• Žiadny návrh

Úrokové sadzby pre Profi úvery

Úrokové sadzby pre úvery z rady PROFI

Platné od 07.10.2023

PROFI úver

Úroková sadzba je stanovená ako pohyblivá počítaná s EURIBORom, ktorá je určená percentuálnou sadzbou za rok (per annum, v skratke p.a.) a je stanovená ako súčet EURIBOR sadzby podľa zvoleného obdobia (základná sadzba) a marže, ktorá je stanovená na základe výsledku ratingového hodnotenia klienta. Úrok z omeškania je 5% (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby).

Povolené obdobie pre EURIBOR – 1M, 3M, 6M a 12M. Pre kontokorentnú formu úveru je povolené obdobie len 1M.

 

Výsledná úroková sadzba (v % p.a.)

vo forme Kontokorentného úveru

základná sadzba + úr.marža od 8%

vo forme Terminovaného úveru

základná sadzba + úr. marža od 6,65%

PPA úver pre poľnohospodárov

základná sadzba + úr. marža od 5%

Profi konsolidačný úver 

 • vo forme terminovaného úveru


základná sadzba + úr. marža od 12%

Odkup lekárskej praxe

 • vo forme terminovaného úveru
 • vo forme kontokorentného úveru


základná sadzba + úr. marža od 5%
základná sadzba + úr. marža od 6%

s Finančným ručením

 • vo forme terminovaného úveru
 • vo forme kontokorentného úveru


základná sadzba + úr. marža od 5%
základná sadzba + úr. marža od 5,50%

 

PROFIHYPO úver

s úrokovou sadzbou – pohyblivou počítanou s EURIBORom

 • je určená percentuálnou sadzbou za rok (per annum, v skratke p.a.) a je stanovená ako súčet EURIBOR sadzby podľa zvoleného obdobia a marže, ktorá je stanovená na základe výsledku ratingového hodnotenia klienta. Úrok z omeškania je 5% (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby).
 • Povolené obdobie pre EURIBOR – 1M, 3M, 6M a 12M
 • výsledná úroková sadzba je zobrazovaná ako súčet EURIBOR sadzby podľa zvoleného obdobia (základná sadzba) a marže, ktorá je stanovená na základe výsledku ratingového hodnotenia klienta.

Výsledná úroková sadzba (v % p.a.) = základná sadzba + úr. marža od 2%

s úrokovou sadzbou – pohyblivou FIXOVANOU

 • je určená percentuálnou sadzbou za rok (per annum, v skratke p.a.) a je stanovená na každého klienta individuálne. Úrok z omeškania je 5% (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby).
 • Povolené obdobie fixácie je: 1rok, 3 roky, 5 rokov a 10 rokov
 • výsledná úroková sadzba je zobrazovaná ako jeden percentuálny údaj – základná sadzba je súčasťou celkovej úrokovej sadzby

Výsledná úroková sadzba (v % p.a.) = základná sadzba + úr. marža od 2%

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.