• Žiadny návrh

Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 72

Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 72

Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 72

ISIN: SK4120008608 séria 01
Dátum vydania emisie: 21.06.2012
Dátum splatnosti emisie: 21.06.2027                                                                                            Ex-kupón: 30 dní

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.