestačí Európsky preukaz zdravotného poistenia?

17/06/2024

Čo je poistenie na dovolenku? Čo všetko zahŕňa individuiálne cestovné poistenie? 

Cestovné poistenie  je krytie nákladov na ošetrenie a liečbu v zahraničí počas dovolenky alebo iného (dlhšieho) pobytu. Poistenie pokrýva klientom nielen ošetrenie lekárom, ale aj predpísané lieky pri náhlom ochorení alebo úraze. Základom individuálneho cestovného poistenia je: 

  • poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb, 

  • poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a na majetku, 

  • poistenie právnej pomoci a kaucie, 

  • úrazové poistenie, 

  • poistenie batožiny a straty cestovných dokladov. 

Asistenčné služby sú štandardnou súčasťou cestovného poistenia. Čo to znamená? Poisťovňa vám zabezpečí komunikáciu so zdravotným zariadením alebo lekárom, ak je potrebné z hľadiska zdravotného stavu nejakého špecialistu nájsť. A zároveň vám toto poistenie garantuje právnu pomoc. 

Poistenie zodpovednosti za škodu znamená, že získate finančné krytie pre prípad, že neúmyselne spôsobíte v zahraničí škodu. Ide o poistenie nepríjemnej situácie, keď dôjde k poškodeniu majetku alebo zdravia tretej osoby. 

Poistenie batožiny tiež patrí medzi základné krytie pri cestovnom poistení. Poistenie zahŕňa stratu alebo zničenie batožiny pri leteckej preprave či stratu alebo zničenie cestovných dokladov. 

Čo si môžete k základnému poisteniu ešte pripoistiť? 

Pretože na dovolenke vás môžu stretnúť aj menej milé náhody, mali by ste k základnému poisteniu dobre zvážiť aj pripoistenia. Vďaka pripoisteniam je krytie na dovolenku „šité na mieru“. 

Doplnkové poistenia vám spoľahlivo pokryjú aj: 

  • liečebné náklady – pripoistenie opatrovníka a návštevy príbuzného, 

  • poistenie storna zájazdu, 

  • poistenie prerušenia dovolenky a nevyužitých služieb, 

  • asistencia – technická pomoc k motorovému vozidlu v zahraničí, 

  • poistenie oneskorenia letu a omeškania batožiny pri leteckej preprave. 

Aké poistenie si vybrať na hory? 

Viete, že cena výjazdu horských záchranárov na vrtuľníku sa pohybuje v tisíckach eur? 

Od roku 2006 platí na území SR Zákon o Horskej záchrannej službe, ktorý fyzickej osobe ukladá povinnosť uhradiť náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti a pátraním. Preto odporúčame zriadiť si v tomto prípade poistenie na hory, ktoré vás finančne ochráni aj pred následkami úrazu, napr. pri hospitalizácii, trvalých následkoch úrazu alebo dennom odškodnom. 

Aké poistenie si vybrať na dovolenku k moru? 

Zábava pri mori môže mať rôzne podoby. Prechádzka historickým mestom nepredstavuje také riziko ako kúpanie sa v otvorenom mori. Základné poistenie na dovolenku k moru by malo určite zahŕňať úrazové poistenie.  

Účelom úrazového poistenia je, aby v prípade úrazu s trvalými následkami alebo v prípade smrti nastalo jednorazové odškodnenie (vo výške dohodnutej poistnej zmluvy). 

Aké poistenie si vybrať, keď budete cestovať s deťmi? 

Čoraz obľúbenejším produktom u mladých rodín je poistenie storno poplatkov. Napríklad z dôvodu choroby detí by ste tak mohli prísť o nemalé peniaze. Poistenie storno poplatkov sa vzťahuje na vážne dôvody, ktoré sa dajú overiť u ošetrujúceho lekára. 

S akými poisteniami na dovolenku sa ešte stretnete? 

Poistenie dovolenky sa podľa časového kritéria delí na krátkodobé alebo dlhodobé. Krátkodobé sa uzatvára jednorazovo, pred dovolenkou. Dlhodobé poistenie je vhodné pre návštevy zahraničia, ktoré trvajú dlhšie alebo sú intenzívne počas jedného roka. Uzatvárajú sa na 12 mesiacov. 

Prečo niekedy nestačí Európsky preukaz zdravotného poistenia? 

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) kryje zdravotnú starostlivosť v štátoch Európskej únie a tiež v Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku a na Islande. EPZP môže využiť poistenec len v sieti verejnej zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Využitie súkromných lekárov počas dovolenky nebude preplatené. 

Treba myslieť aj na to, že EPZP kryje rovnaké náklady, aké kryje starostlivosť aj domácim obyvateľom. Keď si v krajine niečo doplácajú domáci, budete si musieť rovnako doplácať aj vy. 

Tip od VÚB banky: Vedeli ste, že ku kreditnej karte VÚB Mastercard World automaticky získate aj cestovné poistenie do celého sveta pre seba a až pre 5 spolucestujúcich? Okrem poistenia straty a poškodenia batožiny získate aj poistenie pátrania a záchrany na horách a veľa ďalšieho. Zistite si viac v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky alebo cez službu Kontakt

Chceli by ste výhodné poistenie dovolenky do Tatier aj k moru? Vybavte si ho online za 5 minút alebo si ho jednoducho zriaďte cez VÚB Mobil Banking. 

Zdieľať

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.